Password Depot för personligt bruk

Den ultimata lösenordshanteraren

Upplev sinnesro för dig och din familj. Skydda och dela lösenord, finansiella konton, kreditkort och mycket mer på ett säkert sätt. Allt med bekväm användarvänlighet, extrem anpassning, enkelhet och sömlös enhetsintegration.

Manage passwords. This is how secure and powerful our password manager is

Rekommenderas av experter

Både våra kunder och den professionella fackpressen är imponerade av Password Depot!

 • Computer Bild

  Fraunhofer Institute på uppdrag av Computer Bild

  Bland alla testade program erbjuder Password Depot (...) de "högsta säkerhetsstandarderna för lösenord." Under Fraunhofer-institutets omfattande praktiska tester var Password Depot "den produkt som överlägset imponerade mest och lyckades skydda lagrade lösenord mot alla attacker."

 • Top 100 most innovative companies

  Topp-100 av de mest innovativa företagen på Top100.de och Prof. Dr. Nikolaus Frankes team

  Under säkerhetstester av lösenordshanterare upptäckte experter från Fraunhofer Institute bland annat att Password Depot "var den enda programvara som imponerade på experterna". År 2021 valde professor Dr. Nikolaus Franke och hans vetenskapsteam AceBIT som ett av de mest innovativa företagen.

 • Testsieger beim PC-Magazin

  Benchmark-test i PC Magazin

  Password Depots version 11 erbjuder alla viktiga lösenordsfunktioner. Med säkerhetsfunktioner, en företagsserver och enastående lösenordskontroll vinner programvaran testet.

 • Sehr gute Bewertung bei Netzwelt

  Benchmark-test i Chip

  Säkert och enkelt – det är helt enkelt det som prisbelönta Password Depot kan. Det okomplicerade och intuitiva gränssnittet gör att även nybörjare kan hålla sina lösenord säkra.

Lösenordslagring du kan lita på

 • Bästa möjliga kryptering

  I Password Depot krypteras dina uppgifter inte bara en gång, utan två gånger, tack vare algoritmen AES 256 Bit! I USA är denna algoritm godkänd för statliga dokument med högsta säkerhetsklassning!

 • Tvåfaktorsautentisering

  Fördubbla säkerheten med vår tvåfaktorsautentisering. Börja med att välja ett huvudlösenord som krävs för att öppna filen och förbättra skyddet ytterligare genom att använda en nyckelfil för ökad datasäkerhet.

 • Skydd mot brute-force-attacker

  Brute-force-attacker är praktiskt taget ogenomförbara med vårt programs automatiska tre sekunders spärr för varje felaktigt försök till huvudlösenord.

 • Säkerhetskopior

  Password Depot genererar säkerhetskopior av databaser åt dig, som lagras lokalt, på FTP-servrar (inklusive SFTP) eller externa hårddiskar. Anpassa intervallen för säkerhetskopiering efter dina önskemål.

Säker användning av data

Skydd mot keylogging

Alla lösenordsfält i programmet är internt skyddade mot olika typer av avlyssning av tangenttryckningar (Key Logging). Detta förhindrar spionering på känslig information du skriver in.

Spårlöst minne

Password Depot arbetar på ett sätt som garanterar att dina lösenord förblir säkra. Genom att inte lämna några spår i datorns arbetsminne kan inte ens en hackare som har tillgång till din dator hitta några lösenord i minnesdumpar.

Secure Data Usage
Skydd för urklipp

Password Depot skyddar din urklippsdata på flera sätt: den upptäcker automatiskt alla aktiva urklippsvisare och maskerar dess ändringar i urklippet och rensar dessutom all känslig data automatiskt och omedelbart efter automatisk komplettering.

Virtuellt tangentbord

Det ultimata skyddet mot keylogging. Ange ditt huvudlösenord och känslig information utan att röra det fysiska tangentbordet. Password Depots säkra inmatningsmetod undviker simulering av tangenttryckningar och förhindrar både mjukvaru- och hårdvarubaserad avlyssning.

Falska virtuella muspekare

När du skriver med programmets virtuella tangentbord kan du också ställa in programmet så att det visar flera falska muspekare istället för den vanliga enkla markören. Detta gör det ännu svårare att urskilja dina tangentbordsaktiviteter.

Verifierade lösenord

 • Lösenord som inte går att knäcka

  Få ultrastarka lösenord med vår integrerade lösenordsgenerator. Glöm att använda svaga lösenord som "sweetheart" som lätt kan knäckas. Vår generator skapar oknäckbara lösenord som "g/:1bmVuz/z7ewß5T$x_sb}@" som skulle ta årtusenden att knäcka även med de nyaste maskinerna.

