Veiledning: Endre autentiseringen

Autentiseringsmetoden avgjør hvordan databasene dine krypteres. Du kan bare bruke ett hovedpassord, bare én nøkkelfil eller begge deler. Det finnes ingen "beste" autentiseringsmetode. Et svært langt og komplekst hovedpassord kan gi "bedre" beskyttelse enn et svakt hovedpassord i kombinasjon med en lett tilgjengelig nøkkelfil.

Du kan også endre autentiseringsmetoden senere. I denne videoen viser vi deg hvordan du gjør det.

Se også: Endre autentisering i Password Depot Online Help.