Nyheter i Password Depot

17.2.2 (utgitt 13.03.2024)

 • Denne oppdateringen adresserer mindre feil og tekstproblemer, noe som sikrer en jevnere brukeropplevelse og forbedret pålitelighet.

17.2.1 (utgitt 20.11.2023)

 • Lagt til mulighet for å endre oppføringstype til en egendefinert type.
 • Fast et problem med behandling av 2FA-forespørsler ved tilkobling via VPN eller proxyer.
 • Flere feilrettinger og forbedringer av brukergrensesnittet.

17.2.0 (utgitt 02.10.2023)

 • Støtte for lenkede oppføringer: Flere oppføringer med forskjellige URL-er og andre parametere kan lenkes til en enkelt hovedoppføring som lagrer legitimasjonsopplysninger. Denne funksjonen forenkler bruken av én konto på flere nettsteder.
 • Utvidelse av tilfeldig passordgenerator: mulighet til å generere passordfraser fra ord i en ordbok.
 • Autentisering via eksterne identitetsleverandører ved bruk av OpenID Connect-standard (OIDC v1.0).
 • Forbedret visning av TOTP-koder – timeren viser gjenværende gyldighetstid for koden.
 • Forbedret Versjoner-fane i Egenskaper for oppføring-dialogen.
 • Oppdatert OpenSSL-bibliotek og MS Edge WebView2-grensesnitt.
 • Fast flere mindre feil og problemer med brukergrensesnittet.

17.1.0 (utgitt den 17.05.2023)

 • Støtte for mørke temaer er lagt til.
 • Oppdatering av grafikk og tekst i brukergrensesnittet.
 • Nytt online hjelpesystem introdusert.
 • Funksjonene for automatisk utfylling er forbedret.
 • Støtte for TOTP-koder lagt til i autofullføringssekvenser.
 • Serverinnloggingsprosedyren er forbedret med forhåndsdefinerte alternativer.
 • Diverse mindre feilrettinger og optimaliseringer er implementert.

17.0.4 (utgitt den 15.02.2023)

 • Oppdaterte OpenSSL-biblioteker.
 • Mindre feilrettinger.

17.0.3 (utgitt den 17.01.2023)

 • TOTP-hemmeligheten for eksisterende oppføringer er gjort lesbar i Standard Edition, og det er lagt til en ny policy i Corporate Edition for å tillate lesing (deaktivert som standard).
 • Forbedret håndtering av URL-adresser i detaljvisningen: Når du klikker på den, åpnes den faktiske URL-adressen i programmets standardleser; spesiell håndtering av RDP-, PuTTy- og TeamViewer-oppføringer.
 • En rekke mindre rettelser i tekst og brukergrensesnitt.

17.0.2 (utgitt 16.12.2022)

 • Algoritmen for digitale signaturer ble oppdatert.
 • Korrigeringer av brukergrensesnitt og tekst.

17.0.1 (utgitt 14.12.2022)

 • Et problem med bruk av lokale retningslinjer i Corporate Edition ble løst.
 • Flere mindre feil og tekstproblemer er rettet.

17.0.0.0 (utgitt 01.12.2022)

 • Egendefinerte maler for oppføringer
 • Den interne fremviseren støtter nå flere formater, inkludert PDF.
 • Sikkerhetsveiviseren sjekker om passordene finnes i de nyeste nettbaserte databasene over passord som har blitt brutt.
 • Nye globale hurtigtaster for valg av passord og utfylling av eksterne skjemaer
 • Støtte for vindustitler for bedre forslag til oppføring
 • Forbedret søkefunksjon
 • Forbedret Estimate Password-funksjon gjør det enklere å opprette enda sikrere passord.
 • En rekke forbedringer og forenklinger av brukergrensesnittet

16.0.8 (utgitt 24.11.2022)

 • SSL-bibliotekene er oppdatert.
 • Parametere for skylagring og WebDAV-tjenester er oppdatert.
 • Løste et problem med autofullføringsfunksjonen når CAPS Lock er aktivert.
 • En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

16.0.7 (utgitt 02.08.2022)

 • Løste en tilkoblingsfeil i IWA-godkjenningsmodus.

16.0.6 (utgitt den 02.08.2022)

 • Ny oppføringstype "Sertifikat" for sikker lagring av offentlige og private nøkler.
 • Knapp for kopiering av TOTP-koder til utklippstavlen kan plasseres i topplinjen.
 • Betydelig forbedret ytelse for store databaser.
 • Flere alternativer for å tilpasse standardinnstillingsfilen DefSettings.ini.
 • Oppdaterte OpenSSL-biblioteker.
 • En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

16.0.5 (utgitt 10.06.2022)

 • Det er nå mulig å angi et ekstra passord for mapper og hele databasen som ekstra beskyttelse mot uautorisert tilgang.
 • Lagt til en ny kommandolinjeparameter /KEY= for klientinstallasjonsprogrammet for å installere en lisensnøkkel på klientdatamaskinen.
 • Brukerne i klienten kan dele oppføringene sine ikke bare med enkeltbrukere, men også med grupper.
 • En rekke mindre feilrettinger.

16.0.4 (lansert 28.04.2022)

 • OpenSSL-bibliotekene er oppdatert.

16.0.3 (utgitt 26.04.2022)

 • Ved opprettelse av nye databaser kreves det nå en minimumslengde på 15 tegn, og minst tre av fire tegntyper må brukes (store/små bokstaver, tall, spesialtegn).
 • Når du oppretter en ny database, kan du sjekke om hovedpassordet til databasen finnes i pwned-databaser.

16.0.2 (utgitt 11.03.2022)

 • Et mulig inkompatibilitetsproblem med mobilutgavene ble løst.
 • En rekke andre mindre feil har blitt rettet.

16.0.1 (utgitt 10.02.2022)

 • De nederlandske oversettelsene er oppdatert.
 • Løste et problem med Azure AD-godkjenning av bedriftsklienter.
 • En rekke mindre feil og tekstproblemer ble rettet.

16.0.0.0 (utgitt 24.01.2022)

 • Forbedret brukergrensesnitt med nye lyse og mørke temaer i Windows 11-stil.
 • Tilpassbar skrifttype for visning av passord og andre oppføringsdata.
 • Den tilfeldige passordgeneratoren er forbedret med en funksjon for å ekskludere bestemte tegn.
 • Databaser kan nå ha sitt eget tilpassede ikon.
 • Oppføringer kan nå beholde 2FA-hemmeligheter og generere TOTP-koder for å forenkle 2-faktorautentisering.
 • De nye visningene "Typer" og "Kategorier" i navigasjonsområdet gjør det mulig å vise alle databaseoppføringer av den valgte typen eller kategorien samtidig.
 • Det er nå mulig å konvertere eksisterende oppføringer til andre typer oppføringer.
 • Tilgang til oppføringer kan begrenses betinget.
 • Egendefinerte advarsler for spesifikke oppføringer om brukertilgang.

15.2.2 (utgitt den 11.01.2022)

 • Parametere for Cloud- og WebDAV-tjenester er oppdatert.
 • Diverse feilrettinger ble utført.

15.2.1 (utgitt den 17.04.2021)

 • Oppdatering av programinstallasjonen på USB-pinner.
 • Fikset en feil knyttet til tilkoblinger til WebDAV-servere.
 • Andre mindre rettelser og forbedringer.

15.2.0 (utgitt 03.04.2021)

 • TLS1.3-støtte er implementert.
 • En feil ved opplasting av filer til OneDrive-skyserveren er rettet.
 • En rekke sikkerhetsrelaterte forbedringer og rettelser er implementert.

15.1.7 (utgitt den 29.01.2021)

 • Retting av mindre feil, blant annet i samspillet mellom klienten og tilleggsprogrammet.

15.1.6 (utgitt 28.01.2021)

 • Rettet en feil ved oppdatering av webikoner i databasen.
 • Løste et problem med at programmet frøs når du la til oppføringer fra nettlesertillegg.
 • Forbedret lasting og lagring av databaser på WebDAV-servere.
 • Diverse andre mindre rettelser og forbedringer av brukergrensesnittet.

15.1.5 (utgitt den 09.12.2020)

 • Diverse forbedringer av brukergrensesnittet.
 • Noen feil i samspillet med Password Depot Server er rettet.

15.1.3 / 15.1.4 (utgitt den 07.12.2020)

 • Flere mindre feilrettinger.

15.1.2 (utgitt den 04.12.2020)

 • Et alternativ for å opprette en påkrevd brannmurregel er lagt til i installasjonsprogrammet.
 • Et problem med feil programikoner i Start-menyen ble løst.
 • Av og til oppstod det feil ved visning av varsler om innkommende WebSockets-tilkoblinger.
 • Forbedret håndtering av UDP-tilkoblinger med Password Depot Enterprise Server.
 • Andre mindre feil og problemer med brukergrensesnittet ble rettet.

15.1.1 (utgitt den 27.11.2020)

 • Mindre feil ble rettet.

