Øget sikkerhed gennem password-depot

Spørgsmålet om, hvordan man effektivt beskytter passwords og andre følsomme data, samtidig med at de er lettilgængelige, optager mange brugere i dag. Desuden er der krav om irreversibel sletning af fortrolige filer og begrænsning af risici forbundet med brugen af amerikanske cloud-tjenester.

I det følgende præsenterer vi, hvordan Password Depot sikrer en omfattende sikkerhedsstandard og pålideligt understøtter brugerne i alle deres handlinger.

Effektiv håndtering af autentificeringsdata

Det stadigt voksende antal påkrævede adgangskoder, brugernavne, pseudonymer, bruger-id'er og pinkoder udgør en stor udfordring. Det bliver stadig sværere at huske de mange forskellige autentificeringsdata og deres respektive anvendelser og at tildele dem korrekt.

Omkring en tredjedel af brugerne forsøger at løse dette problem ved at notere adgangskoder på papir og opbevare disse noter sikkert. Men denne metode indebærer risici: Hvis en uautoriseret person får adgang til disse notater, vil vedkommende straks have adgang til alle de registrerede passwords og dermed til de fortrolige data, de beskytter.

Maksimering af adgangskodesikkerhed og -administration med Password Depot

Det sikreste sted at gemme adgangskoder er på computeren. Men også her er det nødvendigt at være forsigtig. Mange brugere har en tendens til at gemme adgangskoder automatisk i browseren eller bruge en digital adgangskodeliste på harddisken eller i skyen for at lette adgangen til dataene.

Disse metoder giver dog ikke tilstrækkelig beskyttelse af følsomme data. For at sikre sikker opbevaring og udelukke uautoriseret adgang anbefaler vi, at du bruger en professionel adgangskodeadministrator som Password Depot.

Password Depot giver mulighed for sikker opbevaring af adgangskoder samt andre brugeroplysninger såsom softwarelicenser, identitetsdata og kreditkortoplysninger. AES 256-bit sikkerhedsalgoritmen sikrer en sikker kryptering af dine fortrolige data.

Hovedadgangskoden, som bruges til at kryptere en database, gemmes ikke på din computer. Derfor kan det ikke findes af nogen. Du er den eneste person, der kender denne adgangskode. En kombination af bogstaver, specialtegn, tal og store og små bogstaver i hovedadgangskoden giver optimal beskyttelse mod brute force-angreb.

Opretholdelse af høje sikkerhedsstandarder med vores avancerede adgangskodegenerator

Password Depot overgår almindelige adgangskodegeneratorer ved at implementere et ægte tilfældighedsprincip til generering af sikre adgangskoder. I modsætning til mange standard password-generatorer, der bruger en pseudo-tilfældig algoritme baseret på systemtid, genererer Password Depot en ægte tilfældighed baseret på brugerens uforudsigelige musebevægelser. Dette forbedrer sikkerheden og uforudsigeligheden af de genererede adgangskoder betydeligt, hvilket gør dem mere modstandsdygtige over for angreb.

Vi anbefaler på det kraftigste at bruge Password Depot til at generere adgangskoder og undgå svage eller identiske adgangskoder. Vores adgangskodegenerator tilbyder en kvalitetsvurdering baseret på ordbogsforespørgsler og tager også højde for allerede knækkede og offentliggjorte adgangskoder. Det sikrer, at de adgangskoder, du opretter, ikke kun er unikke, men også stærke og sikre. Ved at kombinere en ægte tilfældig generator og grundige kvalitetskontroller er vi forpligtet til at yde den bedst mulige beskyttelse af dine data.

Den endelige sletning af data med Password Depot

Når man har med følsomme data at gøre, er ikke kun sikker opbevaring af stor betydning, men også deres sikre og endelige sletningsproces. Password Depot leverer en løsning til dette, baseret på en meget sikker metode: bestemmelserne i DOD 5220.22-M fra det amerikanske forsvarsministerium.

For at forklare processen mere detaljeret er DOD 5220.22-M-metoden en specifik datadestruktionsprotokol designet af det amerikanske forsvarsministerium. Den består af en proces, der omfatter flere overskrivninger af en databærer for at sikre, at de data, der oprindeligt blev gemt på den, slettes uigenkaldeligt.

I detaljer fungerer det på følgende måde: Først overskrives alle lagerpladser på databæreren med en bestemt værdi, for eksempel "0". I anden omgang bruges den komplementære værdi, i dette tilfælde "1". I det sidste gennemløb overskrives datafelterne igen med tilfældige værdier. Derefter udføres en kontrol for at sikre, at overskrivningsprocesserne blev udført korrekt.

Effektiviteten af denne metode ligger i den gentagne overskrivning, som gør gendannelsen af de oprindeligt lagrede data ekstremt vanskelig, hvis ikke umulig. Password Depot implementerer denne procedure i sin software for at give brugerne en sikker metode til uigenkaldelig sletning af deres følsomme data. Brugere af Password Depot kan således stole på, at deres data, når de ikke længere har brug for dem, bliver fjernet permanent og sikkert.

Sikker datalagring med Password Depot

Password Depot tilbyder virksomheder en vigtig fordel med hensyn til sikkerhedsstandarder: Med Password Depot-klienten og Password Depot Enterprise Server er du ikke bundet til en bestemt cloud-tjeneste. Du kan frit vælge, hvor dine data skal gemmes, for eksempel on-premise på dine egne servere.

Afsluttende overvejelser: Betydningen af sikkerhed på alle områder er støt stigende i dagens verden. Password Depot tilbyder en høj sikkerhedsstandard til pålidelig lagring, sikring og om nødvendigt uigenkaldelig sletning af vigtige data uden at efterlade spor på harddisken.