Hvordan oppretter jeg sikre passord?

En anbefalt metode for å generere et sikkert passord er passordgeneratoren i Password Depot. Her velger du maksimalt tillatt antall tegn og alle tillatte tegnsorter for å oppnå høyest mulig sikkerhet ved generering av passord.

Password Depot har en stor fordel: Du trenger ikke engang å huske de komplekse passordene som genereres med passordgeneratoren, ettersom de lagres trygt i et kryptert passordhvelv og kan hentes frem når som helst. Passorddatabasene kan ikke gå tapt, ettersom Password Depot automatisk oppretter sikkerhetskopier av databasene som kan lagres lokalt, på eksterne harddisker, servere eller i skyen.

Svake passord som sikkerhetsrisiko

Hvilke passord er spesielt populære her i landet og brukes ofte? Den aktuelle topplisten over de mest brukte passordene i Tyskland, som publiseres årlig av Hasso-Plattner-Institut (HPI), viser at mange brukere generelt bruker usikre passord. Enkle tallkombinasjoner og usikre passord som "123456" eller "password" dominerer, som kan knekkes på et blunk og derfor er lett tilgjengelige for datatyveri.

Mange internettbrukere føler seg overveldet av behovet for å bruke et nytt passord for hver eneste tjeneste og konto. Dette fører til utstrakt gjenbruk av passord for ulike tjenester, noe som gjør det mulig for hackere å få tilgang til flere kontoer samtidig.

Er passordet mitt sikkert?

Svake passord er en invitasjon til identitetstyveri. Ved hjelp av Brute Force-angrep blir ordboklignende tegnkombinasjoner, inkludert tall, prøvd ut for å hacke passord på få sekunder. Password Depot gir god beskyttelse mot slike ordbokangrep og advarer mot bruk av usikre passord som forekommer i hackerordbøker.

I Password Depot kan du enkelt teste sikkerheten til de ulike passordene: For hvert enkelt passord utføres det en nøyaktig analyse av kvaliteten. Intelligente algoritmer advarer mot for svake passord.

Generer sikre passord med Password Depot

Derfor bør man, spesielt i bedrifter, bruke en profesjonell passordadministrator som Password Depot for å sikre at passordene oppfyller visse kvalitetskrav. Passordgeneratoren i Password Depot genererer sikre passord og lagrer dem ved hjelp av AES-256-algoritmen, med en kryptering som hittil har vært ansett som umulig å knekke.

Når du logger inn - for eksempel på e-postkontoen din, bankkontoer eller andre nettskjemaer - fylles passordopplysningene inn automatisk, uten at de er synlige for uvedkommende. Og hvis du vil se passordene i klartekst, kan du ganske enkelt slå dem opp i passordhvelvet som bare du har tilgang til.

Hvor ofte bør passord endres?

Jo mer sensitive data som lagres i en sikker passordbehandling, og jo kortere passordene er, desto oftere bør du bytte passord. En grov retningslinje er at passord med færre enn åtte tegn bør endres ukentlig, med åtte til ti tegn månedlig og med mer enn tolv tegn hver sjette måned.

Password Depot kan om ønskelig minne deg på å fornye visse spesielt viktige passord. Du trenger bare å fylle ut feltet "Gyldig til". Her kan du angi en individuell gyldighetsperiode for hver oppføring.

Tips for å lage sikre passord

Hvis du noen gang ønsker å lage et sikkert passord "for hånd" i stedet for å bruke passordgeneratoren vår, vil følgende tips hjelpe deg:

 • Mange tegn: Bruk så mange tegn som mulig i passordet ditt. Bruk minst åtte til ti tegn. Hvert ekstra tegn øker passordsikkerheten.

 • Forskjellige tegn: Ikke gjenta tegn eller tegnsekvenser, uansett type tegn (bokstaver, tall, tegnsetting, symboler). Unngå "ababab", "aaaaa" osv.

 • Ulike typer tegn: Bruk alle tillatte tegnsorter, for eksempel store og små bokstaver, tall, tegnsetting og spesialtegn. Hvis du ikke gjør det, bør passordet ditt være lengre. Unngå passord som bare består av bokstaver eller tall.