15.1.0 (utgitt 25.11.2020)

 • Nytt tillegg: Tillegget har blitt fullstendig redesignet og har nå en overlegen nettleserintegrasjon.
 • Det er nå mulig å dele oppføringer med andre brukere (kun i forbindelse med Enterprise Server).
 • Forsegling og deling av oppføringer med andre brukere er implementert (kun i forbindelse med Enterprise Server).
 • Mange forbedringer i brukergrensesnittet og en rekke feilrettinger.

15.0.0.0 (utgitt 10.08.2020)

 • Forbedret søkefunksjon med støtte for logiske operatorer og relasjoner.
 • Forbedret og utvidet automatisk utfylling: Nå kan passord eller brukernavn settes inn direkte i et felt via hurtigtaster.
 • Støtte for vindusdocking og -organisering under Windows via meny og snarveier.
 • Nytt alternativ for å vise/skjule utgåtte oppføringer i listen og/eller søkeresultatene.
 • Helt nydesignede ikoner: Nå kan du velge mellom fargede og monokrome ikoner.
 • Forbedrede temaer og støtte for HighDPI.
 • Kategorier er nå også tilgjengelige for alle oppføringstyper.
 • Brukerdefinert sortering kan nå også utføres via Drag & Drop.
 • Brukerne får en melding hvis databasen deres har blitt åpnet av Enterprise-serveren i frakoblet modus. Dette kan også deaktiveres via Options -' Warnings.
 • En melding vises for brukere som har logget på Enterprise-serveren, men som ikke har fått tildelt databaser av administratoren.
 • Kommentarfeltet i egenskapene til en oppføring fyller nå hele den nedre delen av dialogboksen for bedre lesbarhet.
 • Nye egendefinerte musemarkører for handlinger som automatisk utfylling eller forslag til passord.
 • Når du har eksportert databaser, kan du nå velge å vise dem i Windows Utforsker.
 • Rekkefølgen på de globale brukerdefinerte feltene kan nå også angis manuelt.
 • Brukerdefinerte felt er nå tilgjengelige i alle oppføringer.
 • Brukerdefinert symbol kan nå også velges for dokumenttype.
 • IBAN-feltene i bank- og kredittkorttypene vises nå mer leselig.
 • Oppføringen "EC Card" ble omdøpt til "Banking" og ytterligere forbedringer av denne typen ble gjort.
 • Ordningen av elementene i passordgeneratoren er forbedret.
 • Funksjonen Slett eksterne filer er optimalisert og notater er oppsummert.

14.0.5 (utgitt 30.03.2020)

 • Forbedret initialisering av programinnstillinger på klienten.
 • Nytt alternativ for automatisk bakgrunnssynkronisering med Enterprise Server ved ny tilkobling.
 • Flere feil og problemer med brukergrensesnittet ble rettet.

14.0.4.0 (utgitt 06.03.2020)

 • Omfattende revisjon av oversettelsen av brukergrensesnittet til fransk og spansk.
 • Bedriftsutgaven: Etter den første installasjonen er det bare tilkoblingen til Password Depot Enterprise Server som er tilgjengelig.
 • Diverse feilrettinger i brukergrensesnittet.

14.0.3 (utgitt 18.02.2020)

 • Forbedret håndtering av uventede frakoblinger til Password Depot Enterprise Server.
 • Løste problemet med å opprette flere versjoner av samme fil under opplasting til Dropbox Cloud.
 • Flere grafiske og tekstlige problemer i brukergrensesnittet ble rettet.
 • Mindre feil ble rettet.

14.0.2 (utgitt 10.02.20)

 • Oppdatert Google Drive-funksjonalitet (oppdatering til Google API v3).
 • Løste problemer med automatisk skjuling av topplinjen ved bruk av et ikke-standardtema.
 • Forbedret funksjonalitet for estimering av passordstyrke.
 • Løste flere mindre problemer med tekst og brukergrensesnitt.

14.0.1 (utgitt den 31.01.20)

 • Feil med rullegardinlister i topplinjen er rettet.
 • Diverse forbedringer og rettelser i brukergrensesnittet.

14.0.0 (utgitt den 27.01.20)

 • Nye krypteringsmetoder og nøkkelderiveringsfunksjoner med økt sikkerhet har blitt introdusert.
 • Støtte for WebDAV-protokollen for Internett-servere ble implementert.
 • Lagt til støtte for flere skyservere via WebDAV-protokollen, inkludert Magenta Cloud, GMX MediaCenter, WEB.DE Online-Storage, freenet Cloud, Strato HiDrive, pCloud, Yandex Disk m.fl.
 • Lagt til alternativer for automatisk rensing av papirkurven.
 • Forbedret synkronisering av databaser.
 • Flere forbedringer i brukergrensesnittet.
 • Installasjonsprogrammets kommandolinjealternativer for standard database- og tilkoblingsinnstillinger.
 • Støtte for flere brukergrensesnitt-temaer.
 • Forbedret søkefunksjonalitet.
 • Videoopplæring for å komme raskt i gang med Password Depot.
 • Ny oppføringstype: TeamViewer.
 • Støtte for 64-biters arkitektur.
 • Valgfritt passord for beskyttede tilkoblinger fra eksterne utvidelser.
 • Forbedrede innstillinger for utskrift.
 • Utvidede innstillinger for PuTTY-oppføringer.
 • Mange andre forbedringer og optimaliseringer!

12.0.10 (utgitt den 10.12.19)

 • Rettet feil ved bruk av serverdatabaser i frakoblet modus.
 • Rettet en feil i forbindelse med synkronisering av frakoblede databaser med serveren.
 • Flere andre mindre feil og problemer med brukergrensesnittet ble rettet.

12.0.9 (utgitt 17.09.19)

 • Løste et problem med lasting av lokale retningslinjer i Corporate Edition-klienten.
 • Forbedret håndtering av utklippstavlehistorikk på enkelte Windows 10-systemer.
 • Noen andre mindre feil og tekstproblemer er rettet.

12.0.8 (lansert 22.08.19)

 • En beskyttelse av de kopierte dataene ble lagt til i utklippstavlehistorikken under Windows 10.
 • En feil er rettet ved nedlasting av databaser fra skytjenester når applikasjonen kjøres i låst modus.
 • Noen andre mindre feil og tekstproblemer er rettet.

12.0.7 (utgitt den 14.06.19)

 • Støtte for 2-faktor-autentisering er implementert.
 • Synkroniseringen med Password Depot Enterprise Server er forenklet.
 • Flere mindre feilrettinger og forbedringer av brukergrensesnittet.

12.0.6 (utgitt den 17.05.19)

 • Lagt til en advarsel ved flytting av ikke-tomme mapper i databaser.
 • Et nytt attributt "Forfatter" er lagt til for å registrere navnet på brukerne som oppretter eller endrer en oppføring.
 • Forbedret sletting av objekter i serverdatabaser.
 • Diverse andre forbedringer og feilrettinger.

12.0.5 (utgitt den 15.03.19)

 • Lagt til et alternativ for å bruke de gamle (fargede) ikonene i brukergrensesnittet.
 • Gjenopprettet dra-og-slipp-funksjon i favorittvisningen.
 • Lagt til et alternativ for å skjule søkefeltet i topplinjen.
 • Lagt til UTF-8-støtte i CSV-eksportfunksjonen.
 • En rekke feilrettinger og forbedringer av brukergrensesnittet.

12.0.4 (utgitt den 14.02.19)

 • Single Sign-On-prosedyren er forbedret.
 • Flere feil i brukergrensesnittet er rettet.

12.0.3 (lansert 06.02.19)

 • Retting av et problem der topplinjen ikke lenger kunne gjenopprettes.
 • Retting av et problem med manglende sortering av listeoppføringer.
 • Stien til en oppføring vises igjen i søkeresultatene.
 • En rekke andre forbedringer av brukergrensesnittet er gjort, og mindre feil er rettet.

12.0.2 (utgitt den 01.02.19)

 • Et problem med eksport/utskrift av databaser som er kryptert med både hovedpassord og nøkkelfil, er løst.
 • Problemet med USB-minnepinneinstallasjoner er løst.
 • Forbedret søk i topplinjen slik at bredden på nedtrekksfeltet og kolonnene nå huskes.
 • Forbedret støtte for FTP-servere med eksplisitt TLS/SSL-protokoll.
 • En rekke andre forbedringer av brukergrensesnittet er gjort, og mindre feil er rettet.

12.0.1 (utgitt den 29.01.19)

 • En feil ved endring av autentiseringsinnstillingene er rettet.
 • Flere mindre problemer med brukergrensesnittet er løst.

