Právní upozornění pro webové stránky password-depot.de

Informace poskytované podle § 5 německého zákona o telemédiích (TMG)

Poštovní adresa:
AceBIT GmbH
Ludwigsplatz 6
D-64283 Darmstadt
Výkonný ředitel:
Vstup do registru:
Registrační soud Darmstadt, registrační číslo HRB 33038
DIČ č:
DE198971166
Telefon:
Fax:
+49 6151 / 13650-20
E-mail:
[email protected] (pro žádosti o podporu použijte naše centrum podpory)
Řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Náš e-mail naleznete v impressum/právním oznámení.
Neúčastníme se online řešení sporů u spotřebitelských rozhodčích komisí.
Informace o pojištění profesní odpovědnosti: Název a sídlo pojistitele: Zurich Insurance plc NfD, 53287 Bonn, Rozsah pojištění: Německo
Odmítnutí odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle paragrafů 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) však poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat odeslané nebo uložené informace ani vyhledávat důkazy, které by naznačovaly nezákonnou činnost.

Zákonné povinnosti týkající se odstranění informací nebo blokování jejich použití zůstávají nezpochybněny. V tomto případě je odpovědnost možná až v okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Nezákonný obsah bude odstraněn okamžitě v okamžiku, kdy se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv, proto za ně nemůžeme ručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy odpovědní za svůj vlastní obsah.

Propojené webové stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nezákonný obsah nebyl v době vytvoření odkazu zjištěn. Trvalý monitoring obsahu propojených webových stránek nelze nařídit bez důvodných indicií, že došlo k porušení zákona. Nelegální odkazy budou odstraněny okamžitě v okamžiku, kdy se o nich dozvíme.

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým zákonům o autorských právech. Reprodukce, úpravy, šíření, jakož i jakékoli použití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopírování těchto webových stránek je povoleno pouze pro soukromé použití.
Komerční využití našeho obsahu bez souhlasu původce je zakázáno.

Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na těchto stránkách jsou jako takové označeny. Pokud si však všimnete porušení autorského práva, informujte nás o tom. Takový obsah bude neprodleně odstraněn.