Σεμινάριο: Δημιουργία φακέλων

Θα πρέπει να κρατάτε τις καταχωρήσεις σας οργανωμένες σε φακέλους, αντί να κρατάτε όλες τις καταχωρήσεις στο ριζικό κατάλογο της βάσης δεδομένων σας. Επιπλέον, εάν τοποθετήσετε όλες τις καταχωρήσεις σας στον ριζικό κατάλογο, το Password Depot θα σας προειδοποιήσει να μην το κάνετε. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε "ιδιωτικούς" και "επαγγελματικούς" κωδικούς πρόσβασης, δεν υπάρχει λόγος να τους κρατάτε στον ίδιο φάκελο.

Αυτό το βίντεο θα σας δείξει πώς να δημιουργείτε φακέλους και να σταματάτε ταυτόχρονα την προειδοποίηση.

Δείτε επίσης: Διανομή καταχωρήσεων σε φακέλους στη διαδικτυακή βοήθεια του Password Depot.