12.0.0 (utgitt 28.01.19)

 • Forbedret og modernisert brukergrensesnitt.
 • Forbedret ytelse i store databaser med tusenvis av oppføringer.
 • Ny prøveversjon og gratismodus: Prøveversjonen fungerer nå i 30 dager uten begrensninger. Gratisprogrammet har nå bare én begrensning: Det kan bare brukes med databaser med maks. 20 oppføringer.
 • Forbedrede og omarbeidede nettlesertillegg.
 • Omarbeidet estimering av passordstyrke med detaljer om hvordan resultatet ble beregnet.
 • Vi minner om at nybegynnermodus brukes til å bytte til ekspertmodus.
 • Nye handlinger for utvalgte mapper, for eksempel søk, utskrift eller eksport.
 • Søkeresultater, Favoritter eller en hvilken som helst mappe kan nå også eksporteres.
 • Ny oppføringstype "PuTTy-tilkobling" med støtte for beskyttet pålogging.
 • Revidert dialogboks for opprydding i databasen.
 • "Avansert søk" gjør det nå også mulig å søke etter oppføringer med "Historikk" og "Vedlegg".
 • Frakoblet modus: Databaser fra Enterprise Server kan nå enkelt brukes i den nye offline-modusen, dvs. når forbindelsen til serveren er brutt. Hvis tilkoblingen til serveren gjenopprettes, skjer det en automatisk synkronisering.
 • Nytt alternativ for å starte programmet med en tidsforsinkelse.
 • Importmuligheter fra en rekke andre passordadministratorer, samt fra gamle Password Depot-databaser.
 • Revidert og forbedret nettbasert hjelp.
 • Tildelte tagger for bedre filtrering av databaseoppføringer.
 • Alternativer for visning av brukernavn og passord for den valgte oppføringen i topplinjen.
 • Forbedret Update Manager: Eksisterende oppdateringer kan nå installeres med ett enkelt klikk.

Funksjonalitet tilgjengelig i løpet av 1. kvartal 2019

 • Nye temaer: mørk, veldig mørk, lys, veldig lys
 • Nye visninger
 • Opplæringsvideo ved første programstart for nye brukere.
 • Nytt område for visning av programvarsler og hendelser.
 • Ny dialogboks for synkronisering av to databaser.
 • Account Manager for Cloud Accounts.
 • Ny lagringsplass: WebDav
 • Kommentarfeltet og informasjonstypen kan inneholde HTML-formateringskode.
 • Unødvendige oppføringstyper (f.eks. "Informasjon" eller "Kredittkort") kan nå skjules.
 • Mulighet til å slette filer på en sikker måte etter at du har satt dem inn som type "Dokument"
 • Forbedret navigering i TAN-lister fra topplinjen.

11.0.8 (utgitt 12.09.18)

 • Et problem med feilmeldinger som oppstod etter at datamaskinen var låst eller i dvalemodus, ble løst.
 • Dataoverføringen mellom Enterprise Server og klienten er optimalisert og forbedret.
 • Noen andre feil er rettet.

11.0.7 (utgitt 03.07.18)

 • Importen av passord fra ulike tredjeparts passordadministratorer er oppdatert.
 • Det er lagt til en ekstra metode for automatisk fullføring i spesielle tilfeller (f.eks. via RDP).
 • Flere problemer med tekst og brukergrensesnitt er løst.

11.0.6 (utgitt 22.03.18)

 • Den nye typen "Remote Desktop Connection" er introdusert.
 • En feil i installasjonsskriptet under 32-biters versjoner av Windows er rettet.
 • Flere andre problemer med brukergrensesnitt og tekst er løst.

11.0.5 (lansert 08.03.18)

 • Ytterligere kryptering av minnet er implementert.
 • Rettet et problem med installasjonsprogrammet som gjorde at tilleggsprogrammer ikke ble installert korrekt under visse forhold.

11.0.4 (utgitt 28.02.18)

 • Samspillet med nettlesertillegg er optimalisert.
 • Dra og slipp for knappene på verktøylinjen Detaljer er implementert.
 • Dialogboksen for valg av passord lukkes nå automatisk.
 • XP-kompatibilitet er implementert.
 • En rekke andre forbedringer og mindre feilrettinger.

11.0.3 (lansert 01.02.18)

 • Et skaleringsproblem med skrifttyper ved høy DPI er løst.
 • En rekke andre problemer og feil i brukergrensesnittet er løst.

11.0.2 (utgitt 19.01.18)

 • Behandlingen av webskjemaer via nettlesertillegg er oppdatert og optimalisert.
 • Noen grafiske feil under høy DPI er rettet.
 • En rekke andre problemer med brukergrensesnittet er løst.

11.0.1 (utgitt den 06.01.18)

 • Problemet med at passordene til FTP-servere for Internett-profiler ikke ble lagt merke til, er løst.
 • Dialogboksene for feilaktige notater via eksterne endringer i databasen er fjernet.
 • Prosessen med å generere tilfeldige passord på USB-minnepinner er forbedret.
 • Automatisk utfylling av nettskjemaer via tilleggsprogrammer er optimalisert for bestemte nettsteder.
 • Diverse feil i brukergrensesnittet og tekst er rettet.

11.0.0 (utgitt 29.12.17)

 • Et alternativ for databasekomprimering er innført for å redusere databasestørrelsen og nettverkstrafikken for eksterne lagringstyper.
 • Forbedret applikasjonsytelse ved bruk av svært store databaser.
 • Lagringen av programalternativer og innstillinger er optimalisert for å gjøre det enklere å flytte programmet fra en datamaskin til en annen eller installere det på USB-enheter.
 • Ordboken med ofte brukte ord og passord er hastighetsoptimalisert og oppdatert med millioner av nylig stjålne og publiserte passord.
 • Hovedapplikasjonens brukergrensesnitt er oppdatert og utvidet.
 • Håndteringen av favoritter er forenklet og forbedret.
 • Importen av passord fra andre passordadministratorer og nettlesere er oppdatert og utvidet.
 • Støtte for et ekstra passord ble innført for å hindre ukontrollert tilgang til viktige oppføringer.
 • Nye skylagringstjenester har blitt introdusert.
 • Oppdagelsen og håndteringen av dupliserte oppføringer er forbedret.
 • Forbedret automatisk fullføring via tilleggene.
 • Ny integrert webform-dataredigerer for oppdatering og tilpasning av webform-data for automatisk utfylling av tilleggsprogrammene.

10.5.6 (utgitt 01.03.18)

 • XP-kompatibilitet er implementert.
 • Noen mindre feil er rettet.

10.5.5 (lansert 19.01.17)

 • Noen mindre feil er rettet.

10.5.4 (utgitt den 19.12.17)

 • Forbedret kompatibilitet med virtuelle tastaturer i moderne Universal Windows Platform-applikasjoner.
 • Noen mindre feil er rettet.

10.5.3 (utgitt 03.11.17)

 • En feil ved synkronisering av filer med enkelte brukergrensesnitt-temaer er rettet.
 • Parametrene for skytjenestene som brukes, er oppdatert.
 • Noen mindre feil er rettet.

10.5.2 (lansert 13.07.17)

 • Et alternativ for varsling om servertilkobling/frakobling er lagt til.
 • Løste et problem med manglende katalogstrukturer på eksterne krypterte filer.
 • Listen over ignorerte nettadresser for Enterprise Server-brukere lagres nå lokalt.
 • Diverse andre mindre feilrettinger.

10.5.1 (utgitt 24.05.17)

 • Støtte for Microsoft OneDrive for Business er implementert.
 • Diverse overflateforbedringer og korrigeringer.

10.5.0 (utgitt 27.03.17)

 • Det nye databaseformatet PSWE ble introdusert, som nå tillater databaser på opptil 2 GB.
 • Den nye oppføringstypen "Dokument" ble introdusert, som nå også tillater store filer.
 • Programmets utførelseshastighet er betydelig forbedret.
 • Autorisasjon og datautveksling med skytjenester er optimalisert.
 • Mange forbedringer av brukergrensesnittet og optimaliseringer.

10.0.8 (utgitt 14.02.17)

 • Kompatibilitetsproblemer med den siste Windows Insider-forhåndsvisningen er løst.

10.0.7 (utgitt 07.02.17)

 • Diverse overflateforbedringer og korrigeringer.

10.0.6 (utgitt 01.02.17)

 • Kompatibilitetsproblemer med tillegget med Firefox 51 eller nyere er løst.
 • Add-on for Google Chrome har blitt erstattet av en ny hovedversjon.
 • Diverse overflateforbedringer og korrigeringer.

10.0.5 (utgitt 23.01.17)

 • Løste tilkoblingsproblemer med skytjenester.
 • Diverse overflateforbedringer og korrigeringer.

10.0.4 (utgitt 20.01.17)

 • Tilkoblingsparametrene til skytjenestene er oppdatert.
 • Diverse overflateforbedringer og korrigeringer.

10.0.3 (utgitt 03.01.17)

 • Diverse forbedringer og rettelser i brukergrensesnittet.

10.0.2 (utgitt 22.12.16)

 • Nytt alternativ for å minimere programmet i systemstatusfeltet eller oppgavelinjen.
 • Feil visning av Topleiste i visse situasjoner ble korrigert.
 • Problemer med feil lagring og gjenoppretting av vindusstørrelse og -posisjon på HDPI-skjermer er korrigert.
 • Diverse forbedringer og rettelser i brukergrensesnittet.