 • Ingen tegnsekvenser: Vennligst avstå fra mønstre og sekvenser av bokstaver, tall og tastaturoppføringer som "12345", "abcde" eller "qwertz".

 • Ingen erstatning av bokstaver med tegn som ser like ut: Å erstatte bokstaver med lignende tall eller spesialtegn lurer ikke en god hacker. Derfor hjelper det bare i begrenset grad å erstatte bokstaven "o" med tallet "0", "i" med "1" eller "a" med "@". Så ikke erstatt en "i" med en "1", men heller med et spesialtegn som "$". Unngå passord som "P@ssw0rt" eller "M1crosoft".

 • Ingen personopplysninger, navn eller tall: Ikke bruk navn på slektninger, bekjente eller kallenavn. Unngå også personlige numre, for eksempel telefonnummer, fødselsdager eller bilens registreringsnummer.

 • Ingen personlige preferanser: Ikke velg favorittretter, sport, steder eller filmer som passord, som "PizzaSalami", "BayernMunich" eller "LakeConstance". Personlige preferanser er like lette å gjette som private navn og tall.

 • Ingen ordboksoppføringer: Siden hackerprogrammer systematisk prøver ut oppføringer, bør ingen ord fra en ordbok brukes, uansett lengde. "steamshipshippingcompany" er derfor ikke et godt passord.

 • Variasjon: Bruk forskjellige passord for hver konto. Bruk aldri samme eller lignende passord for flere kontoer.

Tips til hovedpassordet ditt i Password Depot:

Når du bruker Password Depot, trenger du bare å huske ett enkelt, sikkert hovedpassord. Vi anbefaler at du bruker personlige setninger som grunnlag for hovedpassordene dine. De skaper et spesielt sikkert passord ved å bruke initialene fra en setning som er lett å huske.

Vanlige fraser bør modifiseres i henhold til et mønster som bare du kjenner til. Unngå derfor å bruke ordtak eller generelle setninger som passord. For eksempel er setningen"Faren min forklarer de ni planetene våre for meg hver søndag" og det tilsvarende passordet MvemjSunP som er dannet av initialer av ordene, ikke egnet.

I stedet er det bedre å ta utgangspunkt i en enkelt setning. For eksempel"Jeg bruker sikre passord i Password Depot og har gjort det i 10 år" og det tilsvarende passordet"IvsKiPDudss10J". For å gjøre dette passordet enda sikrere kan du erstatte bokstaven "s" med et spesialtegn som "#". På denne måten får du passordet"Iv#KiPDud##10J".

En annen metode er kombinasjonen av tall og ord: "K2e9n1n0w2o0r0t1" er sammensatt av "Kennwort" (passord) og "29.10.2001" (dato). Datoen bør ikke være en kjent bursdag. Også her kan du øke sikkerheten ved å erstatte et tall med et spesialtegn, f.eks. ved å erstatte "1" med "^", noe som gir "K2e9n^n0w2o0r0t^".

Sammendrag:

 • Endre passord i tilfelle sikkerhetshendelser og svake passord.

 • Et sterkt passord bør bruke det maksimalt tillatte antall tegn for hver konto. Bruk en passordgenerator til dette!

 • Gode passord bør inneholde alle tillatte tegn, for eksempel tall, tegnsetting og spesialtegn. Bland også store og små bokstaver.

 • Hvis et passord finnes i en ordbok eller et annet oppslagsverk, er det ikke et sikkert passord, uansett lengde.

 • Ikke bruk navn på familiemedlemmer eller kjæledyr. Unngå også å bruke telefonnummer, registreringsnummer eller annen informasjon som lett kan knyttes til deg.

 • Bruk aldri enkle tastaturmønstre som "asdf" eller "jklö".

 • Unngå å gjenbruke like eller identiske passord for ulike tjenester.

 • Bruk en passordadministrator som Password Depot. På denne måten trenger du bare å huske ett hovedpassord!

 • Aktiver tofaktorautentisering hvis mulig.