Wat is nieuw in Password Depot

17.2.2 (uitgebracht op 13.03.2024)

 • Deze update pakt kleine fouten en tekstproblemen aan, zorgt voor een soepelere gebruikerservaring en verbeterde betrouwbaarheid.

17.2.1 (vrijgegeven op 20.11.2023)

 • Mogelijkheid toegevoegd om het type invoer te veranderen naar een aangepast type.
 • Een probleem opgelost met het verwerken van 2FA-verzoeken bij verbinding via VPN's of proxy's.
 • Verschillende foutcorrecties en verbeteringen in de gebruikersinterface.

17.2.0 (vrijgegeven op 02.10.2023)

 • Ondersteuning voor gekoppelde invoeren: Meerdere invoeren met verschillende URL's en andere parameters kunnen worden gekoppeld aan één hoofdinvoer die de inloggegevens opslaat. Deze functie vereenvoudigt het gebruik van één account op meerdere websites.
 • Uitbreiding van de willekeurige wachtwoordgenerator: de mogelijkheid om wachtwoordzinnen te genereren uit woorden in een woordenboek.
 • Authenticatie via externe identiteitsaanbieders met behulp van de OpenID Connect-standaard (OIDC v1.0).
 • Verbeterde weergave van TOTP-codes – de timer toont de resterende geldigheidstijd van de code.
 • Verbeterd tabblad 'Versies' in het dialoogvenster 'Eigenschappen van invoer'.
 • Bijgewerkte OpenSSL-bibliotheek en MS Edge WebView2-interface.
 • Verschillende kleinere fouten en UI-problemen opgelost.

17.1.0 (vrijgegeven op 17.05.2023)

 • Ondersteuning voor donker thema toegevoegd.
 • Grafieken en teksten in de gebruikersinterface bijgewerkt.
 • Nieuw online hulpsysteem geïntroduceerd.
 • Autocomplete functies verbeterd.
 • Ondersteuning voor TOTP-codes in autocomplete-sequenties toegevoegd.
 • Server inlogprocedure verbeterd met vooraf gedefinieerde opties.
 • Diverse kleine foutcorrecties en optimalisaties geïmplementeerd.

17.0.4 (vrijgegeven op 15.02.2023)

 • Bijgewerkte OpenSSL-bibliotheken.
 • Kleine foutcorrecties.

17.0.3 (vrijgegeven op 17.01.2023)

 • Het TOTP-geheim van bestaande items is leesbaar gemaakt in de Standard Editie; een nieuw beleid toegevoegd in de Corporate Editie om lezen toe te staan (standaard uitgeschakeld).
 • Verbeterde handler voor URL's in de detailweergave: als u erop klikt, wordt de eigenlijke URL geopend in de standaardbrowser van het programma; speciale handler voor RDP-, PuTTy- en TeamViewer-items.
 • Een aantal kleine tekst- en gebruikersinterfacecorrecties.

17.0.2 (vrijgegeven op 16.12.2022)

 • Het algoritme voor digitale handtekeningen is bijgewerkt.
 • Correcties aan de gebruikersinterface en tekst.

17.0.1 (vrijgegeven op 14.12.2022)

 • Een probleem met het toepassen van lokaal beleid in de Corporate Editie is verholpen.
 • Diverse kleine bugs en tekstproblemen zijn verholpen.

17.0.0 (vrijgegeven op 01.12.2022)

 • Aangepaste sjablonen voor items.
 • De interne viewer ondersteunt nu meer formaten, waaronder PDF.
 • De beveiligingswizard controleert of wachtwoorden zijn gevonden in de nieuwste online databases met gekraakte wachtwoorden.
 • Nieuwe globale sneltoetsen voor het selecteren van wachtwoorden en het invullen van externe formulieren.
 • Ondersteuning voor venstertitels voor betere invoersuggesties
 • Verbeterde zoekfunctie.
 • Verbeterde Estimate Password-functie helpt bij het maken van nog veiligere wachtwoorden.
 • Talrijke verbeteringen en vereenvoudigingen van de gebruikersinterface.

16.0.8 (vrijgegeven op 24.11.2022)

 • De SSL-bibliotheken zijn bijgewerkt.
 • Parameters voor cloudopslag en WebDAV-diensten zijn bijgewerkt.
 • Een probleem met de automatische invulfunctie opgelost wanneer CAPS Lock is geactiveerd.
 • Een aantal kleine bugfixes en verbeteringen.

16.0.7 (vrijgegeven op 02.08.2022)

 • Verbindingsfout in IWA-verificatiemodus opgelost.

16.0.6 (vrijgegeven op 02.08.2022)

 • Nieuw itemtype "Certificaat" voor veilige opslag van publieke en private sleutels.
 • Knop voor het kopiëren van TOTP-codes naar het klembord kan in de balk worden geplaatst.
 • Aanzienlijk verbeterde balk prestaties voor grote databases.
 • Meer opties om het standaard instellingen bestand DefSettings.ini aan te passen.
 • Bijgewerkte OpenSSL bibliotheken.
 • Een aantal kleine bug fixes en verbeteringen.

16.0.5 (vrijgegeven op 10.06.2022)

 • Er kan nu een tweede wachtwoord worden ingesteld voor mappen en de hele database, voor extra bescherming tegen ongeoorloofde toegang.
 • Nieuwe opdrachtregelparameter /KEY= toegevoegd voor het client-installatieprogramma om een licentiesleutel op de clientcomputer te installeren.
 • Gebruikers in de client kunnen hun items niet alleen met individuele gebruikers delen, maar ook met groepen.
 • Een aantal kleine bugfixes.

16.0.4 (vrijgegeven op 28.04.2022)

 • De OpenSSL-bibliotheken zijn bijgewerkt.

16.0.3 (vrijgegeven op 26.04.2022)

 • Bij het aanmaken van een nieuwe database is nu een minimum lengte van 15 tekens vereist en moeten er minstens drie van de vier tekentypes gebruikt worden (hoofdletters/kleine letters, cijfers, speciale tekens).
 • Bij het aanmaken van een nieuwe database kan worden gecontroleerd of het hoofdwachtwoord van de database in databases met gekraakte wachtwoorden voorkomt.

16.0.2 (vrijgegeven op 11.03.2022)

 • Een mogelijk incompatibiliteitsprobleem met de mobiele edities is verholpen.
 • Een aantal andere kleine bugs zijn gecorrigeerd.

16.0.1 (vrijgegeven op 10.02.2022)

 • De Nederlandse vertalingen zijn bijgewerkt.
 • Probleem opgelost met Azure AD verificatie van corporate clients.
 • Een aantal kleine fouten en tekstproblemen zijn gecorrigeerd.

16.0.0 (vrijgegeven op 24.01.2022)

 • Verbeterde gebruikersinterface met nieuwe lichte en donkere thema's in Windows 11-stijl.
 • Aanpasbaar lettertype voor het weergeven van wachtwoorden en andere gegevens van items.
 • Verbeterde willekeurige wachtwoordgenerator met een functie om specifieke tekens uit te sluiten.
 • Databases kunnen nu hun eigen aangepaste pictogram hebben.
 • Items kunnen nu 2FA geheimen bevatten en TOTP codes genereren om 2-Factor Authenticatie te vereenvoudigen.
 • Nieuwe views "Types" en "Categorieën" in het navigatiegebied maken het mogelijk om alle database-items van het geselecteerde type of categorie in een keer weer te geven.
 • De mogelijkheid geïmplementeerd om bestaande items om te zetten in andere itemtypes.
 • Toegang tot items kan voorwaardelijk worden beperkt.
 • Aangepaste waarschuwingen voor specifieke items bij gebruikerstoegang.

15.2.2 (vrijgegeven op 11.01.2022)

 • Parameters voor Cloud en WebDAV diensten zijn bijgewerkt.
 • Diverse bug fixes zijn gemaakt.

15.2.1 (vrijgegeven op 16.04.2021)

 • Update van de programma-installatie op USB-sticks.
 • Bug met betrekking tot verbindingen met WebDAV servers opgelost.
 • Andere kleine fixes en verbeteringen.

15.2.0 (vrijgegeven op 03.04.2021)

 • TLS1.3 ondersteuning is geïmplementeerd.
 • Een fout bij het uploaden van bestanden naar de OneDrive cloud server is verholpen.
 • Een aantal veiligheidsgerelateerde verbeteringen en fixes zijn geïmplementeerd.

15.1.7 (vrijgegeven op 29.01.2021)

 • Correctie van kleine bugs, onder andere in de interactie tussen client en add-on.

15.1.6 (vrijgegeven op 28.01.2021)

 • Fout opgelost bij het bijwerken van webpictogrammen in de database.
 • Probleem opgelost waarbij de toepassing bevroor tijdens het toevoegen van items van browser add-ons.
 • Verbeterd laden en opslaan van databases op WebDAV servers.
 • Diverse andere kleine fixes en verbeteringen aan de gebruikersinterface.

15.1.5 (vrijgegeven op 09.12.2020)

 • Diverse verbeteringen aan de gebruikersinterface.
 • Enkele bugs in de interactie met Password Depot Server verholpen.

15.1.3 / 15.1.4 (vrijgegeven op 07.12.2020)

 • Verschillende kleine bugfixes.

15.1.2 (vrijgegeven op 04.12.2020)

 • Een optie om een vereiste firewall regel aan te maken is toegevoegd aan het installatieprogramma.
 • Een probleem met verkeerde programma-iconen in het Startmenu is opgelost.
 • Incidentele fouten bij het weergeven van meldingen over binnenkomende WebSockets verbindingen zijn verholpen.
 • Verbeterde afhandeling van UDP-verbindingen met Password Depot Enterprise Server.
 • Andere kleine fouten en problemen met de gebruikersinterface zijn opgelost.

15.1.1 (vrijgegeven op 27.11.2020)

 • Kleine fouten zijn verholpen.

15.1.0 (vrijgegeven op 25.11.2020)

 • Nieuwe add-on: De add-on is volledig opnieuw ontworpen en heeft nu een superieure browser-integratie.
 • Het delen van items met andere gebruikers is nu mogelijk (alleen voor de Enterprise Server).
 • Verzegelen en delen van items met andere gebruikers is geïmplementeerd (alleen voor de Enterprise Server).
 • Veel verbeteringen aan de gebruikersinterface en talloze bugfixes.