10.0.1 (utgitt 20.12.16)

 • En feil ved åpning av foreldede pswx-filer er rettet.
 • Indikatoren for passordkvalitet vises nå igjen.
 • Noen kosmetiske feil og tekster er korrigert.

10.0.0 (utgitt 19.12.16)

 • Forbedret og revidert brukergrensesnitt.
 • Støtte for en rekke emner i grensesnittet.
 • Forbedret støtte for høy oppløsning og flere skjermer.
 • Det er nå mulig å endre egenskaper for flere oppføringer.
 • Forbedret passordgenerator.
 • Forbedret eksportveiviser, som nå gjør det mulig å eksportere alle eller utvalgte oppføringer.
 • Ny Finn og erstatt-funksjon som gjør det mulig å erstatte strenger i alle passordoppføringer.
 • Eksporter og importer flere tilpassede ikoner.
 • Økt sikkerhet for passordfiler som mottas fra Enterprise Server.
 • Støtte for sikre SSL/TSL-tilkoblinger til Enterprise Server.
 • Økt kjørehastighet for applikasjonen (spesielt ved lasting av databaser).
 • En rekke andre forbedringer og optimaliseringer.
 • I de kommende oppdateringene av klienten vil følgende bli implementert:
  • Støtte for den nye typen "dokument" i stedet for foreldede vedlegg.
  • Ny teknologi for samhandling med nettlesertillegg, inkludert støtte for Microsoft Edge og Opera.
  • Innfør komprimerte passorddatabaser med flere dokumenter i ubegrenset størrelse.

9.1.8 (utgitt 17.11.16)

 • Rettet et problem som indikerte tilgangsbrudd ved bruk av asiatiske språk ved programstart.
 • Korrigert for ufullstendig visning av passord i detaljområdet.
 • Forbedret visning av ikoner i topplinjen.
 • Lagring av maler for egendefinerte passordgeneratorer er korrigert.
 • Dobbeltklikk på oppføringer i Favoritter har nå samme effekt som i hovedområdet.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.7 (utgitt 28.10.16)

 • Nytt alternativ for å deaktivere varsler ved kopiering av tekst til utklippstavlen.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.6 (ikke utgitt)

9.1.5 (utgitt 26.08.16)

 • Forbedret søkefunksjon i topplinjen.
 • Optimalisert sletting av passord på Password Depot Server.
 • Rettet en feil ved import til serverfiler.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.4 (utgitt 23.07.16)

 • Støtte for skytjenesteboksen.
 • En feil i synkroniseringen mellom en fil fra serveren og en lokal fil ble rettet.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.3 (utgitt 21.03.16)

 • Et problem der dialogboksen for serverinnlogging forsvant i bakgrunnen, er løst.
 • Fremgangsmåten for å tvinge avslutning av programmet ved avslutning av Windows er forbedret.
 • Problemet med at sikkerhetskopier ble lastet opp til feil kataloger ved bruk av SFTP-protokollen er løst.
 • '#'-tegnene i sikkerhetskopier er erstattet med '_' for å unngå problemer med skytjenester og NAS-servere.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.2 (utgitt 19.02.16)

 • Visningen og håndteringen av ikonene er optimalisert.
 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.1 (utgitt den 15.02.16)

 • Mindre feil har blitt rettet.

9.1.0 (utgitt 09.02.16)

 • Problemene med den økende filstørrelsen og den tilhørende langsommere kjøringshastigheten er løst.
 • En feil ved oppdatering av egendefinerte ikoner etter redigering av mappeegenskaper er rettet.
 • Andre mindre feil har blitt rettet.

9.0.9 (utgitt 06.02.16)

 • Rettet en feil der en irrelevant statusmelding ble vist.

9.0.8 (utgitt 05.02.16)

 • Et problem som førte til en treg start på programmet, ble eliminert.
 • Et problem med rulling og omorganisering av kolonner i hovedvisningen er løst.
 • En feil ved oppretting av eksterne sikkerhetskopier er rettet.
 • Andre mindre feil har blitt rettet.

9.0.7 (ikke utgitt)

9.0.6 (utgitt 16.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.5 (utgitt 11.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.4 (utgitt den 10.12.15)

 • En feil ved visning av omlyder er rettet.

9.0.3 (utgitt den 10.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.2 (utgitt den 08.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.1 (utgitt den 02.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.0 (utgitt 23.11.15)

 • Full kompatibilitet med Windows 10!
 • Enhetlig, universelt dataformat for passordfiler for alle plattformer gir nå bedre komfort og ytelse!
 • Ny veiviser for å finne dupliserte passordoppføringer!
 • Beskyttet innlogging via integrert nettleser!
 • Optimaliserte og forbedrede nettlesertillegg!
 • Forbedret navigering og søk i en passordfil!
 • Mange andre forbedringer og optimaliseringer!

8.2.2 (utgitt 24.08.15)

 • Et problem med gjenkjenning av installerte nettlesertillegg er løst.
 • Automatisk utfylling av komplekse nettskjemaer med flere rammer er forbedret i Firefox-tillegget.
 • En rekke andre mindre feil har blitt rettet.

8.2.1 (utgitt den 21.07.15)

 • Korrektur av problemer ved installasjon av Firefox-tillegg.

8.2.0 (utgitt 17.07.15)

 • Støtte for de nye kravene og distribusjonsmodellen for Firefox-tillegget ble implementert. Fra og med denne versjonen distribueres ikke tillegget lokalt, men lastes ned og installeres direkte fra AMO-siden.
 • En rekke interne endringer ble implementert for å støtte den nyeste versjonen av Password Depot Server.

8.1.8 (utgitt 22.06.15)

 • Skriptfeil som har oppstått på enkelte nettsteder som bruker Firefox-tillegget, er rettet.
 • Brukergrensesnittet er optimalisert.

8.1.7 (utgitt 02.06.15)

 • Støtte for Mozilla Firefox 39 er lagt til.

8.1.6 (utgitt 20.05.15)

 • Løste et problem med Firefox-tillegget.
 • Brukergrensesnittet er optimalisert.

8.1.5 (utgitt 15.05.15)

 • Støtte for Mozilla Firefox 38 er lagt til.
 • Et problem med synkronisering av PSW8- og eldre PSWX-filer er løst.
 • Det er nå mulig å deaktivere advarsler ved kopiering av data til utklippstavlen.
 • Noen flere små forbedringer.

8.1.4 (utgitt 21.03.15)

 • Søkefunksjonen er forbedret.
 • En feil ved innsetting av egendefinerte felt som kommandolinjeparametere ble rettet.
 • Noen stave- og skrivefeil er korrigert.

8.1.3 (lansert 04.03.15)

 • Nettlesertillegget for Firefox er oppdatert for å støtte Firefox 37.
 • En feil som førte til dupliserte søkeresultater i visse situasjoner er rettet.
 • En "KeepAlive"-funksjonalitet for tilkobling til Password Depot Server er implementert.
 • Noen stave- og skrivefeil er korrigert.

8.1.2 (utgitt 21.01.15)

 • Nettlesertillegget for Firefox er oppdatert for å støtte Firefox 36.
 • Gjenoppretting av tilkoblingen til serveren etter uventede frakoblinger er forbedret.
 • Den egendefinerte sorteringsfunksjonen er aktivert på nytt.

8.1.1 (utgitt 18.12.14)

 • For filer som lastes inn av serveren, kan det nå opprettes lokale sikkerhetskopier hvis administratoren tillater det.
 • Det er gjort noen justeringer i brukergrensesnittet.

8.1 (lansert 12.12.14)

 • Nettlesertillegget for Firefox er oppdatert for å støtte Firefox 35.
 • Dra og slipp-funksjonen for felter fra topplinjen er forbedret.
 • Utformingen av popup-tipset er oppdatert.
 • En konflikt med overlappende alternativer for sikkerhetskopiering er løst.
 • Noen flere forbedringer og optimaliseringer i brukergrensesnittet.

8.0.7 (lansert 21.11.14)

 • Et problem som førte til at innstillingene for kolonnebredde ble tilbakestilt, er løst.
 • Forbedret brukerveiledning for blokkerte filer på skytjenester.
 • Noen flere forbedringer og optimaliseringer i brukergrensesnittet.

8.0.6 (utgitt den 12.11.14)

 • Nettlesertillegget for Firefox er oppdatert for å støtte Firefox 34.

8.0.5 (utgitt den 06.10.14)

 • Ny søkefunksjon i topplinjen.
 • Noen flere forbedringer og optimaliseringer i brukergrensesnittet.

8.0.4 (utgitt 29.09.14)

 • Oversettelsene av det franske grensesnittet er oppdatert.
 • Et problem som åpnet filer fra serveren med skrivetillatelse er løst.
 • Noen mindre feil har blitt rettet.

