Hoe maak ik veilige wachtwoorden aan?

Een aanbevolen methode voor het genereren van een veilig wachtwoord is de wachtwoordgenerator in Password Depot. Hier selecteer je het maximum aantal toegestane tekens en alle toegestane tekenstypes om de hoogst mogelijke veiligheid te bereiken bij het genereren van wachtwoorden.

Password Depot biedt het grote voordeel: Je hoeft je de complexe wachtwoorden gegenereerd met de wachtwoordgenerator niet eens te herinneren, aangezien deze veilig worden opgeslagen in een versleutelde wachtwoordkluis en op elk moment kunnen worden opgevraagd. De wachtwoorddatabases kunnen niet verloren gaan, omdat Password Depot automatisch back-upkopieën van je databases maakt die lokaal, op externe harde schijven, servers of in de cloud kunnen worden opgeslagen.

Zwakke wachtwoorden als beveiligingsrisico

Welke wachtwoorden zijn bijzonder populair in dit land en worden vaak gebruikt? De huidige toplijst van de meest gebruikte wachtwoorden in Duitsland, jaarlijks gepubliceerd door het Hasso-Plattner-Instituut (HPI), toont aan dat veel gebruikers over het algemeen onveilige wachtwoorden gebruiken. Eenvoudige cijfercombinaties en onveilige wachtwoorden zoals "123456" of "password" domineren, die in een flits kunnen worden gekraakt en daarom gemakkelijk toegankelijk zijn voor datadiefstal.

Veel internetgebruikers voelen zich overweldigd door de noodzaak om een nieuw wachtwoord te gebruiken voor elke dienst en account. Dit leidt tot het wijdverspreid hergebruik van wachtwoorden voor verschillende diensten, wat hackers in staat stelt om toegang te krijgen tot meerdere accounts tegelijk.

Is mijn wachtwoord veilig?

Zwakke wachtwoorden zijn een uitnodiging tot identiteitsdiefstal. Door middel van brute-force aanvallen, worden woordenboekachtige tekencombinaties inclusief bijgevoegde nummers geprobeerd om wachtwoorden in seconden te kraken. Password Depot biedt goede bescherming tegen dergelijke woordenboekaanvallen en waarschuwt bij het gebruik van onveilige wachtwoorden die voorkomen in hackerswoordenboeken.

In Password Depot kun je eenvoudig de respectievelijke wachtwoordbeveiliging testen: Voor elk individueel wachtwoord wordt een exacte analyse van de kwaliteit uitgevoerd. Slimme algoritmen waarschuwen voor te zwakke wachtwoorden.

Veilige wachtwoorden genereren met Password Depot

Daarom zou vooral in bedrijven een professionele wachtwoordmanager zoals Password Depot moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat wachtwoorden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De wachtwoordgenerator in Password Depot creëert veilige wachtwoorden en slaat deze versleuteld op met behulp van het AES-256 algoritme, een encryptie die tot nu toe als onkraakbaar wordt beschouwd.

Bij het inloggen - bijvoorbeeld in uw e-mailaccount, bankrekeningen of andere online formulieren - worden de wachtwoordgegevens automatisch ingevuld, zonder dat deze zichtbaar zijn voor onbevoegden. En als u de wachtwoorden in platte tekst wilt zien, kunt u deze gewoon opzoeken in de wachtwoordkluis die alleen voor u toegankelijk is.

Hoe vaak moet je wachtwoorden veranderen?

Met een veilige wachtwoordbeheerder moet u uw wachtwoorden des te vaker wijzigen naarmate de daarin opgeslagen gegevens gevoeliger zijn en de wachtwoorden korter. De algemene richtlijn is: wachtwoorden met minder dan acht tekens moeten wekelijks worden gewijzigd, met acht tot tien tekens maandelijks en met meer dan twaalf tekens om de zes maanden.

Password Depot kan u indien gewenst herinneren aan het vernieuwen van bepaalde bijzonder belangrijke wachtwoorden. Vul hiervoor gewoon het veld "Geldig tot" in. Hier kunt u voor elk item een individuele geldigheidsduur instellen.

Tips voor het maken van veilige wachtwoorden

Als u ooit een veilig wachtwoord "handmatig" wilt maken in plaats van onze wachtwoordgenerator te gebruiken, kunnen de volgende tips u helpen:

 • Veel tekens: Gebruik zoveel mogelijk tekens voor uw wachtwoord. Gebruik minimaal acht tot tien tekens. Elk extra karakter verhoogt de veiligheid van het wachtwoord.

 • Verschillende tekens: Herhaal geen tekens of tekenreeksen, ongeacht het type karakter (letters, cijfers, leestekens, symbolen). Vermijd "ababab", "aaaaa", etc.