15.0.0 (vrijgegeven op 10.08.2020)

 • Verbeterde zoekfunctie met ondersteuning van logische operatoren en relaties.
 • Verbeterde en uitgebreide automatische vulling: Nu kan het wachtwoord of de gebruikersnaam direct in een veld worden ingevoegd via sneltoetsen.
 • Ondersteuning van vensterdocking en rangschikking onder Windows via menu en sneltoetsen.
 • Nieuwe optie voor het tonen/verbergen van verlopen items in de lijst en/of zoekresultaten.
 • Volledig vernieuwde pictogrammen: Nu kunt u kiezen tussen gekleurde en monochrome pictogrammen.
 • Verbeterde thema's en ondersteuning voor HighDPI.
 • Categorieën nu ook beschikbaar voor alle typen items.
 • Door de gebruiker gedefinieerde sortering kan nu ook worden uitgevoerd via Drag & Drop.
 • Er wordt een bericht weergegeven aan gebruikers als hun database is geopend door de Enterprise-server in offline modus. Dit kan ook worden gedeactiveerd via Opties -› Waarschuwingen.
 • Er wordt een bericht weergegeven aan gebruikers die zijn ingelogd op de Enterprise-server, maar niet zijn toegewezen aan databases door de beheerder.
 • Het veld Commentaar in de eigenschappen van een bericht vult nu het hele onderste gedeelte van het dialoogvenster voor een betere leesbaarheid.
 • Nieuwe aangepaste muis cursors voor acties zoals autofill of suggereren van een wachtwoord.
 • Na het exporteren van databases kunnen deze nu optioneel worden weergegeven in Windows Verkenner.
 • De volgorde van de globale, door de gebruiker gedefinieerde velden kan nu ook handmatig worden ingesteld.
 • Door gebruikers gedefinieerde velden zijn nu in alle items beschikbaar.
 • Het door de gebruiker gedefinieerde symbool is nu ook te selecteren voor het documenttype.
 • IBAN-velden in de bank- en creditcardtypes worden nu leesbaarder weergegeven.
 • Het item "EC-Card" is hernoemd naar "Bankieren" en verdere verbeteringen van dit type zijn aangebracht.
 • De indeling van de elementen in de wachtwoordgenerator is verbeterd.
 • De functie Externe bestanden verwijderen is geoptimaliseerd en de notities zijn samengevat.

14.0.5 (vrijgegeven op 30.03.2020)

 • Verbeterde initialisatie van de programma-instellingen op de client
 • Nieuwe optie voor automatische achtergrondsynchronisatie met de Enterprise Server wanneer deze opnieuw wordt aangesloten.
 • Verschillende bugs en problemen met de gebruikersinterface zijn opgelost.

14.0.4 (vrijgegeven op 06.03.2020)

 • Fundamentele herziening van de Franse en Spaanse vertaling van de gebruikersinterface.
 • Corporate Editie: Na de eerste installatie is alleen de verbinding met Password Depot Enterprise Server mogelijk.
 • Diverse bugfixes op de gebruikersinterface.

14.0.3 (vrijgegeven op 18.02.20)

 • Verbeterde afhandeling van onverwachte verbrekingen van de verbinding met Password Depot Enterprise Server.
 • Het probleem van het maken van meerdere versies van hetzelfde bestand tijdens het uploaden naar de Dropbox Cloud is opgelost.
 • Verschillende grafische en tekstuele problemen in de gebruikersinterface zijn opgelost.
 • Kleine fouten zijn verholpen.

14.0.2 (vrijgegeven op 10.02.20)

 • Geactualiseerde Google Drive-functionaliteit (update naar Google API v3).
 • Problemen met het automatisch verbergen van de bovenste balk bij gebruik van een niet-standaard thema is opgelost.
 • Verbeterde functionaliteit voor het inschatten van de wachtwoordsterkte.
 • Verschillende kleine tekst- en gebruikersinterfaceproblemen opgelost.

14.0.1 (vrijgegeven op 31.01.20)

 • Bugs met keuzelijsten in de balk zijn opgelost.
 • Diverse verbeteringen en fixes aan de gebruikersinterface.

14.0.0 (vrijgegeven op 27.01.20)

 • Er zijn nieuwe encryptiemethoden en belangrijke afleidingsfuncties met een verhoogde veiligheid geïntroduceerd.
 • Ondersteuning van het WebDAV-protocol voor internetservers is geïmplementeerd.
 • Ondersteuning van meerdere cloudservers via het WebDAV-protocol toegevoegd, waaronder Magenta Cloud, GMX MediaCenter, WEB.DE Online-Storage, Freenet Cloud, Strato HiDrive, pCloud, Yandex Disk en andere.
 • Opties voor automatisch leegmaken van de prullenbak toegevoegd.
 • Verbeterde synchronisatie van databases.
 • Meerdere verbeteringen in de gebruikersinterface.
 • Installer commandoregelopties voor standaard database- en verbindingsinstellingen.
 • Ondersteuning van verschillende gebruikersinterfacethema's.
 • Verbeterde zoekfunctionaliteit.
 • Videotutorial voor een snelle start met Password Depot.
 • Nieuw type item: TeamViewer.
 • Ondersteuning van 64-bit architectuur.
 • Optioneel wachtwoord voor beveiligde verbindingen van externe extensies.
 • Verbeterde instellingen voor afdrukken.
 • Uitgebreide instellingen voor PuTTY-items.
 • Tal van andere verbeteringen en optimalisaties!

12.0.10 (vrijgegeven op 10.12.2019)

 • Fouten bij het gebruik van server-databases in de offline modus hersteld.
 • Een fout met betrekking tot de synchronisatie van offline databases met de server hersteld.
 • Verschillende andere kleine fouten en problemen met de gebruikersinterface zijn gecorrigeerd.

12.0.9 (vrijgegeven op 17.09.2019)

 • Probleem met het laden van lokaal beleid in de Corporate Editie client opgelost.
 • Verbeterde klembordgeschiedenis op sommige Windows 10 systemen.
 • Enkele andere kleine bugs en tekstproblemen zijn verholpen.

12.0.8 (vrijgegeven op 22.08.2019)

 • Een bescherming van de gekopieerde gegevens is onder Windows 10 aan de klembordgeschiedenis toegevoegd.
 • Er is een fout hersteld bij het downloaden van databases van clouddiensten wanneer de applicatie in vergrendelde modus wordt uitgevoerd.
 • Enkele andere kleine bugs en tekstproblemen zijn verholpen.

12.0.7 (vrijgegeven op 14.06.2019)

 • Ondersteuning voor 2-factor authenticatie is geïmplementeerd.
 • Synchronisatie met Password Depot Enterprise Server is vereenvoudigd.
 • Meerdere kleine bugfixes en verbeteringen aan de gebruikersinterface.

12.0.6 (vrijgegeven op 17.05.2019)

 • Een waarschuwing toegevoegd bij het verplaatsen van niet-legemappen in databases.
 • Een nieuw attribuut "Auteur" is toegevoegd om de naam van de gebruikers vast te leggen die een item aanmaken of wijzigen.
 • Verbeterde verwijdering van objecten in server databases.
 • Diverse andere verbeteringen en bug fixes.

12.0.5 (vrijgegeven op 15.03.2019)

 • Een optie toegevoegd om de oude (gekleurde) pictogrammen in de gebruikersinterface te gebruiken.
 • Herstelde Drag&Drop-functie in de favorietenweergave.
 • Een optie toegevoegd om het zoekveld in de balk te verbergen.
 • UTF-8-ondersteuning toegevoegd aan de CSV-exportfunctie.
 • Talrijke bugfixes en verbeteringen aan de gebruikersinterface.

12.0.4 (vrijgegeven op 14.02.2019)

 • De Single Sign-On procedure is verbeterd.
 • Verschillende bugs in de gebruikersinterface zijn opgelost.

12.0.3 (vrijgegeven op 06.02.2019)

 • Correctie van een probleem waarbij de balk niet meer kon worden hersteld.
 • Correctie van een probleem met de ontbrekende sortering van de lijstitems.
 • Het pad van een item wordt opnieuw weergegeven in de zoekresultaten.
 • Er zijn tal van andere verbeteringen aan de gebruikersinterface aangebracht en kleine bugs zijn verholpen.

12.0.2 (vrijgegeven op 01.02.2019)

 • Een probleem met het exporteren/afdrukken van databases die versleuteld zijn met zowel het hoofdwachtwoord als het sleutelbestand is opgelost.
 • Het probleem met USB-stick installaties is opgelost.
 • Verbeterde zoekfunctie in de balk, zodat de breedte van het keuzelijstveld en de kolommen nu worden onthouden.
 • Verbeterde ondersteuning van FTP-servers met expliciet TLS/SSL-protocol.
 • Er zijn tal van andere verbeteringen aan de gebruikersinterface aangebracht en kleine bugs zijn verholpen.

12.0.1 (vrijgegeven op 29.01.2019)

 • Een fout bij het wijzigen van de authenticatie-instellingen is verholpen.
 • Meerdere kleine problemen met de gebruikersinterface zijn opgelost.