8.0.3 (utgitt 26.09.14)

 • Nedtrekksmenyknappen "favoritter" ble inkludert i topplinjen igjen.
 • Sortering av passord i alle oppregningsmodusene (normal, søkeresultater, papirkurv og favoritter) fungerer nå uavhengig av hverandre, slik at brukerne kan endre rekkefølgen på favorittene etter behov.
 • Flere funksjoner er oppdatert for å fungere med den nyeste versjonen av Password Depot Server.
 • Noen mindre feil har blitt rettet.

8.0.2 (utgitt den 15.09.14)

 • Noen problemer med brukergrensesnittet som oppstod ved bruk av store og svært store skriftstørrelser, er løst.
 • Et problem med plasseringen av Topleiste på systemer med flere skjermer er løst.
 • Diverse andre tekstfeil og kosmetiske feil er rettet opp.

8.0.1 (utgitt 12.09.14)

 • Nettlesertillegget for Firefox er oppdatert for å støtte Firefox 33.
 • Et problem der installasjonen på USB-minnepinnen under visse forhold ikke kunne utføres, er løst.
 • Noen andre mindre feil og problemer med brukergrensesnittet er rettet.

8.0.0 (utgitt 27.08.14)

 • Design: Forbedret brukergrensesnitt med moderne design og avanserte funksjoner.
 • Intern fremviser: Sikker åpning av vedlegg uten å måtte lagre dem på harddisken først.
 • Toppfelt: Forbedret topplinje med ny hierarkisk visning og hurtigsøkfunksjon.
 • Navigasjonsområde: Forenklet tilgang til søkeresultater og favoritter direkte i hovedvinduet og i topplinjen.
 • Avsnittet Detaljer: I den reviderte delen Detaljer kan du nå kopiere data direkte til utklippstavlen eller åpne URL-adresser.
 • Dra og slipp: Nå kan du også dra egendefinerte felt fra topplinjen direkte inn i feltene på et nettsted.
 • Filbehandling: Du kan enkelt administrere sikkerhetskopiene direkte i filbehandleren.
 • Internett-server: Utvidet FTP-støtte med SFTP, FTPS og FTPES. Alle dataoverføringer og samlinger av passordfiler via sikre FTP-tilkoblinger. Mange andre forbedringer.

17.2.2 (utgitt 13.03.2024)

 • Introduksjon av gruppeadministratorrolle: En ny serverrolle, "Gruppeadministrator", er introdusert. Brukere tildelt denne rollen har den eksklusive evnen til å se og modifisere kun de gruppene de er utnevnt som administratorer for. De kan også administrere alle medlemmer innenfor disse gruppene.
 • Forbedringer i masseoperasjoner: Vi har utvidet funksjonaliteten for masseoperasjoner, inkludert tillegg av kommandoer for eksport og import av brukere via CSV-filer, som strømlinjeformer brukerhåndteringsprosessene.
 • Full støtte for OIDC-identitetsleverandør Entra ID: Password Depot Server støtter nå fullt ut Entra ID (tidligere kjent som MS Azure) som identitetsleverandør. Entra ID er nå den anbefalte autentiseringsmetoden, som gir et alternativ til Azure AD.
 • Forbedret håndtering av pålitelige enheter: Håndteringen av pålitelige enheter, spesielt for VM (virtuell maskin)-brukere, har sett betydelige forbedringer, noe som øker sikkerheten og brukervennligheten.
 • Integrasjon med Microsoft 365-grupper: Vi har introdusert støtte for Microsoft 365-grupper ved bruk av Azure AD / Entra ID, noe som letter bedre integrasjon og håndtering av brukertilgang.
 • Forbedret funksjonalitet for import av brukere og grupper: Prosessen for å importere brukere og grupper fra Azure AD og andre OIDC-identitetsleverandører (IdP-er) har blitt forbedret, gjør den mer effektiv og brukervennlig.
 • Oppdateringer i REST API: REST APIet har mottatt oppdateringer for å utvide og forbedre dets funksjonaliteter, som støtter mer sømløse integrasjoner og automatiseringer.
 • Generelle forbedringer og feilrettinger: Denne versjonen inkluderer flere mindre feilrettinger og forbedringer, rettet mot å tilby en mer robust og feilfri opplevelse.

17.2.1 (utgitt 20.11.2023)

 • Serveren kan nå begrense tilgang til offline databaser til et spesifikt antall timer eller dager. For å forhindre manipulering ved feil tidsinnstillinger på klientenheter, kan en tjenestetidsserver spesifiseres. Tilgang til offline databaser eller lokale kopier av serverdatabaser er kun mulig etter en online tidssjekk. Klienten verifiserer deretter databasens utløpstid og utløpte tillatelser. Når tidsfristen er nådd, er tilgangen til databasen ikke lenger tilgjengelig.
 • Alle tilgjengelige autentiseringsmetoder støttes nå i PD Server Manager. Dette inkluderer Standard, Integrert Windows-autentisering (IWA), Azure og OpenID Connect (OIDC).
 • Flere mindre feilrettinger og forbedringer av brukergrensesnittet.

17.2.0 (utgitt 02.10.2023)

 • Autentisering via eksterne identitetsleverandører ved bruk av OpenID Connect-standard (OIDC v1.0). Støtte for brukerstyrings-API for PingIdentity og Auth0.
 • Mulighet for å bruke forskjellige porter for tilgang til serveren fra Server Manager og klienter for økt sikkerhet.
 • Utvidet logg: lagt til kolonner og filtre for tagger og kategoriattributter til oppføringer.
 • Mulighet til å definere individuelle MFA-alternativer for brukere; mulighet for å bruke TOTP og e-post samtidig.
 • Oppdatert OpenSSL-bibliotek og MS Edge WebView2-grensesnitt.
 • Generelle sikkerhetspolicyer for hovedpassord gjelder nå også for brukerpassord for servertilgang.
 • Versjoner av oppføringer blir nå opprettet på serveren når en oppføring endres via webgrensesnittet eller REST API.
 • Fast flere mindre feil og problemer med brukergrensesnittet.

17.1.0 (utgitt den 17.05.2023)

 • Feil i visningen av tilgangsrettigheter på oppføringer for ikke-administratorroller er rettet.
 • Problem som hindrer deling av oppføringer av brukere uten full tilgang til oppføringene, er løst.
 • Oppdatering av grafikk og tekst i brukergrensesnittet.
 • Nytt online hjelpesystem introdusert.
 • Diverse mindre feilrettinger og optimaliseringer er implementert.

17.0.4 (utgitt den 15.02.2023)

 • Oppdaterte OpenSSL-biblioteker.
 • Oppdaterte REST-serverhoder for å overholde de nyeste sikkerhetsstandardene.
 • Mindre feilrettinger.

17.0.3 (utgitt den 17.01.2023)

 • Lagt til muligheten til å redigere databasebeskrivelser (kommentarer) fra serveradministratoren.
 • Lagt til en ny sikkerhetspolicy som tillater brukere å lese TOTP-hemmeligheten i eksisterende oppføringer.
 • Løste problemet med at de sist brukte tilkoblingsparametrene ikke ble lagret.
 • Løste et problem med tomme påloggingsvinduer til Azure AD på enkelte versjoner av Windows Server.
 • Rettet en rekke tekstproblemer og mindre feil.

17.0.2 (utgitt 16.12.2022)

 • Algoritmen for digitale signaturer ble oppdatert.
 • Korrigeringer av brukergrensesnitt og tekst.

17.0.1 (utgitt 14.12.2022)

 • Brukergrensesnittet er nå også tilgjengelig på nederlandsk.
 • Løste et problem med tilkoblingen fra Server Manager inne i en VM.
 • En rekke mindre feilrettinger og forbedringer.

17.0.0.0 (utgitt 01.12.2022)

 • Nestede AD-grupper støttes nå
 • Oppdaterte og utvidede rapporter
 • Lokale retningslinjer for USB-installasjon
 • Papirkurven er nå også tilgjengelig for serverdatabaser.
 • Varsler inneholder nå flere detaljer
 • Beskyttelse av databaser mot tilgang fra administratorer
 • Et svært stort antall detaljforbedringer og feilrettinger

16.0.9 (utgitt 24.11.2022)

 • SSL-bibliotekene er oppdatert.
 • Ytterligere forbedret stabilitet og sikkerhet er implementert
 • En rekke mindre feilrettinger og optimaliseringer er implementert.

16.0.8 (utgitt den 06.09.2022)

 • Forbedret automatisk konvertering av SSL-sertifikater i ulike formater.
 • Løste et potensielt sikkerhetsproblem knyttet til rollen "Kontoadministrator".
 • Andre mindre rettelser og forbedringer.

16.0.7 (utgitt 22.07.2022)

 • MOVE-kommandoen ble lagt til i REST Server API.
 • Mindre feilrettinger.

16.0.6 (utgitt 14.07.2022)

 • En veiviser for oppretting av selvsignerte serversertifikater er lagt til.

