Økt sikkerhet gjennom passorddepot

Spørsmålet om hvordan man effektivt kan beskytte passord og andre sensitive data samtidig som de er lett tilgjengelige, opptar mange brukere i dag. I tillegg stilles det krav til irreversibel sletting av konfidensielle filer og risikoreduksjon i forbindelse med bruk av amerikanske skytjenester.

I det følgende presenterer vi hvordan Password Depot sikrer en omfattende sikkerhetsstandard og støtter brukerne i alle deres handlinger på en pålitelig måte.

Effektiv håndtering av autentiseringsdata

Det stadig økende antallet påkrevde passord, brukernavn, pseudonymer, bruker-ID-er og PIN-koder representerer en betydelig utfordring. Det blir stadig vanskeligere å huske alle disse autentiseringsdataene og deres respektive bruksområder, og å tilordne dem riktig.

Omtrent en tredjedel av brukerne forsøker å løse dette problemet ved å notere passord på papir og oppbevare disse notatene på en sikker måte. Denne metoden innebærer imidlertid en risiko: Hvis uvedkommende får tilgang til disse notatene, vil de umiddelbart få tilgang til alle de registrerte passordene og dermed til de konfidensielle dataene de beskytter.

Maksimering av passordsikkerhet og -administrasjon med Password Depot

Det tryggeste stedet å lagre passord er på datamaskinen. Men også her må man være forsiktig. Mange brukere har en tendens til å lagre passord automatisk i nettleseren eller bruke en digital passordliste på harddisken eller i skyen for å lette tilgangen til dataene.

Disse metodene gir imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttelse av sensitive data. For å sikre sikker lagring og utelukke uautorisert tilgang anbefaler vi at du bruker en profesjonell passordadministrator som Password Depot.

Password Depot gjør det mulig å lagre passord og annen brukerinformasjon som programvarelisenser, identitetsdata og kredittkortinformasjon på en sikker måte. AES 256-biters sikkerhetsalgoritme sørger for sikker kryptering av konfidensielle data.

Hovedpassordet, som brukes til å kryptere en database, lagres ikke på datamaskinen din. Det kan derfor ikke bli funnet av noen. Du er den eneste som kjenner dette passordet. En kombinasjon av bokstaver, spesialtegn, tall og store og små bokstaver i hovedpassordet gir optimal beskyttelse mot brute force-angrep.

Opprettholder høye sikkerhetsstandarder med vår avanserte passordgenerator

Password Depot overgår vanlige passordgeneratorer ved å implementere et ekte tilfeldighetsprinsipp for å generere sikre passord. I motsetning til mange standard passordgeneratorer som bruker en pseudo-tilfeldig algoritme basert på systemtid, genererer Password Depot en ekte tilfeldighet basert på brukerens uforutsigbare musebevegelser. Dette øker sikkerheten og uforutsigbarheten til de genererte passordene betydelig, noe som gjør dem mer motstandsdyktige mot angrep.

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Password Depot til å generere passord og unngår svake eller identiske passord. Passordgeneratoren vår tilbyr en kvalitetsvurdering basert på ordboksspørsmål og tar også hensyn til allerede knekte og publiserte passord. Dette sikrer at passordene du oppretter, ikke bare er unike, men også sterke og sikre. Ved å kombinere en ekte tilfeldig generator og grundige kvalitetskontroller er vi opptatt av å gi best mulig beskyttelse av dataene dine.

Endelig sletting av data med Password Depot

Ved håndtering av sensitive data er ikke bare sikker lagring av stor betydning, men også en sikker og endelig slettingsprosess. Password Depot tilbyr en løsning for dette, basert på en svært sikker metode: bestemmelsene i DOD 5220.22-M fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

For å forklare prosessen nærmere er DOD 5220.22-M-metoden en spesifikk datadestruksjonsprotokoll utviklet av det amerikanske forsvarsdepartementet. Den består av en prosess som omfatter flere overskrivinger av en databærer for å sikre at dataene som opprinnelig var lagret på den, slettes ugjenkallelig.

I detalj fungerer dette på følgende måte: Først overskrives alle lagringsplassene på databæreren med en bestemt verdi, for eksempel "0". I det andre passet brukes den komplementære verdien, i dette tilfellet "1". I det siste passet overskrives datafeltene igjen med tilfeldige verdier. Deretter utføres en kontroll for å sikre at overskrivingsprosessene ble utført korrekt.

Effektiviteten til denne metoden ligger i at den overskriver flere ganger, noe som gjør det ekstremt vanskelig, om ikke umulig, å gjenopprette de opprinnelig lagrede dataene. Password Depot implementerer denne prosedyren i programvaren for å gi brukerne en sikker metode for ugjenkallelig sletting av sensitive data. Dermed kan brukere av Password Depot stole på at dataene deres blir fjernet permanent og sikkert når de ikke lenger er nødvendige.

Sikker datalagring med Password Depot

Password Depot gir bedrifter en viktig fordel når det gjelder sikkerhetsstandarder: Med Password Depot-klienten og Password Depot Enterprise Server er du ikke bundet til en bestemt skytjeneste. Du kan fritt velge hvor dataene dine skal lagres, for eksempel lokalt på dine egne servere.

Avsluttende betraktninger: Betydningen av sikkerhet på alle områder blir stadig viktigere i dagens verden. Password Depot tilbyr en høy sikkerhetsstandard for pålitelig lagring, sikring og om nødvendig irreversibel sletting av viktige data uten å etterlate spor på harddisken.