12.0.0 (vrijgegeven op 28.01.2019)

 • Verbeterde en gemoderniseerde gebruikersinterface.
 • Verbeterde prestaties van grote databases met duizenden items.
 • Nieuwe test- en freeware-modus: De testversie werkt nu 30 dagen zonder enige beperking. De freeware heeft nu slechts één beperking: Het kan alleen worden gebruikt met databases met max. 20 items.
 • Verbeterde en bewerkte browser add-ons.
 • Bewerkte schatting van de wachtwoordsterkte met details over hoe het resultaat is berekend.
 • Herinnering aan het feit dat de beginnersmodus wordt gebruikt om naar de expertmodus te kunnen schakelen.
 • Nieuwe acties voor geselecteerde mappen, zoals zoeken, afdrukken of exporteren.
 • Zoekresultaten, favorieten of een willekeurige map kunnen nu optioneel ook worden geëxporteerd.
 • Nieuw itemtype 'PuTTy verbinding' met ondersteuning van beveiligde sign-on.
 • Herziene dialoogvenster voor het opschonen van de database.
 • De "Geavanceerd zoeken" maakt het nu ook mogelijk om te zoeken naar items met "Geschiedenis" en "Bijlagen".
 • Offline modus: Databases van de Enterprise Server kunnen nu gemakkelijk worden gebruikt in de nieuwe offline modus, d.w.z. wanneer de verbinding met de server wordt verbroken. Als de verbinding met de server is hersteld, vindt er een automatische synchronisatie plaats.
 • Nieuwe optie om de applicatie met een tijdvertraging te starten.
 • Importeer opties uit tal van andere wachtwoordmanagers, maar ook uit de oude Password Depot-databases zelf.
 • Herziene en verbeterde online hulp.
 • Toegewezen tags voor een betere filtering van de gegevens in de database.
 • Opties voor het weergeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord van het geselecteerde item in de Topbar.
 • Verbeterde Update Manager: Bestaande updates kunnen nu met één klik worden geïnstalleerd.

     Functionaliteit beschikbaar tijdens Q1, 2019

 • Nieuwe thema's: donker, zeer donker, licht, zeer licht.
 • Nieuwe weergaves.
 • Tutorial video bij de eerste programmastart voor nieuwe gebruikers.
 • Nieuw deel voor het weergeven van programmameldingen en gebeurtenissen.
 • Herontworpen dialoogvenster voor het synchroniseren van twee databases.
 • Account Manager voor Cloud Accounts.
 • Nieuwe opslagplaats: WebDav.
 • Het veld Annotaties en het type Informatie kan HTML-opmaakcode bevatten.
 • Onnodige itemtypes (bijv. "Informatie" of "Creditcard") kunnen nu worden verborgen.
 • Mogelijkheid om bestanden veilig te verwijderen na het invoegen als type "Document".
 • Verbeterde navigatie in TAN-lijsten vanaf de balk.

11.0.8 (vrijgegeven op 12.09.2018)

 • Een probleem met foutmeldingen die zich voordeden nadat de computer was vergrendeld of in slaapstand was gebracht, is verholpen.
 • De gegevensoverdracht tussen Enterprise Server en client is geoptimaliseerd en verbeterd.
 • Er zijn nog wat andere bugs opgelost.

11.0.7 (vrijgegeven op 03.07.2018)

 • De import van wachtwoorden van verschillende beheerders van wachtwoorden van derden is bijgewerkt.
 • Er is een extra methode van automatische voltooiing voor speciale gevallen (bijvoorbeeld via het POP) toegevoegd.
 • Verschillende tekst- en gebruikersinterfaceproblemen zijn opgelost.

11.0.6 (vrijgegeven op 22.03.2018)

 • Het nieuwe type "Remote Desktop Connection" is geïntroduceerd.
 • Een fout in het installatiescript onder 32-bit versies van Windows is verholpen.
 • Diverse andere gebruikersinterface- en tekstproblemen zijn opgelost.

11.0.5 (vrijgegeven op 08.03.2018)

 • Er is extra encryptie van het geheugen geïmplementeerd.
 • Probleem met de installer die de add-ons onder bepaalde voorwaarden niet correct heeft geïnstalleerd is verholpen.

11.0.4 (vrijgegeven op 28.02.2018)

 • De interactie met de browser add-ons is geoptimaliseerd.
 • Drag&Drop-functie voor de knoppen op de werkbalk Details is geïmplementeerd.
 • Het dialoogvenster voor de wachtwoordselectie wordt nu optioneel automatisch gesloten.
 • XP-compatibiliteit is geïmplementeerd.
 • Een aantal andere verbeteringen en kleine bugfixes.

11.0.3 (vrijgegeven op 01.02.2018)

 • Een schaalprobleem van lettertypen onder hoge DPI is opgelost.
 • Een aantal andere UI-problemen en bugs zijn opgelost.

11.0.2 (vrijgegeven op 19.01.2018)

 • De verwerking van webformulieren via browser add-ons is geüpload en geoptimaliseerd.
 • Enkele grafische fouten onder hoge DPI zijn verholpen.
 • Een aantal andere UI-kwesties zijn opgelost.

11.0.1 (vrijgegeven op 06.01.2018)

 • Het probleem dat de wachtwoorden van FTP-servers voor internetprofielen niet werden opgemerkt, is opgelost.
 • Onjuiste notitie-dialoogvensters via externe wijzigingen in de database zijn verwijderd.
 • Het proces van het genereren van willekeurige wachtwoorden op USB-sticks is verbeterd.
 • Het automatisch invullen van webformulieren via add-ons is geoptimaliseerd voor specifieke websites.
 • Verschillende gebruikersinterfaces en tekstfouten zijn gecorrigeerd.

11.0.0 (vrijgegeven op 29.12.2017)

 • Er is een optie voor database compressie geïntroduceerd om de databasegrootte en het netwerkverkeer voor externe opslagtypes te beperken.
 • Verbeterde applicatieprestaties bij gebruik van zeer grote databases.
 • De opslag van programma opties en instellingen is geoptimaliseerd om de migratie van de ene naar de andere computer of de installatie op USB-apparaten te vergemakkelijken.
 • Het woordenboek van veelgebruikte woorden en wachtwoorden is in snelheid geoptimaliseerd en geüpdatet met miljoenen recentelijk gestolen en gepubliceerde wachtwoorden.
 • De gebruikersinterface van de hoofdtoepassing is bijgewerkt en uitgebreid.
 • Het beheer van de favorieten is vereenvoudigd en verbeterd.
 • De import van wachtwoorden van andere wachtwoordmanagers en browsers is geüpdatet en uitgebreid.
 • Er is ondersteuning voor een tweede wachtwoord geïntroduceerd om ongecontroleerde toegang tot belangrijke items te voorkomen.
 • Er zijn nieuwe cloud-opslagdiensten geïntroduceerd.
 • De opsporing en verwerking van dubbele items is verbeterd.
 • Verbeterde automatische voltooiing via de add-ons.
 • Nieuwe geïntegreerde formuliergegevens editor voor het updaten en aanpassen van formuliergegevens bij het automatisch invullen door de add-ons.

10.5.6 (vrijgegeven op 01.03.2018)

 • XP-compatibiliteit is geïmplementeerd.
 • Er zijn wat kleine bugs opgelost.

10.5.5 (vrijgegeven op 19.01.2017)

 • Er zijn wat kleine bugs opgelost.

10.5.4 (vrijgegeven op 19.12.2017)

 • Verbeterde virtuele toetsenbordcompatibiliteit met moderne universele Windows-platformtoepassingen.
 • Er zijn wat kleine bugs opgelost.

10.5.3 (vrijgegeven op 03.11.2017)

 • Een fout bij het synchroniseren van bestanden met sommige UI-thema's is verholpen.
 • De parameters van de gebruikte clouddiensten zijn bijgewerkt.
 • Er zijn wat kleine bugs opgelost.

10.5.2 (vrijgegeven op 13.07.2017)

 • Er is een optie toegevoegd voor de melding van een serververbinding / -verbreking.
 • Probleem met ontbrekende mapstructuren op externe gecodeerde bestanden opgelost.
 • De lijst met genegeerde URL's van Enterprise Server-gebruikers wordt nu lokaal opgeslagen.
 • Diverse andere kleine bugfixes.

10.5.1 (vrijgegeven op 24.05.2017)

 • Ondersteuning voor Microsoft OneDrive for Business is geïmplementeerd.
 • Diverse oppervlakteverbeteringen en -correcties.

10.5.0 (vrijgegeven op 27.03.2017)

 • Het nieuwe databaseformaat PSWE is geïntroduceerd, waardoor databanken nu tot 2 GB groot zijn.
 • Het nieuwe type "Document" is geïntroduceerd, waardoor nu ook grote bestanden mogelijk zijn.
 • De uitvoeringssnelheid van het programma is aanzienlijk verbeterd.
 • Autorisatie en gegevensuitwisseling met clouddiensten is geoptimaliseerd.
 • Talrijke verbeteringen aan de gebruikersinterface en optimalisaties.

10.0.8 (vrijgegeven op 14.02.2017)

 • Compatibiliteitsproblemen met de laatste Windows Insider-preview zijn opgelost.

10.0.7 (vrijgegeven op 07.02.2017)

 • Diverse oppervlakteverbeteringen en -correcties.

10.0.6 (vrijgegeven op 01.02.2017)

 • Compatibiliteitsproblemen met de add-on met Firefox 51 of hoger zijn gecorrigeerd.
 • Add-on voor Google Chrome is vervangen door een nieuwe versie.
 • Diverse oppervlakteverbeteringen en -correcties.

10.0.5 (vrijgegeven op 23.01.2017)

 • Problemen met de verbinding met clouddiensten opgelost.
 • Diverse oppervlakteverbeteringen en -correcties.

10.0.4 (vrijgegeven op 20.01.2017)

 • De verbindingsparameters met de clouddiensten zijn geactualiseerd.
 • Diverse oppervlakteverbeteringen en -correcties.

10.0.3 (vrijgegeven op 03.01.2017)

 • Diverse verbeteringen en correcties van de UI.

10.0.2 (vrijgegeven op 22.12.2016)

 • Nieuwe optie om het programma in het systeemvak of de taakbalk te minimaliseren.
 • Onjuiste weergave van de balk in bepaalde situaties is gecorrigeerd.
 • Problemen met onjuiste opslag en herstel van venstergrootte en -positie op HDPI-displays zijn gecorrigeerd.
 • Diverse verbeteringen en correcties van de UI.

10.0.1 (vrijgegeven op 20.12.2016)

 • Een fout bij het openen van de verouderde pswx-bestanden is verholpen.
 • De wachtwoordkwaliteitsindicator wordt nu weer weergegeven.
 • Sommige cosmetische bugs en teksten zijn gecorrigeerd.