16.0.5 (utgitt 10.06.2022)

 • Superadministratoren legges ikke lenger automatisk til blant de tildelte brukerne når en ny database opprettes på serveren.
 • Ny lokal policy for bedriftsbrukere for å deaktivere passordtilgang fra nettlesere.
 • Ny serverpolicy som krever at brukerne angir et ekstra passord.

16.0.4 (lansert 28.04.2022)

 • OpenSSL-bibliotekene er oppdatert.

16.0.2 (utgitt 11.03.2022)

 • Et mulig problem med dataoverføring mellom hovedserveren og speilserveren ble løst.
 • En rekke andre mindre feil ble rettet.

16.0.1 (utgitt 10.02.2022)

 • Det er lagt til en logg over e-postavsendere.
 • En rekke mindre feil og tekstproblemer ble rettet.

16.0.0.0 (utgitt 24.01.2022)

 • Forbedret og optimalisert prosessen for lagring/innlasting av databaser.
 • E-postavsenderen er oppdatert. Den fungerer nå raskere og støtter flere ulike SMTP-servere.
 • Integrering av Azure Active Directory, inkludert automatisk synkronisering.
 • Autentisering av brukere via Azure Active Directory.
 • Støtte for serverspeiling for å sikre høy tilgjengelighet på serveren.
 • Oppdaterte bruker- og databaserapporter.
 • Lagt til alternativer for automatisk sletting av gamle sikkerhetskopier.

15.2.1 (utgitt den 16.04.2021)

 • Retting av en feil i håndteringen av SSL-sertifikater for REST-serveren.
 • Korrigeringer av brukergrensesnittet og etiketter i Server Manager.

15.2.0 (utgitt 03.04.2021)

 • Enterprise Server er oppdatert til å støtte TLS 1.3.
 • Det er nå mulig å beskytte databaser på serveren slik at administratoren ikke får tilgang til dem.
 • En rekke andre sikkerhetsrelaterte forbedringer og rettelser er implementert.

15.1.6 (utgitt 28.01.2021)

 • Forbedret håndtering av mulige feil ved lagring av databaser.
 • Retting av mindre feil i REST API.

15.1.5 (utgitt den 09.12.2020)

 • Fikset potensielle feil ved lagring av databaser på serveren.
 • Flere andre mindre rettelser.

15.1.2 (utgitt den 04.12.2020)

 • Noen feil i installasjonsprogrammet angående brannmurregler og ikoner i Start-menyen ble rettet.
 • Problemet med at nye oppføringer i brukernes private mapper under visse forhold ikke ble vist, er løst.
 • Andre mindre feil ble rettet.

15.1.1 (utgitt den 27.11.2020)

 • Mindre feil ble rettet.

15.1.0 (utgitt 25.11.2020)

 • Implementert en ny tillatelse som gjør det mulig for administratoren å tillate brukere å dele oppføringer direkte med andre brukere via klienten.
 • Implementert en ny tillatelse som gjør det mulig for administratoren å tillate brukere å forsegle oppføringer via klienten.
 • Visning av eksisterende brukerrettigheter og tildeling av nye er forenklet og visningen er optimalisert.
 • Diverse forbedringer av brukergrensesnittet og noen feilrettinger.

15.0.1 (utgitt den 31.08.2020)

 • Korrigering av brannmurregelinnstillingen under installasjonen.
 • Rettet et problem der autentiseringstypen ble endret til standard når serveradministratorrollen ble tildelt en bruker.

15.0.0.0 (utgitt 10.08.20)

 • Implementering av REST-server: Enterprise Server er nå tilgjengelig via et REST API. Et nytt webgrensesnitt er tilgjengelig for demonstrasjonsformål eller for produktiv bruk i kildekoden.
 • Serverlogger har nå standardformat i henhold til RFC 5424 for enkel behandling i eksterne logganalysatorer. Eventuelt kan alle loggposter sendes i sanntidsmodus til eksterne loggservere via UDP for revisjonssikker behandling og lagring.
 • Rollebasert tilgang til Server Manager. Nå er disse rollene tilgjengelige: Server Admin for full tilgang, DB Admin for oppretting og redigering av databaser, Account Admin for administrering av brukere og grupper, AD Operator for drift med Active Directory og Event Log Reader for tilgang til serverloggene.
 • To-faktor-autentiseringen kan nå aktiveres/deaktiveres ikke bare globalt, men også for utvalgte brukere.
 • Bruken av TAN kan nå aktiveres/deaktiveres via klientens sikkerhetspolicyer.
 • Brukere kan nå tvinges til å endre standardlegitimasjon når de logger på.
 • Brukere og grupper kan nå også synkroniseres individuelt med Active Directory.
 • Bruken av andre passord for oppføringer kan nå aktiveres/deaktiveres via klientens sikkerhetspolicyer.
 • Server Manager har fått en kommando for omstart av serveren, slik at administratoren enkelt kan starte serveren på nytt når han/hun blir bedt om det.

14.0.5 (utgitt 12.05.2020)

 • Flere mindre feil ble korrigert.

14.0.4 (utgitt 26.02.2020)

 • Forbedret oppdatering av omdøpte eller flyttede elementer under Active Directory-synkronisering.
 • Grupper i søkemodus i Active Directory Import Wizard behandles nå sammen med underordnede objekter.
 • Deaktiverte brukere og grupper er nå nedtonet i veiviseren for Active Directory-import for å forhindre utilsiktet import.

14.0.3.0 (utgitt den 20.02.2020)

 • Active Directory-søkemodus er implementert for rask import av brukere og grupper.
 • Problemet med manglende oppdatering av gruppeegenskaper under AD-synkronisering er løst.

14.0.2 (utgitt 18.02.2020)

 • Et problem som oppstod med installasjonsskriptet på enkelte Windows Server 2016-maskiner er løst.
 • Lagt til støtte for SSL-kryptering for LDAP-tilkoblinger.

14.0.1 (utgitt 10.02.20)

 • Lagt til muligheten til å bruke Global Catalog for synkronisering med Active Directory.
 • Andre potensielle feil i automatisk og manuell synkronisering med Active Directory er rettet.

14.0.0 (utgitt den 31.01.20)

 • Nye krypteringsmetoder og nøkkelderiveringsfunksjoner med økt sikkerhet har blitt introdusert.
 • WinNT-provideren er erstattet av en kraftigere LDAP-provider.
 • Administratorer kan nå deaktivere unødvendige oppføringstyper sentralt via Server Manager.
 • Viktige oppføringer, mapper eller databaser kan nå kreve en begrunnelse for tilgang. Denne begrunnelsen lagres i loggfilen.
 • Forhåndsinnstilte varsler for definerte endringer i databasestørrelse eller massesletting.
 • Tilbakestillingsfunksjon for standard server- og sikkerhetspolicyer.
 • Grunnleggende systemsjekk i Server Manager-oversikten.
 • Utvidet funksjonalitet for AD-synkronisering.
 • Varsler til administratorer og kunder om oppføringer som snart utløper/utløpte oppføringer.
 • Tilpasset distribusjon av portnumre for brukernes tillegg, angitt via Server Manager.
 • Justerbar timeout-funksjon for låsing av oppføringer.
 • Støtte for 64-biters arkitektur
 • Oppdateringsvarsler så snart nye versjoner blir tilgjengelige.
 • Mange andre forbedringer og optimaliseringer!
 • Veikart for 2020

 • Server-API
 • Webgrensesnitt
 • Høy tilgjengelighet gjennom redundante instanser

12.0.11 (utgitt 10.12.19)

 • Optimalisert prosessen for lagring av databaser og sikkerhetskopier.
 • Fikset manglende evne til å slette oppføringer med et ukjent andre passord.
 • Flere andre mindre feil ble korrigert.

12.0.10 (utgitt 27.08.19)

 • Løste et problem med låsing og opplåsing av passordoppføringer på serveren.
 • Løste problemet med at avinstallasjonsskriptet ikke kan stoppe en tjenesteinstans som kjører.

12.0.9 (utgitt 22.08.19)

 • Flere mindre feil er rettet.

12.0.8 (utgitt den 24.07.19)

 • Det er lagt til et alternativ for å velge hvilke operativsystemer som støttes for klientene.
 • Flere mindre feil er rettet.

12.0.7 (utgitt den 14.06.19)

 • Lagt til støtte for 2-faktor-autentisering for skrivebordsklienter og serveradministrator.
 • En rekke andre feilrettinger og forbedringer.

12.0.6 (utgitt den 17.05.19)

 • LDAP-støtte er implementert, slik at flere brukeropplysninger (e-post, avdeling, mobilnummer) nå kan hentes under synkroniseringen.
 • Utvidet og forbedret synkronisering med Active Directory.
 • Flere alternativer for logging (start nye logger daglig, ukentlig, månedlig).
 • Valgfri påføring av en årsak ved sletting av objekter i serverdatabaser.
 • Støtte for det nye attributtet "Forfatter" for å registrere navnet på brukere som oppretter eller endrer en oppføring.
 • Diverse andre forbedringer og feilrettinger.

12.0.5 (lansert 25.04.19)

 • Den automatiske synkroniseringen med AD er forbedret.
 • Noen mindre problemer er løst.

