Tutorial: Back-upbestanden maken

Back-upbestanden zijn belangrijk om gegevensverlies te voorkomen. Password Depot is niet alleen in staat om reservekopieën op te slaan in een andere map op dezelfde computer, maar bijvoorbeeld ook op een externe FTP-server of een netwerkmap. Dit heeft als voordeel dat - in geval van verlies van uw fysieke computer - uw gegevens op een andere locatie kunnen worden opgehaald.

Deze video toont u hoe u reservekopieën kunt maken.Zie ook: Back-ups en maak back-ups in de Online Hulp van het Password Depot.