Hur skapar jag säkra lösenord?

En rekommenderad metod för att generera ett säkert lösenord är lösenordsgeneratorn i Password Depot. Här väljer du maximalt antal tillåtna tecken och alla tillåtna typer av tecken för att uppnå högsta möjliga säkerhet vid generering av lösenord.

Password Depot erbjuder en stor fördel: Du behöver inte ens komma ihåg de komplexa lösenord som genereras med lösenordsgeneratorn, eftersom de lagras säkert i ett krypterat lösenordsvalv och kan hämtas när som helst. Lösenordsdatabaserna kan inte gå förlorade, eftersom Password Depot automatiskt skapar säkerhetskopior av dina databaser som kan lagras lokalt, på externa hårddiskar, servrar eller i molnet.

Svaga lösenord som säkerhetsrisk

Vilka lösenord är särskilt populära i detta land och används ofta? Den aktuella topplistan över de mest använda lösenorden i Tyskland, som publiceras årligen av Hasso-Plattner-Institute (HPI), visar att många användare i allmänhet använder osäkra lösenord. Enkla sifferkombinationer och osäkra lösenord som "123456" eller "password" dominerar, som kan knäckas på ett ögonblick och därför är lättillgängliga för datastöld.

Många internetanvändare känner sig överväldigade av att behöva använda ett nytt lösenord för varje tjänst och konto. Detta leder till en utbredd återanvändning av lösenord för olika tjänster, vilket gör det möjligt för hackare att komma åt flera konton samtidigt.

Är mitt lösenord säkert?

Svaga lösenord är en inbjudan till identitetsstöld. Brute Force-attacker innebär att ordboksliknande teckenkombinationer med siffror används för att hacka lösenord på några sekunder. Password Depot ger ett bra skydd mot sådana ordboksattacker och varnar när man använder osäkra lösenord som förekommer i hacker-ordböcker.

I Password Depot kan du enkelt testa hur säkert respektive lösenord är: För varje enskilt lösenord görs en exakt analys av kvaliteten. Intelligenta algoritmer varnar för alltför svaga lösenord.

Skapa säkra lösenord med Password Depot

Därför bör man, särskilt på företag, använda en professionell lösenordshanterare som Password Depot för att säkerställa att lösenorden uppfyller vissa kvalitetskrav. Lösenordsgeneratorn i Password Depot skapar säkra lösenord och lagrar dem tack vare AES-256-algoritmen med en kryptering som hittills har ansetts vara oknäckbar.

När du loggar in - t.ex. på ditt e-postkonto, bankkonto eller andra onlineformulär - fylls lösenordsuppgifterna i automatiskt, utan att vara synliga för obehöriga. Och om du vill se lösenorden i klartext kan du helt enkelt slå upp dem i lösenordsvalvet som bara du har tillgång till.

Hur ofta bör man byta lösenord?

Med en säker lösenordshanterare gäller att ju känsligare data som lagras och ju kortare lösenorden är, desto oftare bör du byta lösenord. En grov riktlinje är att lösenord med färre än åtta tecken bör bytas varje vecka, med åtta till tio tecken varje månad och med fler än tolv tecken var sjätte månad.

Om du vill kan Password Depot påminna dig om att förnya vissa särskilt viktiga lösenord. Fyll bara i fältet "Giltigt till" för detta. Här kan du ställa in en individuell giltighetstid för varje post.

Tips för att skapa säkra lösenord

Om du vill skapa ett säkert lösenord "för hand" istället för att använda vår lösenordsgenerator kan följande tips vara till hjälp:

 • Många tecken: Använd så många tecken som möjligt i ditt lösenord. Använd minst åtta till tio tecken. Varje ytterligare tecken ökar lösenordets säkerhet.

 • Olika tecken: Upprepa inte tecken eller teckensekvenser, oavsett typ av tecken (bokstäver, siffror, skiljetecken, symboler). Undvik "ababab", "aaaaa" etc.

 • Olika typer av tecken: Använd alla tillåtna typer av tecken, t.ex. stora och små bokstäver, siffror, skiljetecken och specialtecken. Om du inte gör det bör ditt lösenord vara längre. Undvik lösenord som bara består av bokstäver eller siffror.