 • Verschillende soorten tekens: Gebruik alle toegestane tekensoorten zoals hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens en speciale tekens. Als u dit niet doet, moet uw wachtwoord langer zijn. Vermijd wachtwoorden die alleen uit letters of cijfers bestaan.

 • Geen tekenreeksen: Zien af van patronen en reeksen met betrekking tot letters, cijfers en toetsaanslagen zoals "12345", "abcde", of "qwerty".

 • Geen vervanging van letters door gelijkaardige tekens: Het vervangen van letters door gelijkaardige cijfers of speciale tekens houdt een goede hacker niet voor de gek. Het vervangen van de letter "o" door het getal "0", "i" door "1" of "a" door "@" helpt dus slechts in beperkte mate. Vervang dus een "i" niet door een "1", maar eerder door een speciaal teken zoals "$". Vermijd wachtwoorden als "P@ssw0rt" of "M1crosoft".

 • Geen persoonlijke gegevens, namen of nummers: Gebruik geen namen van familieleden, kennissen of bijnamen. Vermijd ook persoonlijke getallen, zoals het telefoonnummer, verjaardagen, of kentekennummers van auto's.

 • Geen persoonlijke voorkeuren: Kies niet uw favoriete gerechten, sporten, plaatsen, films als uw wachtwoord, zoals "PizzaSalami", "Feyenoord", of "JamesBond". Persoonlijke voorkeuren zijn net zo makkelijk te raden als privé namen en nummers.

 • Geen woordenboekvermeldingen: Aangezien hackersprogramma's systematisch de woordenboekvermeldingen proberen, mag er geen woord uit een woordenboek gebruikt worden, ongeacht de lengte ervan. "Hottentottententententoonstellingsterrein" is dus geen goed wachtwoord.

 • Variatie: Gebruik voor elk account een ander wachtwoord. Gebruik dus nooit dezelfde of soortgelijke wachtwoorden voor meerdere accounts.

Tips voor uw hoofdwachtwoord in Password Depot

Bij het gebruik van Password Depot hoeft u slechts één enkel, veilig hoofdwachtwoord te onthouden. Onze aanbeveling hiervoor is om persoonlijke zinnen als basis te gebruiken voor uw hoofdwachtwoorden. Ze creëren een bijzonder veilig wachtwoord door de initialen te gebruiken van een gemakkelijk te onthouden zin.

Zinnen moeten een alleen bij u bekend patroon hebben. Vermijd daarom het gebruik van spreekwoorden of algemeen bekende zinnen als wachtwoord. Bijvoorbeeld, de zin van Anne Frank "En wie gelukkig is, zal anderen gelukkig maken" en het bijbehorende wachtwoord Ewgizagm gevormd door de initialen van de woorden zijn dus niet geschikt.

In plaats daarvan is het beter om een individuele zin als basis te gebruiken. Bijvoorbeeld, "Ik gebruik veilige wachtwoorden in Password Depot en dat al sinds 10 jaar" en het bijbehorende wachtwoord "IgvwiPDedas10j". Om dit wachtwoord nog veiliger te maken, vervangt u de letter "s" door een speciaal teken zoals "#". Op deze manier krijgt u het wachtwoord "IgvwiPDeda#10j".

Een andere methode is de combinatie van cijfers en woorden: "W2a9c1h0t2w0o0o1rd" is samengesteld uit "Wachtwoord" en "29-10-2001" (datum). De datum mag geen bekende verjaardag zijn. Ook hier kunt u de beveiliging verhogen door een cijfer te vervangen door een speciaal teken, bijvoorbeeld door "1" te vervangen door "^", wat resulteert in "W2a9c^h0t2w0o0o^rd".

Samenvatting

 • Verander wachtwoorden bij beveiligingsincidenten en zwakke wachtwoorden.

 • Een sterk wachtwoord moet het maximale toegestane aantal tekens voor elk account benutten. Gebruik hiervoor een wachtwoordgenerator!

 • Goede wachtwoorden moeten alle toegestane tekens bevatten, zoals cijfers, leestekens en speciale tekens. Mix ook hoofdletters en kleine letters.

 • Als een wachtwoord in het woordenboek of in een ander naslagwerk te vinden is, is het geen veilig wachtwoord, ongeacht de lengte.

 • Gebruik geen namen van familieleden of huisdieren. Vermijd ook het gebruik van telefoonnummers, kentekenplaatnummers of andere informatie die gemakkelijk aan u kan worden gekoppeld.

 • Gebruik nooit eenvoudige toetsenbordpatronen zoals "asdf" of "jkl;".

 • Vermijd het hergebruik van vergelijkbare of identieke wachtwoorden voor verschillende diensten.

 • Gebruik een wachtwoordmanager zoals Password Depot. Op deze manier hoeft u slechts één hoofdwachtwoord te onthouden!

 • Zet tweestapsverificatie indien mogelijk aan.