Oversikt over Enterprise Server-funksjoner

Utnytt kraften i Password Depot i hele bedriften! Her er en oversikt over de viktigste funksjonene som er tilgjengelige når du bruker Enterprise Server.

Funksjon
Beskrivelse
Felles teamdatabaser
Bruk databasene sammen med autoriserte teammedlemmer.
Avdelinger og grupper
Del brukerne inn i avdelinger og grupper.
Detaljert rettighetsstyring
Tildel tilgangsrettigheter til databaser, mapper i databasene eller individuelle oppføringer.
Maksimal sikkerhet
Klient/server-kommunikasjon med flyktige nøkler og Perfect Forward Secrecy (PFS).
Kryptert tilkobling (AES 256 bit)
Datautvekslingen mellom Enterprise-serveren og klientene er alltid kryptert med AES 256 bit.
Active Directory
Du kan eventuelt koble Enterprise Server til den eksisterende Active Directory-strukturen.
Azure Active Directory
Du kan eventuelt koble Enterprise Server til den eksisterende Azure Active Directory-strukturen.
Høy tilgjengelighet
Serverspeiling for høy tilgjengelighet på serveren, for uavbrutt drift i tilfelle serverfeil.
Tofaktorautentisering (2FA)
Klient- eller serveransvarlig logger på serveren, eventuelt via 2FA (TOTP eller e-post).
Rekordhistorikk
Registrer endringen av en enkelt post.
Rollebasert tilgang
Tildel administratorer rollebasert tilgang til Server Manager.
REST Api
Få tilgang til Enterprise Server fra dine egne applikasjoner.
Varslingssystem
Bli varslet om hendelser, for eksempel tilgang til en oppføring.
Sertifikater og SSL/TLS-tilkobling
Du kan eventuelt installere sertifikater og bruke en SSL/TLS-tilkobling.
Tilgang til Server Manager
Få tilgang til Server Manager lokalt eller eksternt via TCP/IP.
Terminalserver
Sømløst, øktbasert samarbeid med terminalservere.
Mobile enheter
Få tilgang til serveren med egne apper for iOS og Android i tillegg til PC- og Mac-utgavene.
Webgrensesnitt
Få tilgang til serveren via webgrensesnittet. Du mottar webgrensesnittet i kildekode.
Enkel pålogging (SSO)
Valgfri støtte for integrert Windows-autentisering (Single Sign-On) for Active Directory-brukere.
Retningslinjer for passord
Definer retningslinjer for passord for hele bedriften.
Lokale retningslinjer
Angi lokale retningslinjer for klientene dine, for eksempel tilgjengelige plasseringer (sky, lokalt osv.) og andre lokale innstillinger og alternativer.
Begrenset tilgangstid
Angi tidsrammen for hvor lenge en bruker eller gruppe skal ha tilgang.
Tetningens funksjonalitet
Du kan eventuelt forsegle oppføringer for å gi brukere tilgang til en oppføring. Hvis brukeren åpner oppføringen ved behov, brytes forseglingen, og du blir informert om at brukeren har brukt oppføringen.
Deling av data mellom brukere
Gi brukerne mulighet til å dele og eventuelt forsegle dataene sine med andre brukere direkte via klienten (uten tilgang til Server Manager).
Mulighet for å bruke data offline
Tillat eventuelt brukeren å bruke databasene i frakoblet modus.
Automatisk sikkerhetskopiering
Opprett automatiske sikkerhetskopier til en hvilken som helst destinasjon.
Rapportering
Detaljert rapportering om viktige hendelser.
Logger i RFC 5424-format
Alle server- og brukeraktiviteter logges og kan eventuelt sendes via UDP til eksterne protokollservere for revisjonssikker behandling og lagring.
Import og eksport av data
Importer eller eksporter databasene dine via klienten.
Effektive tillatelser
Se brukernes gjeldende tillatelser for individuelle mapper eller oppføringer.
Veiviser for database
Automatisk generering av nye databaser eller tilordning av eksisterende databaser til brukere og grupper.