10.0.0 (vrijgegeven op 19.12.2016)

 • Verbeterde en herziene gebruikersinterface.
 • Ondersteuning van een verscheidenheid aan onderwerpen voor de interface.
 • Verbeterde ondersteuning voor hoge resolutie en meerdere monitoren.
 • Het wijzigen van de eigenschappen van meerdere items is nu mogelijk.
 • Verbeterde wachtwoordgenerator.
 • Verbeterde Export Wizard, die nu het exporteren van alle of geselecteerde items mogelijk maakt.
 • Nieuwe zoek- en vervangingsfunctie die het mogelijk maakt om reeksen in alle wachtwoorditems te vervangen.
 • Exporteer en importeer meerdere aangepaste pictogrammen.
 • Verhoogde beveiliging van wachtwoordbestanden die worden ontvangen van Enterprise Server.
 • Ondersteuning voor veilige SSL / TSL-verbindingen met de Enterprise Server.
 • Verhoogde uitvoeringssnelheid van de applicatie (vooral bij het laden van databases).
 • Tal van andere verbeteringen en optimalisaties.
 • In de komende updates voor de klant zal het volgende worden geïmplementeerd:
  • Ondersteuning van het nieuwe type "document" in plaats van verouderde bijlagen.
  • Nieuwe technologie voor interactie met browser add-ons, waaronder ondersteuning voor Microsoft Edge en Opera.
  • Gecomprimeerde, multi-document wachtwoorddatabases van onbeperkte omvang wordt ingevoerd.

9.1.8 (vrijgegeven op 17.11.2016)

 • Probleem verholpen dat bij het gebruik van Aziatische talen bij het opstarten van het programma werd aangegeven dat er sprake was van toegangsovertredingen.
 • Onvolledige weergave van een wachtwoord in het detailgebied gecorrigeerd.
 • Verbeterde weergave van de pictogrammen in de balk.
 • Saving Custom Password Generator-sjablonen zijn gecorrigeerd.
 • Dubbelklikken op items in Favorieten heeft nu hetzelfde effect als in het hoofdgebied.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.7 (vrijgegeven op 28.10.2016)

 • Nieuwe optie om waarschuwingen uit te schakelen bij het kopiëren van tekst naar het klembord.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.6 (niet vrijgegeven)

9.1.5 (vrijgegeven op 26.08.2016)

 • Verbeterde zoekfunctie in de balk.
 • Geoptimaliseerde wachtwoord verwijdering op Password Depot Server.
 • Een fout bij het importeren naar serverbestanden opgelost.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.4 (vrijgegeven op 23.07.2016)

 • Ondersteuning van de cloud service box.
 • Een fout in de synchronisatie tussen een bestand van de server en een lokaal bestand is gecorrigeerd.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.3 (vrijgegeven op 21.03.2016)

 • Een probleem waarbij het inlogvenster van de server op de achtergrond is verdwenen, is opgelost.
 • De procedure voor het afdwingen van het beëindigen van het programma bij het afsluiten van Windows is verbeterd.
 • Het probleem waarbij back-ups met behulp van het SFTP-protocol naar verkeerde mappen zijn geüpload, is opgelost.
 • De '#' tekens in reservekopieën zijn vervangen door '_' om problemen met cloudservices en NAS-servers te voorkomen.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.2 (vrijgegeven op 19.02.2016)

 • De weergave en het beheer van de pictogrammen is geoptimaliseerd.
 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.1 (vrijgegeven op 15.02.2016)

 • Kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.1.0 (vrijgegeven op 09.02.2016)

 • De problemen met de groeiende bestandsgrootte en de daarmee gepaard gaande lagere uitvoeringssnelheid zijn opgelost.
 • Er is een fout opgetreden bij het updaten van aangepaste pictogrammen nadat de eigenschappen van de map zijn hersteld.
 • Andere kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.0.9 (vrijgegeven op 06.02.2016)

 • Een fout hersteld waarbij een irrelevant statusbericht werd weergegeven.

9.0.8 (vrijgegeven op 05.02.2016)

 • Een probleem dat leidde tot een langzame start van het programma is geëlimineerd.
 • Een probleem met het scrollen en herschikken van kolommen in het hoofdaanzicht is opgelost.
 • Een fout bij het maken van back-ups op afstand is gecorrigeerd.
 • Andere kleine bugs zijn gecorrigeerd.

9.0.7 (niet vrijgegeven)

9.0.6 (vrijgegeven op 16.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.5 (vrijgegeven op 11.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.4 (vrijgegeven op 10.12.2015)

 • Een fout bij de weergave van trema's is gecorrigeerd.

9.0.3 (vrijgegeven op 10.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.2 (vrijgegeven op 08.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.1 (vrijgegeven op 02.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.0 (vrijgegeven op 23.11.2015)

 • Volledige compatibiliteit met Windows 10!
 • Uniform, universeel gegevensformaat van wachtwoordbestanden voor alle platforms, biedt nu een beter comfort en betere prestaties!
 • Nieuwe wizard voor het vinden van duplicaten van wachtwoorden!
 • Beveiligde login via geïntegreerde browser!
 • Geoptimaliseerde en verbeterde browser add-ons!
 • Verbeterde navigatie en zoekfunctie binnen een wachtwoordbestand!
 • Tal van andere verbeteringen en optimalisaties!

8.2.2 (vrijgegeven op 24.08.2015)

 • Een probleem met het detecteren van geïnstalleerde browser add-ons is opgelost.
 • Het automatisch vullen van complexe webformulieren met meerdere frames is verbeterd in de Firefox add-on.
 • Diverse andere kleine bugs zijn gecorrigeerd.

8.2.1 (vrijgegeven op 21.07.2015)

 • Een probleem opgelost bij het installeren van de Firefox-add-on.

8.2.0 (vrijgegeven op 17.07.2015)

 • Ondersteuning van de nieuwe eisen en het distributiemodel van de Firefox Add-On is geïmplementeerd. Aangezien deze versie niet lokaal wordt gedistribueerd, wordt de add-on rechtstreeks van de AMO-pagina gedownload en geïnstalleerd.
 • Er is een aantal interne wijzigingen doorgevoerd om de nieuwste versie van de Password Depot Server te ondersteunen.

8.1.8 (vrijgegeven op 22.06.2015)

 • Scriptfouten die op sommige websites met de Firefox-add-on zijn opgetreden, zijn gecorrigeerd.
 • Er zijn optimalisaties aangebracht in de gebruikersinterface.

8.1.7 (vrijgegeven 02.06.2015)

 • Ondersteuning voor Mozilla Firefox 39 is toegevoegd.

8.1.6 (vrijgegeven op 20.05.2015)

 • Probleem met de Firefox add-on opgelost.
 • Er zijn optimalisaties aangebracht in de gebruikersinterface.

8.1.5 (vrijgegeven op 15.05.2015)

 • Ondersteuning voor Mozilla Firefox 38 is toegevoegd.
 • Een probleem met het synchroniseren van PSW8- en oudere PSWX-bestanden is opgelost.
 • Waarschuwingen bij het kopiëren van gegevens naar het klembord kunnen nu optioneel worden uitgeschakeld.
 • Nog wat kleine verbeteringen.

8.1.4 (vrijgegeven op 21.03.2015)

 • De zoekfunctie is verbeterd.
 • Een fout bij het invoegen van aangepaste velden als opdrachtregelparameters is gecorrigeerd.
 • Sommige spelfouten zijn gecorrigeerd.

8.1.3 (vrijgegeven op 04.03.2015)

 • De browser add-on voor Firefox is bijgewerkt om Firefox 37 te ondersteunen.
 • Een fout die in bepaalde situaties dubbele zoekresultaten oplevert, is gecorrigeerd.
 • Er is een "KeepAlive" functionaliteit voor het verbinden met Password Depot Server geïmplementeerd.
 • Sommige spelfouten zijn gecorrigeerd.

8.1.2 (vrijgegeven op 21.01.2015)

 • De browser add-on voor Firefox is bijgewerkt om Firefox 36 te ondersteunen.
 • Herstel van de verbinding met de server na onverwachte verbrekingen is verbeterd.
 • De aangepaste sorteerfunctie is opnieuw geactiveerd.

8.1.1 (vrijgegeven op 18.12.2014)

 • Voor bestanden die door de server worden geladen, kunnen nu lokale reservekopieën worden gemaakt, als de beheerder dat toestaat.
 • Er zijn wat aanpassingen aan de UI gedaan.

8.1 (vrijgegeven 12.12.2014)

 • De browser add-on voor Firefox is bijgewerkt om Firefox 35 te ondersteunen.
 • De drag & drop functionaliteit van de velden uit de balk is verbeterd.
 • Het ontwerp van de pop-up tip is geüpdatet.
 • Een conflict met overlappende opties voor de back-up is opgelost.
 • Nog wat verbeteringen en optimalisaties in de gebruikersinterface.

8.0.7 (vrijgegeven op 21.11.2014)

 • Een probleem dat ervoor zorgde dat de instellingen van de kolombreedte zijn gereset, is opgelost.
 • Verbeterde gebruikersbegeleiding voor geblokkeerde bestanden op clouddiensten.
 • Nog wat verbeteringen en optimalisaties in de gebruikersinterface.

8.0.6 (vrijgegeven op 12.11.2014)

 • De browser add-on voor Firefox is bijgewerkt om Firefox 34 te ondersteunen.

8.0.5 (vrijgegeven op 06.10.2014)

 • Nieuwe zoekfunctie in de balk.
 • Nog wat verbeteringen en optimalisaties in de gebruikersinterface.

8.0.4 (vrijgegeven op 29.09.2014)

 • De vertalingen van de Franse interface zijn bijgewerkt.
 • Een probleem dat de bestanden van de server met schriftelijke toestemming heeft geopend, is opgelost.
 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

8.0.3 (vrijgegeven op 26.09.2014)

 • De keuzemenu knop "favorieten" is weer opgenomen in de balk.
 • Het sorteren van wachtwoorden in alle opsommingsmodi (normaal, zoekresultaten, prullenbak en favorieten) werkt nu onafhankelijk, zodat gebruikers hun favorieten naar behoefte kunnen herordenen.
 • Verschillende functies zijn bijgewerkt om te werken met de nieuwste versie van Password Depot Server.
 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

8.0.2 (vrijgegeven op 15.09.2014)

 • Sommige UI-problemen die zich voordeden bij het gebruik van grote en zeer grote lettergroottes zijn opgelost.
 • Een probleem met de positie van de balk op systemen met meerdere monitoren is opgelost.
 • Diverse andere tekstuele en cosmetische bugs zijn gecorrigeerd.

