Zvýšení bezpečnosti prostřednictvím úložiště hesel

Otázka, jak účinně chránit hesla a další citlivé údaje a zároveň k nim mít snadný přístup, dnes zaměstnává mnoho uživatelů. Navíc existují požadavky na nevratné odstranění důvěrných souborů a zmírnění rizik spojených s používáním amerických cloudových služeb.

V následujícím textu představíme, jak Password Depot zajišťuje komplexní bezpečnostní standard a spolehlivě podporuje uživatele při všech jejich činnostech.

Efektivní správa ověřovacích dat

Neustále rostoucí počet požadovaných hesel, uživatelských jmen, pseudonymů, uživatelských ID a PIN kódů představuje značnou výzvu. Je stále obtížnější zapamatovat si množství těchto autentizačních údajů a jejich příslušné použití a správně je přiřadit.

Přibližně třetina uživatelů se snaží tento problém vyřešit tím, že si hesla zapisuje na papír a tyto poznámky bezpečně ukládá. Tato metoda však s sebou nese rizika: Pokud by se k těmto poznámkám dostala neoprávněná osoba, měla by okamžitě přístup ke všem zaznamenaným heslům, a tedy i k důvěrným údajům, které chrání.

Maximalizace zabezpečení a správy hesel pomocí služby Password Depot

Nejbezpečnějším místem pro ukládání hesel je počítač. I zde je však nutná opatrnost. Mnoho uživatelů má tendenci ukládat hesla automaticky v prohlížeči nebo používat digitální seznam hesel na pevném disku či v cloudu, aby si usnadnili přístup k údajům.

Tyto metody však neposkytují dostatečnou ochranu citlivých údajů. Pro zajištění bezpečného uložení a vyloučení neoprávněného přístupu doporučujeme používat profesionální správce hesel, jako je Password Depot.

SlužbaPassword Depot umožňuje bezpečné ukládání hesel a dalších uživatelských informací, jako jsou softwarové licence, identifikační údaje a informace o kreditních kartách. 256bitový bezpečnostní algoritmus AES zajišťuje bezpečné šifrování důvěrných dat.

Hlavní heslo, které se používá k šifrování databáze, není uloženo v počítači. Proto ho nemůže nikdo zjistit. Toto heslo znáte pouze vy. Kombinace písmen, speciálních znaků, číslic a velkých a malých písmen v hlavním hesle poskytuje optimální ochranu proti útokům hrubou silou.

Dodržování vysokých bezpečnostních standardů s naším pokročilým generátorem hesel

Password Depot překonává běžné generátory hesel tím, že pro generování bezpečných hesel využívá princip skutečné náhodnosti. Na rozdíl od mnoha standardních generátorů hesel, které používají pseudonáhodný algoritmus založený na systémovém čase, generuje Password Depot skutečnou náhodnost na základě nepředvídatelných pohybů myši uživatele. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost a nepředvídatelnost generovaných hesel, takže jsou odolnější vůči útokům.

Důrazně doporučujeme používat pro generování hesel službu Password Depot a vyvarovat se slabých nebo stejných hesel. Náš generátor hesel nabízí hodnocení kvality na základě slovníkových dotazů a bere v úvahu také již prolomená a zveřejněná hesla. Tím je zajištěno, že vytvořená hesla jsou nejen jedinečná, ale také silná a bezpečná. Kombinací skutečně náhodného generátoru a důkladné kontroly kvality se snažíme zajistit nejlepší možnou ochranu vašich dat.

Konečné odstranění dat pomocí služby Password Depot

Při práci s citlivými údaji je velmi důležité nejen bezpečné uložení, ale také jejich bezpečné a konečné odstranění. Password Depot nabízí řešení, které je založeno na vysoce bezpečné metodě: ustanovení DOD 5220.22-M Ministerstva obrany USA.

Pro podrobnější vysvětlení tohoto procesu je třeba uvést, že metoda DOD 5220.22-M je specifický protokol o likvidaci dat navržený Ministerstvem obrany USA. Skládá se z procesu, který zahrnuje několikanásobné přepsání datového nosiče, aby se zajistilo, že data na něm původně uložená budou nenávratně vymazána.

Podrobně to funguje takto: Nejprve se všechna paměťová místa na nosiči dat přepíší určitou hodnotou, například "0". Při druhém průchodu se použije doplňková hodnota, v tomto případě "1". V posledním průchodu jsou datová pole opět přepsána náhodnými hodnotami. Poté se provede kontrola, zda přepisovací procesy proběhly správně.

Účinnost této metody spočívá v mnohonásobném přepisu, který velmi ztěžuje, ne-li znemožňuje obnovu původně uložených dat. Společnost Password Depot implementuje tento postup do svého softwaru, aby uživatelům poskytla bezpečnou metodu nenávratného vymazání citlivých dat. Uživatelé softwaru Password Depot se tak mohou spolehnout, že jejich data, pokud již nejsou potřeba, budou trvale a bezpečně odstraněna.

Zabezpečené ukládání dat pomocí služby Password Depot

Password Depot nabízí podnikům důležitou výhodu z hlediska bezpečnostních standardů: S klientem Password Depot a serverem Password Depot Enterprise Server nejste vázáni na konkrétní cloudovou službu. Máte svobodnou volbu, kde mají být vaše data uložena, například on-premise na vlastních serverech.

Závěrečné úvahy: Význam bezpečnosti ve všech oblastech v dnešním světě neustále roste. Password Depot nabízí vysoký standard zabezpečení, který umožňuje spolehlivě ukládat, zabezpečovat a v případě potřeby nevratně mazat důležitá data, aniž by zanechal stopy na pevném disku.