Overzicht van de functies van de Enterprise Server

Maak gebruik van de kracht van Password Depot in uw hele onderneming! Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste functies die u bovendien ter beschikking staan bij het gebruik van de Enterprise Server.

Functie
Beschrijving
Gedeelde teamdatabases
Gebruik de databases samen met de geautoriseerde teamleden.
Afdelingen en groepen
Verdeel uw gebruikers in afdelingen en groepen.
Gedetailleerd rechtenbeheer
Wijs toegangsrechten toe aan databases, mappen in de databases of individuele vermeldingen.
Maximale veiligheid
Client/Server communicatie met efemere sleutels en Perfect Forward Secrecy (PFS).
Versleutelde verbinding (AES 256 bit)
De gegevensuitwisseling tussen de bedrijfsserver en zijn clients is altijd versleuteld met AES 256 bit.
Active Directory
Koppel de bedrijfsserver optioneel met uw bestaande Active Directory-structuur.
Azure Active Directory
Koppel de bedrijfsserver optioneel met uw bestaande Azure Active Directory-structuur.
Hoge beschikbaarheid
Server mirroring voor hoge beschikbaarheid van de server, voor ononderbroken werking bij serverstoringen.
Twee-factor authenticatie (2FA)
Client of serverbeheerder logt optioneel in op de server via 2FA (TOTP of e-mail).
Recordgeschiedenis
Registreer de verandering van een enkele record.
Rolgebaseerde toegang
Wijs beheerders rolgebaseerde toegang toe tot de Serverbeheerder.
REST Api
Toegang tot de bedrijfsserver vanuit uw eigen applicaties.
Notificatiesysteem
Ontvang meldingen over gebeurtenissen, zoals toegang tot een vermelding.
Certificaten en SSL / TLS verbinding
Installeer optioneel certificaten en gebruik een SSL / TLS verbinding.
Toegang tot Serverbeheerder
Toegang tot de Serverbeheerder lokaal of op afstand via TCP / IP.
Terminal Server
Naadloze, sessie-gebaseerde samenwerking met terminal servers.
Mobiele apparaten
Toegang tot de server met native apps voor iOS en Android naast de PC en Mac edities.
Webinterface
Toegang tot uw server via webinterface. U ontvangt de webinterface in broncode.
Single Sign-On (SSO)
Optionele ondersteuning van geïntegreerde Windows-authenticatie (Single Sign-On) voor Active Directory-gebruikers.
Wachtwoordbeleid
Definieer bedrijfsbreed wachtwoordbeleid.
Lokale beleidsregels
Stel lokale beleidsregels in voor uw clients, zoals beschikbare locaties (cloud, lokaal, etc.) en andere lokale instellingen en opties.
Toegangstijd beperken
Stel het tijdsbestek in, waarin een gebruiker of groep toegang krijgt.
Wachtwoorden verbergen
Optioneel kunt u vermeldingen beveiligen zodat gebruikers ze kunnen gebruiken, maar ze niet kunnen zien.
Zegelfunctionaliteit
Optioneel kunt u vermeldingen verzegelen om gebruikers toegang tot een vermelding te geven. Als de gebruiker de vermelding nodig heeft, verbreekt hij het zegel en wordt u geïnformeerd dat hij de vermelding heeft gebruikt.
Gegevensdeling door gebruikers
Sta uw gebruikers optioneel toe om hun gegevens te delen en optioneel te verzegelen met andere gebruikers rechtstreeks via de client (zonder toegang tot de Serverbeheerder).
Optioneel offline gegevensgebruik
Sta de gebruiker optioneel toe om de databases in offline modus te gebruiken.
Automatische back-ups
Maak automatische back-ups naar elke bestemming.
Rapportage
Gedetailleerde rapportage over belangrijke gebeurtenissen.
Logs in RFC 5424-formaat
Alle server- en gebruikersactiviteiten worden gelogd en kunnen optioneel via UDP naar externe protocolservers worden gestuurd voor audit-proof verwerking en opslag.
Gegevensimport en -export
Importeer of exporteer uw databases via de client.
Effectieve rechten
Bekijk de effectieve rechten van gebruikers voor individuele mappen of vermeldingen.
Databasewizard
Automatische generatie van nieuwe databases of toewijzing van bestaande aan gebruikers en groepen.