8.0.1 (vrijgegeven op 12.09.2014)

 • De browser add-on voor Firefox is bijgewerkt om Firefox 33 te ondersteunen.
 • Een probleem waarbij onder bepaalde omstandigheden de installatie op de USB-stick niet kon worden uitgevoerd, is verholpen.
 • Enkele andere kleine bugs en problemen met de gebruikersinterface zijn gecorrigeerd.

8.0.0 (vrijgegeven op 27.08.2014)

 • Ontwerp: Verbeterde gebruikersinterface met moderne ontwerpen en geavanceerde functies.
 • Interne viewer: Veilig openen van bijlagen zonder deze eerst op de harde schijf op te slaan.
 • Balk: Verbeterde balk met nieuwe hiërarchische weergave en snelle zoekfunctie.
 • Navigatiegebied: Vereenvoudigde toegang tot zoekresultaten en favorieten direct in het hoofdvenster en in de balk.
 • Details sectie: In de herziene sectie Details kunnen de gegevens nu rechtstreeks naar het klembord of de geopende URL's worden gekopieerd.
 • Drag & Drop: Aangepaste velden kunnen nu ook vanuit de balk direct naar de velden van een website worden gesleept.
 • Bestandsmanager: Beheer de back-ups eenvoudig direct in de bestandsbeheerder.
 • Internet server: Uitgebreide FTP-ondersteuning met SFTP, FTPS, FTPES. Alle gegevensoverdrachten en verzamelingen van wachtwoordbestanden via beveiligde FTP-verbindingen. Tal van andere verbeteringen en uitbreidingen.

Wat nieuw is voor versie 7 en ouder

17.2.2 (uitgebracht op 13.03.2024)

 • Introductie van de Groepsbeheerder rol: Er is een nieuwe serverrol, "Groepsbeheerder", geïntroduceerd. Gebruikers toegewezen aan deze rol hebben de exclusieve mogelijkheid om alleen die groepen te bekijken en te wijzigen waarvoor ze als beheerders zijn aangewezen. Ze kunnen ook alle leden binnen deze groepen beheren.
 • Verbeteringen in bulkoperaties: We hebben de mogelijkheden voor bulkoperaties uitgebreid, inclusief het toevoegen van commando's voor het exporteren en importeren van gebruikers via CSV-bestanden, waardoor gebruikersbeheerprocessen worden gestroomlijnd.
 • Volledige ondersteuning voor OIDC Identiteitsprovider Entra ID: Password Depot Server ondersteunt nu volledig Entra ID (voorheen bekend als MS Azure) als identiteitsprovider. Entra ID is nu de aanbevolen authenticatiemethode, als alternatief voor Azure AD.
 • Verbeterde beheer van vertrouwde apparaten: Het beheer van vertrouwde apparaten, met name voor VM (Virtuele Machine) gebruikers, is aanzienlijk verbeterd, waardoor de veiligheid en het gebruiksgemak voor de gebruiker toenemen.
 • Integratie met Microsoft 365 groepen: We hebben ondersteuning geïntroduceerd voor Microsoft 365 groepen bij het gebruik van Azure AD / Entra ID, wat een betere integratie en beheer van gebruikerstoegang vergemakkelijkt.
 • Verbeterde functionaliteit voor het importeren van gebruikers en groepen: Het proces voor het importeren van gebruikers en groepen vanuit Azure AD en andere OIDC Identiteitsproviders (IdP's) is verbeterd, waardoor het efficiënter en gebruiksvriendelijker wordt.
 • Updates in de REST API: De REST API heeft updates ontvangen om de mogelijkheden uit te breiden en te verbeteren, ter ondersteuning van naadlozere integraties en automatiseringen.
 • Algemene verbeteringen en foutcorrecties: Deze versie bevat verschillende kleine foutcorrecties en verbeteringen, gericht op het bieden van een robuustere en foutvrije ervaring.

17.2.1 (vrijgegeven op 20.11.2023)

 • De server kan nu de toegang tot offline databases beperken tot een specifiek aantal uren of dagen. Om manipulatie door onjuiste tijdsinstellingen op clientapparaten te voorkomen, kan een tijdserver worden gespecificeerd. Toegang tot offline databases of lokale kopieën van serverdatabases is alleen mogelijk na een online tijdscontrole. De client verifieert vervolgens de vervaltijd van de database en eventuele verlopen machtigingen. Wanneer de tijdslimiet is bereikt, is toegang tot de database niet langer mogelijk.
 • Alle beschikbare authenticatiemethoden worden nu ondersteund in de PD Server Manager. Dit omvat Standaard, Geïntegreerde Windows Authenticatie (IWA), Azure en OpenID Connect (OIDC).
 • Verschillende kleinere foutcorrecties en verbeteringen in de gebruikersinterface.

17.2.0 (vrijgegeven op 02.10.2023)

 • Authenticatie via externe identiteitsaanbieders met behulp van de OpenID Connect-standaard (OIDC v1.0). Ondersteuning voor gebruikersbeheer-API voor PingIdentity en Auth0.
 • Optie om verschillende poorten te gebruiken om toegang te krijgen tot de server vanuit de Server Manager en clients voor verhoogde beveiliging.
 • Uitgebreid logboek: toegevoegde kolommen en filters voor tags en categorieattributen van invoeren.
 • Mogelijkheid om individuele MFA-opties voor gebruikers te definiëren; optie om TOTP en e-mail tegelijkertijd te gebruiken.
 • Bijgewerkte OpenSSL-bibliotheek en MS Edge WebView2-interface.
 • Algemene beveiligingsbeleid voor hoofdwachtwoorden zijn nu ook van toepassing op gebruikerswachtwoorden voor servertoegang.
 • Versies van invoeren worden nu op de server gemaakt wanneer een invoer wordt gewijzigd via de webinterface of REST API.
 • Verschillende kleinere fouten en UI-problemen opgelost.

17.1.0 (vrijgegeven op 17.05.2023)

 • Weergavefout van toegangsrechten op items voor niet-beheerdersrollen gecorrigeerd.
 • Probleem opgelost dat het delen van items door gebruikers zonder volledige toegang tot de items verhinderde.
 • Grafieken en teksten in de gebruikersinterface bijgewerkt.
 • Nieuw online hulpsysteem geïntroduceerd.
 • Diverse kleine foutcorrecties en optimalisaties geïmplementeerd.

17.0.4 (vrijgegeven op 15.02.2023)

 • Bijgewerkte OpenSSL-bibliotheken.
 • REST server headers bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwste beveiligingsstandaarden.
 • Kleine foutcorrecties.

17.0.3 (vrijgegeven op 17.01.2023)

 • De mogelijkheid toegevoegd om databasebeschrijvingen (opmerkingen) te bewerken vanuit de serverbeheerder.
 • Een nieuw beveiligingsbeleid toegevoegd waarmee gebruikers het TOTP geheim in bestaande items kunnen lezen.
 • Het probleem opgelost dat de laatst gebruikte verbindingsparameters niet werden opgeslagen.
 • Een probleem opgelost met lege inlogvensters bij Azure AD op sommige versies van de Windows Server.
 • Een aantal tekstproblemen en kleine bugs opgelost.

17.0.2 (vrijgegeven op 16.12.2022)

 • Het algoritme voor digitale handtekeningen is bijgewerkt.
 • Correcties aan de gebruikersinterface en tekst.

17.0.1 (vrijgegeven op 14.12.2022)

 • De gebruikersinterface is nu ook beschikbaar in het Nederlands.
 • Een probleem opgelost met de verbinding vanuit de Server Manager in een VM.
 • Een aantal kleine bugfixes en verbeteringen.

17.0.0 (vrijgegeven op 01.12.2022)

 • Geneste AD-groepen worden nu ondersteund.
 • Bijgewerkte en uitgebreide rapporten.
 • Lokaal beleid voor USB-installatie.
 • De prullenbak is nu ook beschikbaar voor serverdatabases.
 • Meldingen bevatten nu meer details.
 • Bescherming van databases tegen toegang door admins.
 • Een zeer groot aantal detailverbeteringen en bugfixes.

16.0.9 (vrijgegeven op 24.11.2022)

 • De SSL-bibliotheken zijn bijgewerkt.
 • De stabiliteit en veiligheid zijn verder verbeterd.
 • Een aantal kleine bugfixes en optimalisaties zijn doorgevoerd.

16.0.8 (vrijgegeven op 06.09.2022)

 • Verbeterde automatische conversie van SSL-certificaten in verschillende formaten.
 • Mogelijk beveiligingsprobleem opgelost met betrekking tot de rol van "Accountbeheerder".
 • Andere kleine fixes en verbeteringen.

16.0.7 (vrijgegeven op 22.07.2022)

 • Het MOVE commando is toegevoegd aan de REST Server API.
 • Kleine bug fixes.

16.0.6 (vrijgegeven op 14.07.2022)

 • Een wizard toegevoegd voor het aanmaken van zelfondertekende server certificaten.

16.0.5 (vrijgegeven op 10.06.2022)

 • De super-admin wordt niet langer automatisch toegevoegd aan de toegewezen gebruikers wanneer een nieuwe database op de server wordt aangemaakt.
 • Nieuw lokaal beleid voor bedrijfsclients om de toegang tot wachtwoorden vanuit browsers uit te schakelen.
 • Nieuw serverbeleid waarbij gebruikers een tweede wachtwoord moeten instellen.

16.0.4 (vrijgegeven op 28.04.2022)

 • De OpenSSL-bibliotheken zijn bijgewerkt.

16.0.2 (vrijgegeven op 11.03.2022)

 • Een mogelijk probleem met de gegevensoverdracht tussen de hoofdserver en de spiegelserver is verholpen.
 • Een aantal andere kleine bugs zijn verholpen.