12.0.4 (utgitt den 21.03.19)

 • Retting av et problem med rettighetstildeling i Server Manager.

12.0.3 (utgitt den 15.03.19)

 • Forbedret database og brukerrapporter i HTML-format.
 • Konflikter mellom samtidige klient- og serveradministratortilkoblinger for samme bruker er løst.
 • Retting av et problem med rettighetstildeling i Server Manager.
 • Server Manager oppdager nå automatisk når tilkoblingen til serveren blir brutt.
 • En rekke andre feil og inkonsekvenser i teksten er rettet.

12.0.2 (utgitt den 14.02.19)

 • Problemet med den ikke-fungerende automatiske oppdateringen av alle tilkoblede klienter er løst.
 • Et problem der enkelte innstillinger ikke ble lagret, er løst.
 • Noen feil i brukergrensesnittet er rettet.

12.0.1 (utgitt den 05.02.19)

 • Flere forbedringer og rettelser i brukergrensesnittet i Server Manager.
 • Fikset datautvekslingsfeil når Server Manager og Server Service kjørte på datamaskiner med ulike regionale innstillinger.

12.0.0 (utgitt 28.01.19)

 • Forbedret og modernisert brukergrensesnitt.
 • Økt sikkerhet i klient/server-kommunikasjonen med flyktige nøkler og perfekt forward secrecy.
 • Forbedret serverytelse ved høyt antall brukere og/eller poster.
 • Omarbeidet dataoverføringsprotokoll mellom klienter og server gir høyere hastighet.
 • Mulighet for å opprette varsler kun for utvalgte oppføringer og mapper.
 • Valgfri støtte for integrert Windows-autentisering (Single Sign On) for Active Directory-brukere.
 • Ny varslingstype ved tilgang til spesifiserte oppføringer.
 • Nytt alternativ for å låse (deaktivere) brukere etter flere mislykkede påloggingsforsøk.
 • Ny varslingstype ved låsing av en bruker etter mislykkede påloggingsforsøk.
 • Frakoblet modus: Databaser fra Enterprise Server kan nå enkelt brukes i frakoblet modus, dvs. når forbindelsen til serveren er brutt. Hvis tilkoblingen til serveren gjenopprettes, skjer det en automatisk synkronisering.
 • Lisensiering: Serveren lisensierer ikke lenger de samtidige tilkoblingene, men de installerte brukerne på serveren.
 • Ny definerbar tilgangsrettighet "Synkronisering".
 • Visning av antall oppføringer i hovedvisningen i databasene.
 • Forbedret tilgang til brukere via egenskapene til en database.
 • Valgfri deaktivering av oppdateringsadministratoren på klienten via serveradministratoren.
 • Kategorier lagres nå i databasen og ikke lenger lokalt hos brukeren, og er derfor globalt tilgjengelige.
 • Maler for passordgeneratoren lagres nå i databasen og ikke lenger lokalt hos brukeren, og er derfor globalt tilgjengelige.
 • Ny tilbakestillingsknapp for å tilbakestille lokale retningslinjer til standardverdier.
 • Ny oppdateringsknapp i Database/Egenskaper/Generelt for å oppdatere visningen av tilkoblede klienter.

11.0.5 (utgitt 12.09.18)

 • Problemer med tilkobling av databaseadministratoren via serveradministratoren er løst.
 • En feil i tildelingen av synlighetsrettigheter under visse forhold er rettet.
 • Noen andre mindre rettelser og forbedringer.

11.0.4 (utgitt 31.07.18)

 • Active Directory-veiviseren har fått en filterfunksjon som gjør det enklere å velge brukere og grupper.
 • OpenSSL-bibliotekene er oppdatert til den nyeste versjonen.
 • For å unngå mulige sikkerhetshull velger serveren og alle klienter nå automatisk den nyeste SSL-versjonen som støttes (TLS1.2).
 • Noen andre små forbedringer og feilrettinger.

11.0.3 (utgitt 22.03.18)

 • Kompatibilitetsproblemer med Windows Server 2003 er løst.
 • Noen mindre feil har blitt rettet.

11.0.2 (utgitt 28.02.18)

 • Diverse optimaliseringer og feilrettinger.

11.0.1 (utgitt 16.01.18)

 • Rettelser og forbedringer i lagringen av lokale policyinnstillinger.

11.0.0 (utgitt 29.12.17)

 • Serveradministratoren støtter nå to typer tilgang til serveren: lokal og ekstern via TCP/IP.
 • Forbedret ytelse for hovedservertjenesten og serveradministratoren.
 • Introduksjon av Corporate Edition av klienten med mulighet til å definere lokale retningslinjer for de tilkoblede klientene (klientlokasjoner som sky, lokal osv. og andre lokale innstillinger og alternativer).
 • Mulighet for å bestemme tidsrammen for tildelte rettigheter for en bruker.

10.5.5 (utgitt den 13.11.17)

 • Løste problemet med tidsavbrudd på serveren ved oppstart av tjenesten på enkelte systemer.
 • Diverse feilrettinger ble utført

10.5.4 (utgitt 14.08.17)

 • Et problem med å legge til .pswe-filer i sikkerhetskopien av serveren er løst.
 • Diverse feilrettinger ble utført.

10.5.3 (utgitt den 13.07.17)

 • Automatisk konvertering av eldre databaseformater til det nye PSWE-databaseformatet er implementert.
 • Forbedret logging av serverhendelser er implementert.
 • Diverse ytterligere forbedringer og optimaliseringer.

10.5.2 (utgitt 16.06.17)

 • Den automatiske konverteringen til pswe-formatet er forbedret.
 • Diverse feilrettinger ble utført.

10.5.1 (utgitt 24.05.17)

 • Et problem som forårsaket en feil ved tilgang til serverens logg under visse forhold, er rettet.
 • Diverse feilrettinger ble utført.

10.5.0 (utgitt 29.03.17)

 • Den nye databasetypen PSWE er innført.
 • Det er innført støtte for store dokumentoppføringer.
 • Loggføringen har fått et nytt design som gir en detaljert og strukturert logg over all brukeraktivitet.
 • En rekke forbedringer av brukergrensesnittet er innført for å forenkle håndteringen av policyer og tilgangsrettigheter.
 • En indikasjon på gjeldende tillatelser for individuelle mapper eller oppføringer er lagt til.
 • En rekke forbedringer av brukergrensesnittet er implementert.

10.0.2 (utgitt 07.02.17)

 • Et problem med manglende oppføringer i loggen er korrigert.
 • Noen mindre feil er rettet, og det er foretatt tekstkorrigeringer.

10.0.1 (utgitt den 20.01.17)

 • Prosessen med å lagre logger eller sikkerhetskopier på nettverksbaner er optimalisert.
 • Det er foretatt noen tekstkorrigeringer.

10.0.0 (utgitt 19.12.16)

 • Forbedret ytelse og stabilitet på serveren
 • Den har implementert muligheten til å installere et sertifikat på serveren og bruke SSL/TLS-klienttilkoblinger.
 • Av sikkerhets- og ytelseshensyn kjører Server Manager nå på samme datamaskin som serveren og bruker direkte, kryptert tilgang i stedet for TCP/IP-protokollen.
 • For hver ny klient genererer serveren nå individuelle passordfiler, avhengig av klientens tillatelser til individuelle mapper og passord. Dette reduserer nettverkstrafikken og gjør tildelingen av passord mer fleksibel og praktisk.
 • Nye brukerattributter som "Avdeling" er innført.
 • Server Manager er forbedret på mange områder, for eksempel gjennom sortering, gruppering og filtrering.
 • Import og synkronisering med Active Directory-tjenester er forbedret og optimalisert med nye alternativer.
 • En rekke forbedringer av brukergrensesnittet og feilsøkingen i Server Manager.
 • I de kommende oppdateringene av serveren vil følgende bli implementert:
  • Overvåke brukernes bruk av passord.
  • Avanserte rapporter om brukernes tilgangsrettigheter.
  • Verktøy for enklere administrasjon av brukerrettigheter.

9.1.2 (utgitt 17.11.16)

 • Retting av et problem som forhindret import av oppføringer fra Active Directory under visse forhold.

9.1.1 (lansert 29.08.16)

 • Ein Fehler beim Löschen oder Aktualisieren von doppelt vorhandenen Kennwörtern in Kennwörterdateien wurde korrigiert.
  WICHTIG: Der Client 9.1.5 benötigt den Server 9.1.0 oder höher. Tidligere versjoner fungerer også, men kan ikke slette Kennwörter.

9.1.0 (utgitt 26.08.16)

 • Sletting av passord er optimalisert.
 • En feil ved sletting av tilkoblede brukere er rettet.
 • Mindre rettelser og forbedringer av brukergrensesnittet.
 • VIKTIG: Klient 9.1.5 krever server 9.1.0 eller nyere. Tidligere versjoner fungerer, men de kan ikke slette passord.

