Meer veiligheid met het gebruik van Password Depot

Tegenwoordig zijn voor vele procedures wachtwoorden, gebruikersnamen, nicknames, gebruikers-ID's, PIN's etc. nodig. Niemand is in staat om al deze wachtwoorden in gedachten te houden of ze correct toe te kennen. Deze procedure wordt nog moeilijker omdat de gebruikers de wachtwoorden niet altijd zelf kunnen kiezen. Het nadeel hiervan is dat de willekeurig gegeven wachtwoorden geen enkele verwijzing hebben naar de betreffende gebruiker. Dit is niet het geval als de gebruiker een wachtwoord kan kiezen. Dit wachtwoord bevat vaak de geboortedatum in combinatie met de naam van een huisdier of een andere naam.

De beste verstopplaats voor uw wachtwoorden

Het blijft echter moeilijk om al deze wachtwoorden en hun doeleinden in gedachten te houden. Veel mensen beginnen hun wachtwoorden te schrijven op een papiertje dat ze op een veilige plaats verbergen. Maar dit garandeert niet de veiligheid van uw wachtwoorden. Wat als een onbevoegd persoon deze notitie vindt en dus direct toegang heeft tot al uw wachtwoorden? Als de auteur van deze notitie ook nog in detail heeft gedocumenteerd welk wachtwoord bij welke procedure hoort, is hij/zij volledig overgeleverd aan de intenties van de vinder.

Een ander probleem is de plaats waar het wachtwoord wordt bewaard. Het kan gebeuren dat de schuilplaats zo ongewoon is dat de persoon die het gebruikt het niet meer kan vinden. Of de notitie wordt niet belangrijk geacht en wordt per ongeluk weggegooid.

Veiligheid komt op de eerste plaats

De meest veilige plaats voor het opslaan van uw wachtwoorden is de computer. Met Password Depot kunt u niet alleen uw wachtwoorden, maar ook gebruikersinformatie opslaan en back-ups maken. De veilige versleuteling van uw vertrouwelijke gegevens wordt verzekerd door moderne beveiligingsalgoritmen zoals BlowFish en Rijndael (zie voor meer informatie ons artikel Hoe werken de encryptie algoritmes Rijndael en BlowFish). Deze veiligheidsalgoritmes hebben het voordeel dat de lijsttoegangssleutel voor de encryptie van uw wachtwoordlijst niet op uw pc wordt opgeslagen. Niemand kan daar de toegangssleutel van uw lijst vinden. U bent de enige die het weet.

Wat betreft de veiligheid kunt u met Password Depot vrijwel niet te kraken wachtwoorden aanmaken. Wachtwoorden zoals bijv.

% ^ $ ^ &% 5fgdwjh542375 fgHTR675B86876uy & ^ 7g7566754489gGDFfgdr

zijn niet te kraken. Om deze wachtwoorden te onthouden en te gebruiken, slaat u ze op in Password Depot, zodat u deze gecompliceerde wachtwoorden vanaf uw pc kunt benaderen. U kunt deze wachtwoorden met slechts enkele muisbewegingen in het overeenkomstige veld van de gewenste website invoegen.

Hoe kan ik onherroepelijk informatie verwijderen?

Als u de voorkeur geeft aan het bewaren van uw wachtwoorden in schriftelijke vorm, omdat het gemakkelijker is om ze onherroepelijk te verwijderen, heeft Password Depot een oplossing voor u. Om informatie definitief te verwijderen, gebruikt Password Depot een versnipperingsmethode die voldoet aan de standaard DOD 5220.22-M van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Het verwijderen van tijdelijke bestanden is ook erg belangrijk omdat ze gegevens kunnen bevatten die door iemand kunnen worden ontrafelt. Het verwijderen van bestanden uit Windows Verkenner is niet veilig, omdat alleen de bestandsnaam wordt verwijderd. De gegevens staan nog steeds op de harde schijf en kunnen op elk moment worden hersteld.

Eén van de eisen die in de versnipperingsnorm van het Amerikaanse Ministerie van Defensie worden gesteld, is dat de gegevens eerst moeten worden overschreven door een binair complementair patroon en vervolgens door willekeurige waarden. De gegevens moeten in totaal zeven keer worden overschreven. Tijdelijke bestanden en mappen die worden aangemaakt, maar door sommige applicaties niet volledig worden verwijderd, worden volledig verwijderd. Daarnaast kunnen internetsporen, protocollen en cookies ook zonder restanten worden verwijderd.

Veiligheid wordt vandaag de dag op alle gebieden van het leven steeds belangrijker. Password Depot biedt u deze beveiliging - op het hoogste niveau: Met Password Depot kunt u niet alleen uw vertrouwelijke gegevens opslaan en back-uppen, maar ook wissen zonder sporen achter te laten op uw harde schijf.