16.0.1 (vrijgegeven op 10.02.2022)

 • Een e-mail afzender log is toegevoegd.
 • Een aantal kleine fouten en tekstproblemen zijn gecorrigeerd.

16.0.0 (vrijgegeven op 24.01.2022)

 • Het proces van opslaan/laden van databases verbeterd en geoptimaliseerd.
 • De e-mail afzender bijgewerkt. Het werkt nu sneller en ondersteunt meer verschillende SMTP servers.
 • Integratie van Azure Active Directory inclusief automatische synchronisatie.
 • Authenticatie van gebruikers via Azure Active Directory.
 • Ondersteuning voor server mirroring om hoge beschikbaarheid van de server te bieden.
 • Gebruikers en databases rapporten bijgewerkt.
 • Opties toegevoegd voor het automatisch verwijderen van oude back-ups.

15.2.1 (vrijgegeven op 16.04.2021)

 • Correctie van een fout in het beheer van SSL-certificaten voor de REST-server.
 • Correcties in de gebruikersinterface en labels in de Server Manager.

15.2.0 (vrijgegeven op 03.04.2021)

 • De Enterprise Server is bijgewerkt om TLS 1.3 te ondersteunen.
 • Het is nu mogelijk om databases op de server te beveiligen tegen toegang door de beheerder.
 • Er is een aantal andere verbeteringen en reparaties in verband met de beveiliging doorgevoerd.

15.1.6 (vrijgegeven op 28.01.2021)

 • Verbeterde behandeling van mogelijke fouten bij het opslaan van databases.
 • Correctie van kleine bugs in de REST API.

15.1.5 (vrijgegeven op 09.12.2020)

 • Potentiële bugs bij het opslaan van databases op de server verholpen.
 • Diverse andere kleine reparaties.

15.1.2 (vrijgegeven op 04.12.2020)

 • Enkele fouten in het installatieprogramma met betrekking tot de firewallregels en -pictogrammen in het Startmenu zijn verholpen.
 • Het probleem van het niet weergeven van nieuwe items in de privé-mappen van gebruikers onder bepaalde voorwaarden is opgelost.
 • Andere kleine fouten zijn opgelost.

15.1.1 (vrijgegeven op 27.11.2020)

 • Kleine fouten zijn verholpen.

15.1.0 (vrijgegeven op 25.11.2020)

 • Een nieuwe toestemming geïmplementeerd die het de admin mogelijk maakt gebruikers toe te staan om direct via de client de items te delen met andere gebruikers.
 • Een nieuwe toestemming geïmplementeerd die het de admin mogelijk maakt gebruikers toe te staan om items te via de client te verzegelen.
 • De weergave van bestaande gebruikersrechten en de toewijzing van nieuwe rechten is vereenvoudigd en de weergave is geoptimaliseerd.
 • Diverse verbeteringen aan de gebruikersinterface en enkele bugfixes.

15.0.1 (vrijgegeven op 31.08.2020)

 • Correctie van de firewall regelinstelling tijdens de installatie.
 • Probleem verholpen waarbij het authenticatietype is gewijzigd in de standaardinstelling wanneer de serverbeheerderrol is toegewezen aan een gebruiker.

15.0.0 (vrijgegeven op 10.08.20)

 • REST-server implementatie: De Enterprise Server is nu toegankelijk via een REST API. Een nieuwe webinterface is beschikbaar voor demonstratiedoeleinden of voor productief gebruik in de broncode.
 • Serverlogs hebben nu een standaardformaat conform met RFC 5424 voor eenvoudige verwerking in externe loganalysatoren. Optioneel kunnen alle logboekrecords in real-time worden verzonden naar externe logservers via UDP voor audit-veilige verwerking en opslag.
 • Rolgebaseerde toegang tot de Server Manager. Nu zijn deze rollen beschikbaar: Server Admin voor volledige toegang, DB Admin voor het maken en bewerken van databases; Account Admin voor het beheren van gebruikers en groepen; AD Operator voor operaties met Active Directory en Event Log Reader voor toegang tot de serverlogs.
 • De twee-factor-authenticatie kan nu niet alleen globaal worden geactiveerd/gedeactiveerd, maar ook voor geselecteerde gebruikers.
 • Het gebruik van TAN's kan nu worden geactiveerd/gedeactiveerd via het beveiligingsbeleid van de klant.
 • Gebruikers kunnen nu gedwongen worden om hun standaardgegevens te wijzigen bij het inloggen.
 • Gebruikers en groepen kunnen nu ook individueel worden gesynchroniseerd met de Active Directory.
 • Er is een commando voor het herstarten van de server toegevoegd aan de Server Manager; de beheerder kan de server eenvoudig herstarten wanneer nodig.

14.0.5 (vrijgegeven op 12.05.2020)

 • Verschillende kleine fouten zijn gecorrigeerd.

14.0.4 (vrijgegeven op 26.02.2020)

 • Verbeterde bijwerking van hernoemde of verschoven items tijdens Active Directory synchronisatie.
 • Groepen in de zoekmodus van de Active Directory Import Wizard worden nu samen met hun ondergeordende objecten verwerkt.
 • Uitgeschakelde gebruikers en groepen worden nu grijs weergegeven in de Active Directory Import Wizard om te voorkomen dat ze per ongeluk worden geïmporteerd.

14.0.3.0 (vrijgegeven op 20.02.2020)

 • De Active Directory zoekmodus is geïmplementeerd voor het snel importeren van gebruikers en groepen.
 • Het probleem met het niet bijwerken van de groepseigenschappen tijdens de AD-synchronisatie is opgelost.

14.0.2 (vrijgegeven op 18.02.2020)

 • Een probleem dat zich voordeed met het installatiescript op sommige Windows Server 2016-computers is verholpen.
 • Ondersteuning toegevoegd voor SSL-encryptie voor LDAP-verbindingen.

14.0.1 (vrijgegeven op 10.02.2020)

 • De mogelijkheid toegevoegd om de Global Catalog te gebruiken voor synchronisatie met de Active Directory.
 • Andere mogelijke fouten in de automatische en handmatige synchronisatie met Active Directory zijn verholpen.

14.0.0 (vrijgegeven op 31.01.20)

 • Er zijn nieuwe encryptiemethoden en key derivation functions met een verhoogde veiligheid geïntroduceerd.
 • De WinNT-aanbieder is vervangen door een krachtiger LDAP-aanbieder.
 • Admins kunnen nu via de Server Manager onnodige itemtypes centraal deactiveren.
 • Belangrijke items, mappen of databases kunnen nu een getypte verantwoording of reden voor toegang eisen. Deze reden wordt bijgehouden in het logbestand.
 • Vooraf ingestelde meldingen voor gedefinieerde veranderingen in de omvang van de database of voor massale verwijderingen.
 • Reset-functie voor standaard server- en beveiligingsbeleid.
 • Basis systeemcontrole in het overzicht van de Server Manager.
 • Uitgebreide functionaliteit voor AD synchronisatie.
 • Kennisgevingen voor admins en clients in het geval van items die binnenkort aflopen/vervallen.
 • Aangepaste distributie van poortnummers voor de add-on van gebruikers, ingesteld via Server Manager.
 • Instelbare time-outfunctie voor het vergrendelen van items.
 • Ondersteuning van 64-bit architectuur.
 • Update meldingen zodra er nieuwe versies beschikbaar komen.
 • Tal van andere verbeteringen en optimalisaties!
 • Routekaart voor 2020

 • Server API
 • Webinterface
 • Hoge beschikbaarheid door redundante gevallen

12.0.11 (vrijgegeven op 10.12.2019)

 • Het proces van het opslaan van databases en back-ups geoptimaliseerd.
 • Het is nu onmogelijkheid om items te verwijderen met een onbekend tweede wachtwoord.
 • Verschillende andere kleine fouten zijn gecorrigeerd.

12.0.10 (vrijgegeven op 27.08.2019)

 • Probleem met het vergrendelen en ontgrendelen van wachtwoordgegevens op de server opgelost.
 • Het is nu onmogelijkheid het de-installatiescript op een lopende service instance te stoppen.

12.0.9 (vrijgegeven op 22.08.2019)

 • Er zijn verschillende kleine bugs opgelost.

12.0.8 (vrijgegeven op 24.07.2019)

 • Er is een optie toegevoegd om de ondersteunde besturingssystemen voor de clients te selecteren.
 • Er zijn verschillende kleine bugs opgelost.

12.0.7 (vrijgegeven op 14.06.2019)

 • Ondersteuning toegevoegd voor 2-factor authenticatie voor desktop-clients en serverbeheerder.
 • Tal van andere bugfixes en verbeteringen.

12.0.6 (vrijgegeven op 17.05.2019)

 • LDAP-ondersteuning is geïmplementeerd, zodat verdere gebruikersgegevens (e-mail, afdeling, mobiel nummer) tijdens de synchronisatie kunnen worden opgevraagd.
 • Verbeterde en verbeterde synchronisatie met Active Directory.
 • Extra logboekopties (start nieuwe logboeken dagelijks, wekelijks, maandelijks).
 • Optionele handhaving van een reden bij het verwijderen van objecten in server databases.
 • Ondersteuning van het nieuwe attribuut "Auteur" voor het vastleggen van de naam van gebruikers die een item aanmaken of wijzigen.
 • Diverse andere verbeteringen en bug fixes.

12.0.5 (vrijgegeven op 25.04.2019)

 • De automatische synchronisatie met AD is verbeterd.
 • Enkele kleine problemen zijn opgelost.

12.0.4 (vrijgegeven op 21.03.2019)

 • Correctie van een probleem met de toewijzing van rechten in de Server Manager.

12.0.3 (vrijgegeven op 15.03.2019)

 • Verbeterde database en gebruikersrapporten in HTML-formaat.
 • Conflicten tussen gelijktijdige client- en servermanagementverbindingen van dezelfde gebruiker zijn opgelost.
 • Correctie van een probleem met de toewijzing van rechten in de Server Manager.
 • De Server Manager detecteert nu automatisch wanneer de verbinding met de server wordt verbroken.
 • Tal van andere fouten en tekstincoherenties opgelost.