9.0.9 (utgitt 10.05.16)

 • Løste et problem med lagring av tilgang til individuelle mapper eller passord.
 • En ny funksjon informerer kontrollpanelet når nye versjoner lanseres.
 • Mindre rettelser og forbedringer av brukergrensesnittet.

9.0.8 (utgitt 19.04.16)

 • Feilen ved sletting av brukere i dialogboksen Filegenskaper er rettet.

9.0.7 (utgitt 14.04.16)

 • Tildeling av rettigheter er optimalisert og forenklet.
 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.6

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.5 (utgitt 15.02.16)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.3 (utgitt 16.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.2 (utgitt 11.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.1 (utgitt den 02.12.15)

 • Noen mindre feil har blitt rettet.

9.0.0 (utgitt 23.11.15)

 • Forbedret kjøringshastighet på serveren!
 • Støtte for det nye, universelle dataformatet (PSWD).
 • Tilkobling til serveren er nå også mulig fra smarttelefoner
 • Utvidet brukergrensesnitt !
 • Avanserte rapporter og varsler!
 • Forenklet administrasjon av brukerrettigheter.
 • Ny brukerrettighet: Brukere kan nå tildeles retten til å bruke passord UTEN åkunne se dem!
 • Nytt alternativ for automatisk frakobling av inaktive klienter!
 • Mange andre forbedringer og optimaliseringer!

8.1.2 (utgitt 17.07.15)

 • En ny passordfil er lagt til i passordet.
 • En rekke andre forbedringer og optimaliseringer ble implementert.

8.1.1 (utgitt 19.03.15)

 • Problemet med tapte tildelinger av AD-brukere til manuelt opprettede grupper ved synkronisering med AD er løst.
 • Det er nå mulig å automatisk opprette en lokal kopi av filer fra Password Depot Server.
 • Et problem med at samme bruker låser samme passord fra forskjellige datamaskiner er løst.
 • Logging av automatisk synkronisering med AD-er på serveren er utvidet.
 • Det er innført en begrensning for samtidig tilkobling av flere filadministratorer til serveren.
 • Autentiseringen av Windows-domenebrukere er delvis endret for å unngå navnekollisjoner.
 • Ytterligere mindre korrigeringer ble foretatt.

8.0.4 (utgitt den 24.10.14)

 • Et problem med AD-timeren for automatisk synkronisering er løst.
 • IP-adressene til de tilkoblede klientene vises igjen i kontrollpanelet.
 • Tilkoblinger via kontrollkonsollen på serveren telles ikke lenger og reduserer dermed ikke antallet tillatte tilkoblinger ytterligere.
 • Diverse andre optimaliseringer og forbedringer av brukergrensesnittet.

8.0.3 (utgitt 29.09.14)

 • Brukerkonfigurasjonsfilen pwd_srv.cfg legges nå automatisk til i sikkerhetskopifilene sammen med passordfilene under sikkerhetskopiering.
 • Servertjenesten slås nå automatisk av for å forhindre tap av data hvis det oppstår en skrivefeil under oppretting eller lagring av konfigurasjonsdata. I tillegg opprettes det en oppføring i Windows Journal.

8.0.2 (utgitt den 26.09.14)

 • Funksjonen for tildeling av bruker-/gruppefiler er utvidet med et alternativ for oppretting av private filer.
 • Det er innført en måte å avinstallere lisensnøkler på.
 • Grunnleggende tilgang til en passordfil er innført for alle brukere og grupper. Dette alternativet gir ikke lesetilgang til filen, men gjør det mulig å fordele tilgangsrettigheter til individuelle rotkataloger i filen mellom ulike brukere og grupper.

8.0.1 (lansert 19.09.14)

 • Det er innført en kommando for å koble fra brukere som er tilkoblet.
 • Det er innført en ny advarsel når du oppretter en sikkerhetskopi av data på serveren.
 • Et varsel i statuslinjen som inneholder en lenke til en rask endring av standard brukernavn og passord for administratoren, er implementert.
 • Det er innført en ny funksjon som gjør det mulig å endre tilgangsrettighetene til en passordfil for utvalgte brukere og grupper.
 • Det er nå mulig å gi nytt navn til passordfiler på serveren via kontrollkonsollen.
 • Noen feil og problemer i brukergrensesnittet er rettet.

Nyhetene i Android-utgaven vil bli logget på Google Play.

Nyhetene i iOS-utgaven logges i iOS Store.

17.2.0 (utgitt 19.02.2024)

 • "Brukernavn"-feltet er nå valgfritt for OpenID-autentisering. I tilfeller hvor det mangler, vil standardverdien "OpenId Bruker" bli brukt.
 • Sjekken for en "hemmelig nøkkel" er fjernet når ResponseType er satt til kun Kode.
 • Byggingen er nå Universell, noe som gjør at den kan kjøre på både Intel og M1+ Macs uten å miste ytelse.
 • Støtte for macOS 14.
 • Ny funksjon: Koblede oppføringer.
 • Lagt til støtte for å opprette lenker for RDP.

17.0.2 (utgitt den 20.02.2023)

 • Noen mindre forbedringer av brukergrensesnittet (f.eks. faneindekser osv.)

17.0.1 (utgitt den 10.01.2023)

 • Noen mindre forbedringer av brukergrensesnittet

17.0.0 (utgitt 15.12.2022)

 • Nytt brukergrensesnitt
 • Støtte for frakoblet modus
 • Maler og egendefinerte typer
 • Støtte for vindustitler for bedre forslag til inndata
 • Kompatibel med Enterprise Server v17
 • Andre mindre feilrettinger

16.0.4 (utgitt 04.11.2022)

 • Lagt til oppføringstypen "Sertifikat"
 • Løste problemet med ikke-lagret port ved tilkobling til Enterprise Server
 • Løste problemet med nedarving av tillatelser for Enterprise Server.
 • Google Drive-tilkoblingen ble oppdatert for å øke stabiliteten
 • Andre mindre feilrettinger.

16.0.2 (utgitt 23.06.2022)

 • Ved opprettelse av nye databaser kreves det nå en minimumslengde på 15 tegn, og minst tre av fire tegntyper må brukes (store/små bokstaver, tall, spesialtegn).
 • Når du oppretter en ny database, kan du sjekke om hovedpassordet til databasen finnes i pwned-databaser.

16.0.1 (utgitt den 01.04.2022)

 • De nederlandske oversettelsene er oppdatert.
 • Diverse feilrettinger er utført.

16.0.0.0 (utgitt 20.01.2022)

 • Kompatibilitet med macOS Monterey ble implementert.
 • Kompatibilitet med Apple M1 ble implementert.
 • Forbedret stabilitet og hastighet på servertilkoblingen.
 • Kompatibilitet med Enterprise Server 16 er etablert.
 • VIKTIG: Klienten støtter IKKE lenger Enterprise Server versjon 12 og 14.
 • De nye visningene "Typer" og "Kategorier" i navigasjonsområdet gjør det mulig å vise alle databaseoppføringer av den valgte typen eller kategorien samtidig.

15.0.2 (utgitt 25.11.2020)

 • Kompatibilitet med macOS Big Sur ble implementert.
 • Kompatibilitet med tilleggsversjon 15 er implementert.
 • Oppdaterte funksjoner (import/eksport, analyse av oppføringer, opprydding, duplikatsøk)
 • Forbedring av utførelseshastigheten
 • Løsning av mindre problemer

15.0.1 (utgitt 30.10.2020)

 • Korrigering av mindre problemer

14.0.0 (utgitt 18.02.2020)

 • Implementering av den nye krypteringen
 • Kompatibilitet med Enterprise Server versjon 14 er etablert.
 • VIKTIG: Denne oppgraderingen er ikke den annonserte nyutviklingen av macOS-appen, som forventes å bli lansert i begynnelsen av april.

12.0.5 (utgitt 22.10.19)

 • Løste et problem ved bruk av OpenSSL-biblioteker.

12.0.4 (utgitt 17.09.19)

 • Løste et problem med generering og tildeling av eksterne nøkkelfiler.
 • Noen mindre feil og tekstproblemer er rettet.

12.0.3 (utgitt 24.07.19)

 • Mac-utgaven er nå en 64-biters app.
 • Støtte for macOS 10.15 Catalina er lagt til.
 • 2-faktor autentisering for Password Depot Enterprise Server er implementert.

12.0.2 (utgitt 08.05.19)

 • Oppføringer kan nå flyttes til andre mapper.
 • Under søket vises nå mappen der de funnet oppføringene befinner seg.
 • Retting av mindre programfeil

11.0.5 (utgitt 21.11.18)

 • Rettet en feil ved utvinning av dokumenter som er lagt til i Windows når en ekstern nøkkelfil brukes i stedet for et hovedpassord.

11.0.3 (utgitt 22.03.18)

 • Flere problemer med brukergrensesnitt og tekst er løst.

10.5.5 (utgitt 21.11.17)

 • Et problem med selvlukkende popup-menyer under macOS 10.13 High Sierra er løst.