 • Verifierad kvalitet på lösenord

  Låt Password Depot kontrollera dina lösenords kvalitet och säkerhet! Intelligenta algoritmer granskar dina lösenord och varnar dig för "svaga" lösenord som du kan ersätta med hjälp av lösenordsgeneratorn.

 • Lösenordspolicyer

  Du kan definiera grundläggande säkerhetskrav som måste uppfyllas av alla lösenord som läggs till eller ändras. Du kan t.ex. ange lösenordets minsta längd och vilka tecken som ska ingå i lösenordet.

 • Säkerhetsvarningar

  Password Depot innehåller en lista med varningar som håller dig uppdaterad om dina lösenords säkerhet. Programmet varnar dig t.ex. om du använder det osäkra FTP-protokollet och rekommenderar i så fall att du använder SFTP istället.

 • Skydd mot dictionary-attacker

  En viktig varning i Password Depot är varningen om att du använder osäkra lösenord. Detta är lösenord som används ofta och därför finns med i hackarnas ordböcker och är lätta att knäcka.

 • Varning för lösenord som har löpt ut

  Du kan ställa in Password Depot så att det varnar dig innan dina lösenord löper ut, t.ex. innan giltighetstiden för ditt kreditkort löper ut. Detta säkerställer att din lösenordsdata alltid är uppdaterad.

Mångsidiga funktioner

Kort, identiteter, licenser, dokument och mycket mer

Password Depot skyddar och hanterar dina lösenord och även uppgifter om kreditkort, EC-kort, programvarulicenser, identiteter, RDP-, Putty- och team viewer-anslutningar, dokument eller krypterade filer. Varje posttyp har en separat mall.

Filbilagor

Du kan lägga till filbilagor som t.ex. innehåller ytterligare information till dina lösenordsposter. Dessa bilagor kan öppnas direkt från Password Depot och kan dessutom sparas på datalagringsmedia.

Överföring av lösenord

Du kan både importera lösenordsposter från andra lösenordshanterare till Password Depot och exportera poster från Password Depot. För detta ändamål erbjuder programmet särskilda guider som underlättar import och export av lösenordsinformation.

Rensning av databaser

Denna funktion upptäcker lösenordsposter som du inte har använt på länge eller som har löpt ut. Därefter kan de hittade posterna raderas direkt. Detta garanterar att dina databaser alltid är uppdaterade.

Versatile Functions
Sökfunktion

Med hjälp av denna funktion kan du söka efter vilken teckensträng som helst i din databas – oavsett om det är i själva lösenorden eller i t.ex. deras beskrivningar och URL-adresser. För att förfina dina resultat kan du använda logiska operatorer och relationer.

Kryptering av externa filer

Med Password Depot kan du kryptera externa filer och sedan direkt spara dem som enskilda poster i programvaran. På så sätt kan Password Depot göra konfidentiella dokument oåtkomliga för tredje parter.

Självuppackande filer

När du krypterar externa data med hjälp av Password Depot kan du dessutom skapa krypterade självuppackande filer. Denna metod gör det möjligt för andra personer som inte har Password Depot att också dekryptera kärnfilerna.

Radering av externa filer

Med Password Depot kan du radera externa filer, oavsett vilket format de har. Programvaran lämnar inga spår på hårddisken, vilket innebär att filerna inte kan återställas med något program.

Praktisk användarvänlighet

 • Användarvänligt gränssnitt

  Password Depots användargränssnitt liknar det i Windows Explorer. Detta gör att du effektivt kan navigera genom dina lösenordslistor och snabbt hitta alla lösenord som du råkar söka efter.

 • Automatisk komplettering

  Om du vill kan Password Depot automatiskt fylla i dina lösenordsuppgifter på webbplatser som öppnas med vanliga webbläsare. Denna funktion sker dels via en intern inställning, dels via s.k. Browser Add-ons.

 • Automatisk igenkänning

  Du kan ställa in programmet så att det automatiskt känner igen vilken lösenordsinformation som motsvarar den webbplats som du har öppnat och sedan förvalda denna lösenordsinformation åt dig – samt, om så önskas, slutligen automatiskt fyller i denna information på webbplatsen.

 • Översta baren

  Programmets format kan reduceras till ett smalt fält vars position kan bestämmas individuellt: om det ska vara fritt rörligt eller fastklistrat vid skärmkanten (Application Desktop Toolbar). På så sätt har du alltid tillgång till programmet utan att det stör dig.

 • Direkt öppning av webbplatser

  URL-adresser som hör till lösenord som sparats i Password Depot kan öppnas direkt från programmet. På så sätt slipper du att manuellt kopiera webbadresser och sedan klistra in dem i webbläsaren.