12.0.2 (vrijgegeven op 14.02.2019)

 • Het probleem met de niet-functionerende automatische update van alle verbonden clients is opgelost.
 • Een probleem waarbij sommige instellingen niet werden opgeslagen, is opgelost.
 • Enkele fouten in de gebruikersinterface zijn gecorrigeerd.

12.0.1 (vrijgegeven op 05.02.2019)

 • Diverse verbeteringen en fixes in de gebruikersinterface van Server Manager.
 • Fouten in de gegevensuitwisseling opgelost wanneer Server Manager en Server Service op een computer met verschillende regionale instellingen draaiden.

12.0.0 (vrijgegeven op 28.01.2019)

 • Verbeterde en gemoderniseerde gebruikersinterface.
 • Verhoogde veiligheid van de client/server communicatie met tijdelijke sleutels en perfecte voorwaartse geheimhouding.
 • Verbeterde serverprestaties met een hoog gebruikers- en/of itemaantal.
 • Het bewerkte protocol voor gegevensoverdracht tussen clients en server zorgt voor een betere snelheid.
 • Mogelijkheid om meldingen aan te maken alleen voor geselecteerde items en mappen.
 • Optionele ondersteuning van geïntegreerde Windows Authenticatie (Single Sign On) voor Active Directory gebruikers.
 • Nieuw meldingstype bij toegang tot bepaalde items.
 • Nieuwe optie om gebruikers te vergrendelen (uitschakelen) na meerdere mislukte aanmeldingspogingen.
 • Nieuw meldingstype bij het vergrendelen van een gebruiker na mislukte aanmeldingspogingen.
 • Offline modus: Databases van de Enterprise Server kunnen nu gemakkelijk worden gebruikt in de nieuwe offline modus, d.w.z. wanneer de verbinding met de server wordt verbroken. Als de verbinding met de server wordt vernieuwd, vindt er een automatische synchronisatie plaats.
 • Licenties: De server geeft geen licentie meer voor de gelijktijdige verbindingen, maar voor de geïnstalleerde gebruikers op de server.
 • Nieuw definieerbaar "Synchronisatie" toegangsrecht.
 • Weergave van het aantal items op het beginscherm van de databanken.
 • Verbeterde toegang tot gebruikers via de eigenschappen van een database.
 • Optionele deactivering van de update manager op de client via de server manager.
 • Categorieën worden nu opgeslagen in de database en niet meer lokaal bij de gebruiker en zijn dus wereldwijd beschikbaar.
 • Sjablonen voor de wachtwoordgenerator worden nu opgeslagen in de database en niet meer lokaal bij de gebruiker en zijn dus wereldwijd beschikbaar.
 • Nieuwe reset-knop om het lokale beleid terug te zetten naar de standaardwaarden.
 • Nieuwe verversingsknop in Database/Properties/General om de weergave van verbonden clients te verversen.

11.0.5 (vrijgegeven op 12.09.2018)

 • Verbindingsproblemen van de databasebeheerder via de serverbeheerder zijn opgelost.
 • Een fout in de toekenning van de zichtbaarheidsrechten onder bepaalde voorwaarden is verholpen.
 • Enkele andere kleine reparaties en verbeteringen.

11.0.4 (vrijgegeven op 31.07.2018)

 • Er is een filterfunctie toegevoegd aan de Active Directory Wizard om de selectie van gebruikers en groepen te vereenvoudigen.
 • OpenSSL-bibliotheken zijn geüpdatet naar de laatste versie.
 • Om mogelijke veiligheidslekken te voorkomen, selecteren de server en alle clients nu automatisch de laatste ondersteunde SSL-versie (TLS1.2).
 • Enkele andere kleine verbeteringen en bug fixes.

11.0.3 (vrijgegeven op 22.03.2018)

 • Compatibiliteitsproblemen met Windows Server 2003 zijn opgelost.
 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

11.0.2 (vrijgegeven op 28.02.2018)

 • Diverse optimalisaties en bug fixes.

11.0.1 (vrijgegeven op 16/01/18)

 • Correcties en verbeteringen in de opslag van lokale beleidsinstellingen.

11.0.0 (vrijgegeven op 12/29/17)

 • Twee soorten toegang tot de server worden nu ondersteund door de serverbeheerder: lokaal en op afstand via TCP / IP.
 • Verbeterde prestaties van de hoofdserverdienst en de serverbeheerder.
 • Introductie van de Corporate Editie van de client met de mogelijkheid om lokaal beleid te definiëren voor de aangesloten clients (clientlocaties zoals cloud, lokale etc. en andere lokale instellingen en opties).
 • Mogelijkheid om de tijdsperiode voor toegekende rechten van een gebruiker te bepalen.

10.5.5 (vrijgegeven op 13.11.2017)

 • Het probleem van de time-out van de server bij het opstarten van de dienst op sommige systemen opgelost.
 • Er zijn diverse bugfixes gemaakt

10.5.4 (vrijgegeven op 14.08.2017)

 • Een probleem met het toevoegen van .pswe-bestanden aan de serverback-up is opgelost.
 • Er zijn verschillende bugfixes gemaakt.

10.5.3 (vrijgegeven op 13.07.2017)

 • De automatische omzetting van oudere databaseformaten naar het nieuwe PSWE-databaseformaat is geïmplementeerd.
 • Er is een verbeterde logging van servergebeurtenissen geïmplementeerd.
 • Diverse verdere verbeteringen en optimalisaties.

10.5.2 (vrijgegeven op 16.06.2017)

 • De automatische omzetting naar het pswe-formaat is verbeterd.
 • Er zijn verschillende bugfixes gemaakt.

10.5.1 (vrijgegeven op 24.05.2017)

 • Een probleem dat een fout veroorzaakte bij de toegang tot het logboek van de server onder bepaalde voorwaarden is gecorrigeerd.
 • Er zijn verschillende bugfixes gemaakt.

10.5.0 (vrijgegeven op 29.03.2017)

 • De nieuwe database van het type PSWE is geïntroduceerd.
 • Er is ondersteuning voor grote documentitems ingevoerd.
 • Logging is opnieuw ontworpen om een gedetailleerd en gestructureerd logboek van alle gebruikersactiviteiten bij te houden.
 • Er zijn tal van verbeteringen van de UI ingevoerd om de behandeling van het beleid en de toegangsrechten te vereenvoudigen.
 • Er is een indicatie van effectieve rechten voor individuele mappen of items toegevoegd.
 • Er zijn tal van UI-verbeteringen doorgevoerd.

10.0.2 (vrijgegeven op 07.02.2017)

 • Een probleem met ontbrekende gegevens in het logboek is gecorrigeerd.
 • Enkele kleine bugs zijn verholpen en er zijn tekstcorrecties aangebracht.

10.0.1 (freigegeben am 20.01.2017)

 • Het proces van het opslaan van logs of back-ups naar netwerkpaden is geoptimaliseerd.
 • Er zijn enkele tekstcorrecties aangebracht.

10.0.0 (vrijgegeven op 19.12.2016)

 • Verbeterde serverprestaties en -stabiliteit.
 • De mogelijkheid om een certificaat op de server te installeren en van SSL / TLS-clientverbindingen gebruik te maken is geïmplementeerd.
 • Om veiligheids- en prestatieredenen draait Server Manager nu op dezelfde computer als de server en maakt hij gebruik van directe, gecodeerde toegang in plaats van het TCP/IP-protocol.
 • Voor elke nieuwe client genereert de server nu individuele wachtwoordbestanden, afhankelijk van de clientrechten op individuele mappen en wachtwoorden. Dit vermindert het netwerkverkeer en maakt het toekennen van wachtwoorden flexibeler en gemakkelijker.
 • Nieuwe gebruikerskenmerken zoals "Afdeling" zijn geïntroduceerd.
 • Veel delen van de Server Manager zijn verbeterd, bijvoorbeeld door te sorteren, groeperen en filteren.
 • Import en synchronisatie met Active Directory diensten zijn verbeterd en geoptimaliseerd met nieuwe opties.
 • Talrijke verbeteringen aan de gebruikersinterface en het oplossen van problemen in Server Manager.
 • In de komende updates van de server zal het volgende worden geïmplementeerd:
  • Controleer het gebruik van wachtwoorden door gebruikers.
  • Geavanceerde rapporten over de toegangsrechten van gebruikers.
  • Hulpmiddelen voor een eenvoudiger beheer van de toegangsrechten van de gebruikers.

9.1.2 (vrijgegeven op 17.11.2016)

 • Correctie van een probleem dat de invoer van items uit Active Directory onder bepaalde voorwaarden heeft verhinderd.

9.1.1 (vrijgegeven op 29.08.2016)

 • Een fout bij het verwijderen of bijwerken van dubbele wachtwoorden in wachtwoordbestanden is verholpen.
  BELANGRIJK: Client 9.1.5 vereist server 9.1.0 of hoger. Eerdere versies werken ook, maar kunnen geen wachtwoorden verwijderen.

9.1.0 (vrijgegeven op 26.08.2016)

 • Het verwijderen van wachtwoorden is geoptimaliseerd.
 • Een fout bij het verwijderen van de huidige aangesloten gebruikers is verholpen.
 • Kleine reparaties en UI-verbeteringen.
 • BELANGRIJK: Client 9.1.5 vereist server 9.1.0 of hoger. Eerdere versies werken, maar ze kunnen geen wachtwoorden verwijderen.

9.0.9 (vrijgegeven op 10.05.2016)

 • Probleem opgelost met het opslaan van toegang tot individuele mappen of wachtwoorden.
 • Een nieuwe functie informeert het bedieningspaneel wanneer er nieuwe versies worden uitgebracht.
 • Kleine reparaties en UI-verbeteringen.

9.0.8 (vrijgegeven op 04/19/16)

 • De fout bij het verwijderen van gebruikers in het dialoogvenster Bestandseigenschappen is gecorrigeerd.

9.0.7 (vrijgegeven op 04/14/16)

 • De overdracht van rechten is geoptimaliseerd en vereenvoudigd.
 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.6

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.5 (vrijgegeven op 15.02.2016)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.3 (vrijgegeven op 16.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.2 (vrijgegeven 11.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.1 (vrijgegeven op 02.12.2015)

 • Enkele kleine fouten zijn gecorrigeerd.

