Rättsligt meddelande för webbplatsen password-depot.de

Information enligt § 5 i den tyska telemedielagen (TMG)

Postadress:
AceBIT GmbH
Ludwigsplatz 6
D-64283 Darmstadt
Verkställande direktör:
Registrera inmatning:
Registreringsdomstol Darmstadt, registreringsnummer HRB 33038
Momsnr:
DE198971166
Telefon:
Fax:
+49 6151 / 13650-20
E-post:
[email protected] (använd vårt supportcenter för supportfrågor)
Tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Vänligen hitta vårt e-postmeddelande i impressum / juridiskt meddelande.
Vi deltar inte i tvistlösning online vid skiljenämnder för konsumenttvister.
Information om ansvarsförsäkring för yrkesutövare: Försäkringsgivarens namn och säte: Zurich Insurance plc NfD, 53287 Bonn, Försäkringsomfattning: Tyskland
Friskrivningsklausul:

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för innehållet på dessa webbplatser enligt paragraf 7, avsnitt 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt paragraferna 8 till 10 i den tyska telemedielagen (TMG) är tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olagliga aktiviteter.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir obestridda. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera för innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Vid tidpunkten för länkningen upptäcktes inget olagligt innehåll. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte åläggas utan rimliga indikationer på att det har skett en överträdelse av lagen. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför ramen för upphovsrättslagen kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.

Tredje parts upphovsrättslagar respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte härrör från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Om du upptäcker brott mot upphovsrättslagen ber vi dig informera oss om detta. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.