 • Användning via musklick

  Att komma åt din lösenordsinformation kan göras superenkelt via enkla klick med muspekaren. Med ett enda musklick kan du kopiera data till urklipp och till och med dra dem direkt till målfältet på webbplatsen.

 • Snabbtangenter

  Password Depot har kortkommandon för vanliga kommandon i Windows ("snabbkommandon"). Med hjälp av dessa snabbkommandon kan du enkelt förvandla Password Depots format till ett toppfält eller skicka det till förgrunden när det minimeras i systemfältet.

 • Stöd för Unicode

  Password Depot stöder Unicode, den internationella standard som definierar en digital kod för varje tecken. Detta gör att du kan använda internationella tecken som "ä" eller "ç" i din lösenordsinformation.

 • Återvinning

  Password Depot har en papperskorg som lagrar borttagna lösenord och gör det möjligt att återställa dem. På så sätt går t.ex. inte data som du har raderat av misstag förlorad för gott.

Individuella inställningar

Konfigurerbara programalternativ

Tack vare många programalternativ kan Password Depot konfigureras individuellt in i minsta detalj – inte bara när det gäller den yttre layouten, utan även när det gäller interna funktioner som användning av webbläsare eller nätverk.

Anpassade webbläsare

Du kan själv bestämma vilka webbläsare du vill använda inom programmet. På så sätt är du inte bunden till vanliga webbläsare som Firefox eller Internet Explorer utan kan också använda t.ex. Opera.

Individuella användarlägen

Som ny användare kan du bara arbeta med ett fåtal funktioner i nybörjarläget, medan du som expert kan använda alla funktioner i expertläget eller kan utforma dina egna krav i det anpassade läget.

Personliga favoriter

Listan över favoriter innehåller de lösenord som du använder oftast. Eftersom du sannolikt vill ha dessa regelbundet använda data alltid till hands, kan du komma åt listan över favoriter direkt via det övre fältet.

Individual Settings
Anpassade fält

Du kan utöka de befintliga datainmatningsfälten med valfritt antal självdefinierade fält. Detta är möjligt både för en enskild lösenordsinmatning ("Custom Field") och för hela databasen ("Global Field").

Ikoner för lösenord

Du kan spara ikoner för dina lösenordsposter så att du enkelt kan hitta och identifiera dem. Dessa ikoner är även tillgängliga om du öppnar din lösenordsfil på en annan dator eftersom de sparas direkt i lösenordsfilen.

Individuella säkerhetsvarningar

Du kan själv bestämma vilka varningar du vill att Password Depot ska visa och vilka som inte ska visas. Dessutom kan du individuellt ställa in om programmet ska varna dig om dina lösenord går ut och, om så är fallet, hur många dagar före utgångsdatumet.

Statistik över lösenord

Tydlig statistik visar på ett ögonblick hur ofta du har använt vilket lösenord. På så sätt kanske du också inser vilka poster du inte använder alls och kan därför ta bort dem för att hålla din databas uppdaterad.

Flexibelt samarbete

 • Enterprise Server
  Företagsserver

  Password Depot har en separat servermodul som gör det möjligt för flera användare att komma åt samma lösenord samtidigt. Åtkomst till lösenordsfiler kan ske antingen via ett lokalt nätverk eller via Internet.

 • Apps for Smartphones
  Appar för smartphones

  Använd dina databaser på alla dina enheter samtidigt: kraftfulla, inbyggda appar finns tillgängliga för Windows, Android, iOS, macOS och till och med som webbgränssnitt!

 • Usb Stick
  USB-minne

  Föredrar du det konventionella? Inga problem! Du kan spara dina databaser tillsammans med Password Depot på ett USB-minne. På så sätt har du alltid dina filer och din programvara med dig och kan använda dem när du vill.

 • Cloud devices
  Molnbaserade enheter

  Password Depot stöder praktiskt taget alla filhostingtjänster som Google Drive, OneDrive, Dropbox eller t.ex. HiDrive. Med WebDav-protokollet kan du lägga till praktiskt taget vilken annan tjänst som helst. Så du kan valfritt lagra dina data på den tjänst du väljer.

 • Databases on the Web
  Databaser på webben

  Som tillval kan du lägga upp dina krypterade lösenordsfiler på Internet. På så sätt kan du alltid komma åt dina lösenord, oavsett var du befinner dig! För att komma åt dem kan du använda protokollen HTTP, HTTPS, FTP, SFTP eller WebDav, beroende på vad som krävs.

Dela säkerhet med familj och vänner

Skydda upp till fem personer med din Password Depot Family-licens.