9.0.0 (vrijgegeven op 11/23/15)

 • Verbeterde uitvoeringssnelheid van de server!
 • Ondersteuning voor het nieuwe, universele dataformaat (PSWD).
 • Verbindingen met de server zijn nu ook mogelijk vanaf smartphones.
 • Uitgebreide gebruikersinterface!
 • Geavanceerde rapporten en waarschuwingen!
 • Vereenvoudigd beheer van de gebruikersrechten.
 • Nieuw gebruikersrecht: Gebruikers kunnen nu het recht krijgen om wachtwoorden te gebruiken ZONDER ze te kunnen bekijken!
 • Nieuwe optie voor automatische uitschakeling van inactieve clients!
 • Tal van andere verbeteringen en optimalisaties!

8.1.2 (vrijgegeven op 17.07.2015)

 • Er is een nieuw wachtwoordbestand toegevoegd aan het wachtwoord.
 • Er zijn nog een aantal andere verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd.

8.1.1 (vrijgegeven op 19.03.2015)

 • Het probleem van verloren gegane opdrachten van AD gebruikers om handmatig groepen aan te maken bij het synchroniseren met AD is opgelost.
 • De mogelijkheid om automatisch een lokale kopie van bestanden van Password Depot Server aan te maken is geïmplementeerd.
 • Een probleem met dezelfde gebruiker die hetzelfde wachtwoord vanuit verschillende computers vergrendelt, is opgelost.
 • Het loggen van de automatische synchronisatie met AD's op de server is uitgebreid.
 • Een beperking van het gelijktijdig verbinden van meerdere bestandsbeheerders met de server is ingevoerd.
 • De authenticatie van Windows-domeingebruikers is gedeeltelijk gewijzigd om naamconflicten te voorkomen.
 • Er zijn nog meer kleine correcties aangebracht.

8.0.4 (vrijgegeven op 24.10.2014)

 • Een probleem met de AD auto-synchronisatietimer is opgelost.
 • De IP-adressen van de aangesloten clients worden weer weergegeven in het configuratiescherm.
 • Verbindingen via de bedieningsconsole op de server worden niet meer geteld en verminderen dus niet verder het aantal toegestane verbindingen.
 • Diverse andere optimalisaties en verbeteringen aan de gebruikersinterface.

8.0.3 (vrijgegeven op 29.09.2014)

 • Het gebruikersconfiguratiebestand pwd_srv.cfg wordt nu automatisch toegevoegd aan de back-upbestanden, samen met de wachtwoordbestanden tijdens de back-ups.
 • De serverdienst wordt nu automatisch afgesloten om gegevensverlies te voorkomen als er een schrijffout optreedt bij het maken of opslaan van de configuratiegegevens. Daarnaast wordt er een vermelding gemaakt in het Windows Journal.

8.0.2 (vrijgegeven op 26.09.2014)

 • Het toewijzen van gebruikers/groepsbestanden is uitgebreid met een optie voor het aanmaken van privébestanden.
 • Een manier om licentiesleutels te verwijderen is geïntroduceerd.
 • Voor alle gebruikers en groepen is er basistoegang tot een wachtwoordbestand ingevoerd. Deze optie staat geen leestoegang tot het bestand toe, maar maakt het mogelijk om de toegangsrechten voor individuele hoofdmappen in het bestand te verdelen over verschillende gebruikers en groepen.

8.0.1 (vrijgegeven op 19.09.2014)

 • Er is een ontkoppelingscommando voor de momenteel aangesloten gebruikers ingevoerd.
 • Een nieuwe waarschuwing bij het maken van een gegevensback-up op de server is geïntroduceerd.
 • Een waarschuwing in de statusbalk met een link om snel de standaard admin-gebruikersnaam en -wachtwoord te wijzigen is geïmplementeerd.
 • Er is een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee u de toegangsrechten tot een wachtwoordbestand voor geselecteerde gebruikers en groepen kunt wijzigen.
 • De mogelijkheid om wachtwoordbestanden op de server te hernoemen via de bedieningsconsole is toegevoegd.
 • Enkele fouten en problemen in de gebruikersinterface zijn gecorrigeerd.

Wat nieuw is voor versie 7 en ouder

Wat nieuw is in de Android-editie wordt ingelogd op Google Play.

De vernieuwingen van de iOS-editie worden gelogd in de Apple Store.

17.2.0 (uitgegeven op 19.02.2024)

 • Het veld "Gebruikersnaam" is nu optioneel voor OpenID-authenticatie. In gevallen waar het ontbreekt, wordt de standaardwaarde "OpenId Gebruiker" gebruikt.
 • De controle op een "geheime sleutel" is verwijderd wanneer het ResponseType alleen op Code is ingesteld.
 • De build is nu Universeel, waardoor deze zowel op Intel als M1+ Macs kan draaien zonder prestatieverlies.
 • Ondersteuning voor macOS 14.
 • Nieuwe functie: Gekoppelde items.
 • Ondersteuning toegevoegd voor het maken van links voor RDP.

17.0.2 (vrijgegeven op 20.02.2023)

 • Enkele kleine verbeteringen van de gebruikersinterface (bv. tabbladindexen, enz.).

17.0.1 (vrijgegeven op 10.01.2023)

 • Enkele kleine verbeteringen van de gebruikersinterface.

17.0.0 (vrijgegeven op 15.12.2022)

 • Nieuwe gebruikersinterface.
 • Offline modus ondersteuning.
 • Aangepaste sjablonen en typen.
 • Ondersteuning voor venstertitels voor betere invoersuggesties.
 • Compatibel met Enterprise Server v17.
 • Andere kleine bugfixes.

16.0.4 (vrijgegeven op 04.11.2022)

 • Certificaat-item toegevoegd
 • Probleem met niet-opgeslagen poort bij verbinding met Enterprise Server opgelost.
 • Probleem met overervingen van rechten voor Enterprise Server opgelost.
 • De Google Drive-verbinding is bijgewerkt voor meer stabiliteit.
 • Andere kleine bugfixes.

16.0.2 (vrijgegeven op 23.06.2022)

 • Bij het aanmaken van een nieuwe database is nu een minimum lengte van 15 tekens vereist en er moeten minstens drie van de vier tekentypes gebruikt worden (hoofdletters/kleine letters, cijfers, speciale tekens).
 • Bij het aanmaken van een nieuwe database, kan worden gecontroleerd of het hoofdwachtwoord van de database in databases met gekraakte wachtwoorden voorkomt.

16.0.1 (vrijgegeven op 01.04.2022)

 • De Nederlandse vertalingen zijn bijgewerkt.
 • Er zijn diverse bug fixes gemaakt.

16.0.0 (vrijgegeven op 20.01.2022)

 • Compatibiliteit met macOS Monterey is geïmplementeerd.
 • Compatibiliteit met Apple M1 is geïmplementeerd.
 • Verbeterde stabiliteit en snelheid van serververbinding.
 • Compatibiliteit met Enterprise Server 16 is geïmplementeerd.
 • BELANGRIJK: De client biedt GEEN ondersteuning meer voor Enterprise Server versie 12 en 14.
 • Nieuwe weergaven "Types" en "Categorieën" in het navigatiegebied maken het mogelijk alle database-items van het geselecteerde type of categorie in één keer weer te geven.

15.0.2 (vrijgegeven op 25.11.2020)

 • Compatibiliteit met macOS Big Sur is geïmplementeerd.
 • Compatibiliteit met Add-On versie 15 is geïmplementeerd.
 • Geactualiseerde functies (importeren/exporteren, analyseren van items, opschonen, dubbel zoeken).
 • Verbetering van de prestatiesnelheid.
 • Kleine problemen opgelost.

15.0.1 (vrijgegeven op 30.10.2020)

 • Kleine problemen opgelost.

15.0.0 (vrijgegeven op 10.08.2020)

 • Volledig nieuw ontwikkeld met de native MacOS-taal Swift.
 • Significante prestatieverbetering.
 • Native macOS look & feel.
 • Compatibiliteit met Enterprise Server versie 12, 14 en 15.
 • Browseradapter nu ook beschikbaar met macOS-editie.
 • Veel bijgewerkte functies.
 • MacOS 10.15+ compatibiliteit.

14.0.0 (vrijgegeven op 18.02.2020)

 • Implementatie van de nieuwe codering.
 • Compatibiliteit met de Enterprise Server van versie 14 vastgesteld.
 • BELANGRIJK: Deze upgrade is niet de aangekondigde nieuwe ontwikkeling van de macOS-app, die naar verwachting begin april zal worden uitgebracht.

12.0.5 (vrijgegeven 22.10.2019)

 • Probleem opgelost met behulp van OpenSSL-bibliotheken.

12.0.4 (vrijgegeven 17.09.2019)

 • Probleem met het genereren en toewijzen van externe sleutelbestanden opgelost.
 • Enkele kleine bugs en tekstproblemen zijn verholpen.

12.0.3 (vrijgegeven 24.07.2019)

 • De Mac Editie is nu een 64-bit programma.
 • Ondersteuning voor macOS 10.15 Catalina is toegevoegd.
 • De 2-factor authenticatie voor de Password Depot Enterprise Server is geïmplementeerd.

12.0.2 (vrijgegeven 08.05.2019)

 • Items kunnen nu worden verplaatst naar andere mappen.
 • Tijdens het zoeken wordt nu de map weergegeven waarin de gevonden items zich bevinden.
 • Correctie van kleine programmafouten.

11.0.5 (vrijgegeven op 21.11.2018)

 • Een fout bij het extraheren van documenten die op Windows zijn toegevoegd, is verholpen wanneer een extern sleutelbestand wordt gebruikt in plaats van een hoofdwachtwoord.

11.0.3 (vrijgegeven op 22.03.2018)

 • Meerdere UI- en tekstproblemen zijn opgelost.

10.5.5 (vrijgegeven op 21.11.2017)

 • Een probleem met zelfsluitende pop-up menu's onder macOS 10.13 High Sierra is opgelost.