 • Inga teckensekvenser: Vänligen avstå från mönster och sekvenser av bokstäver, siffror och tangentbordsinmatningar som "12345", "abcde" eller "qwertz".

 • Ingen ersättning av bokstäver med liknande tecken: Att ersätta bokstäver med liknande siffror eller specialtecken lurar inte en bra hackare. Att ersätta bokstaven "o" med siffran "0", "i" med "1" eller "a" med "@" hjälper därför bara i begränsad utsträckning. Ersätt alltså inte ett "i" med ett "1", utan hellre med ett specialtecken som "$". Undvik lösenord som "P@ssw0rt" eller "M1crosoft".

 • Inga personuppgifter, namn eller nummer: Använd inte namn på släktingar, bekanta eller smeknamn. Undvik också personliga nummer, t.ex. telefonnummer, födelsedagar eller bilregistreringsnummer.

 • Inga personliga preferenser: Välj inte dina favoriträtter, sporter, platser, filmer som ditt lösenord, som "PizzaSalami", "BayernMunich" eller "LakeConstance". Personliga preferenser är lika lätta att gissa sig till som privata namn och siffror.

 • Inga ordboksposter: Eftersom hackningsprogram systematiskt testar poster bör inget ord från en ordbok användas, oavsett dess längd. "steamshipshippingcompany" är alltså inte ett bra lösenord.

 • Olika lösenord: Använd olika lösenord för varje konto. Använd aldrig samma eller liknande lösenord för flera konton.

Tips för ditt huvudlösenord i Password Depot:

När du använder Password Depot behöver du bara komma ihåg ett enda, säkert huvudlösenord. Vår rekommendation för detta är att använda personliga fraser som grund för dina huvudlösenord. De skapar ett särskilt säkert lösenord genom att använda initialerna från en mening som är lätt att komma ihåg.

Vanliga fraser bör modifieras enligt ett mönster som bara du känner till. Undvik därför att använda ordspråk eller allmänna fraser som ditt lösenord. Till exempel är meningen"Min far förklarar våra nio planeter för mig varje söndag" och det motsvarande lösenordet MvemjSunP som bildas av initialerna i orden inte lämpliga.

Istället är det bättre att använda en enskild mening som grund. Till exempel"Jag använder säkra lösenord i Password Depot och har gjort det i 10 år" och det motsvarande lösenordet"IvsKiPDudss10J". För att göra detta lösenord ännu säkrare, ersätt bokstaven "s" med ett specialtecken som "#". På så sätt får du lösenordet"Iv#KiPDud##10J".

En annan metod är kombinationen av siffror och ord: "K2e9n1n0w2o0r0t1" är sammansatt av "Kennwort" (lösenord) och "29.10.2001" (datum). Datumet får inte vara en välkänd födelsedag. Även här kan du öka säkerheten genom att ersätta en siffra med ett specialtecken, t.ex. genom att ersätta "1" med "^", vilket ger "K2e9n^n0w2o0r0t^".

Sammanfattning:

 • Byt lösenord i händelse av säkerhetsincidenter och svaga lösenord.

 • Ett starkt lösenord bör använda det maximalt tillåtna antalet tecken för varje konto. Använd en lösenordsgenerator för detta!

 • Bra lösenord bör innehålla alla tillåtna tecken, t.ex. siffror, skiljetecken och specialtecken. Blanda också stora och små bokstäver.

 • Om ett lösenord kan hittas i ordboken eller i någon annan uppslagsbok är det inte ett säkert lösenord, oavsett hur långt det är.

 • Använd inte namn på familjemedlemmar eller husdjur. Undvik också att använda telefonnummer, registreringsnummer eller annan information som lätt kan kopplas till dig.

 • Använd aldrig enkla tangentbordsmönster som "asdf" eller "jklö".

 • Undvik att återanvända liknande eller identiska lösenord för olika tjänster.

 • Använd en lösenordshanterare som Password Depot. På så sätt behöver du bara komma ihåg ett enda huvudlösenord!

 • Aktivera tvåfaktorsautentisering om möjligt.