Handledning: Genomgång av funktioner

Starta en liten rundtur i några av Password Depots funktioner. För detta har vi förberett flera videor för dig - välj ett ämne som du vill ha mer information om (videons varaktighet visas i den högra kolumnen):

Tema Körtid
> Skapa en ny fil: Hur man skapar nya databaser. 00:00:39
> Lägga till nya poster: Så här lägger du till nya poster i en befintlig databas. 00:00:39
> Använda det övre fältet: Så här använder du det bekväma övre fältet. 00:00:57
> Automatiskt ifyllande av webbformulär med hjälp av tillägg: Hur man använder webbläsartillägg. 00:01:47
> Lägga till lösenord från en webbläsare: Så här lägger du till nya poster direkt från din webbläsare till din databas. 00:00:48
> Automatisk ifyllnad via en knapp: Så fyller du i inloggningar alternativt via fyllningssekvenser. 00:00:52
> Använda lösenordsgeneratorn: Hur man skapar säkra lösenord. 00:01:17
> Krypterade bilagor: Så här lägger du till filer i dina poster. 00:00:40
> Ändra autentiseringen: Så här ändrar du autentiseringen för din databas. 00:01:00
> Skapa säkerhetskopior: Hur man skapar säkerhetskopior. 00:00:55
> Öppna säkerhetskopia: Så här öppnar du dina säkerhetskopior. 00:00:37
> Överföring av lösenord till mobila enheter: Så här överför du dina databaser till din smartphone. 00:01:33
> Skapa mapp: Så här skapar du mappar för dina lösenord. 00:00:26

Fanns inte ditt önskade ämne med? Läs då i vår kunskapsbas eller i onlinehjälpen för Password Depot eller Password Depot Enterprise Server.