Νομική ειδοποίηση για τον ιστότοπο password-depot.de

Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG)

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
AceBIT GmbH
Ludwigsplatz 6
D-64283 Darmstadt
Διευθύνων Σύμβουλος:
Εγγραφή στο μητρώο:
Πρωτοδικείο Darmstadt, αριθμός μητρώου HRB 33038
Αριθμός ΦΠΑ:
DE198971166
Τηλέφωνο:
Φαξ:
+49 6151 / 13650-20
E-Mail:
[email protected] (χρησιμοποιήστε το Κέντρο Υποστήριξης για αιτήματα υποστήριξης)
Επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Βρείτε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο impressum/νομική ειδοποίηση.
Δεν συμμετέχουμε στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σε επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών.
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης: Zurich Insurance plc NfD, 53287 Bonn, Πεδίο εφαρμογής της ασφάλισης: Γερμανία
Αποποίηση ευθύνης:

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με την παράγραφο 7, τμήμα 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως μόλις λάβουμε γνώση γι' αυτά.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση γι' αυτούς.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή καθώς και για κάθε είδους χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων γίνονται σεβαστοί εφόσον το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο επισημαίνονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.