Handledning: Ändra autentiseringen

Autentiseringsmetoden avgör hur dina databaser krypteras. Du kan bara använda ett huvudlösenord, bara en nyckelfil eller båda gemensamt. Det finns ingen "bästa" autentiseringsmetod. Ett mycket långt och komplext huvudlösenord kan ge ett "bättre" skydd än ett svagt huvudlösenord, i kombination med en lättåtkomlig nyckelfil.

Du kan också ändra autentiseringsmetoden senare. I den här videon visar vi hur du gör det.

Se även: Ändra autentisering i Password Depots onlinehjälp.