Handledning: Skapa säkerhetskopieringsfiler

Säkerhetskopior är viktiga för att undvika dataförluster. Password Depot kan inte bara lagra säkerhetskopior i en annan katalog på samma dator, utan även på t.ex. en extern FTP-server eller en nätverksmapp. Detta har fördelen att - i händelse av förlust av din fysiska dator - dina data kan hämtas från en annan plats.

Denna video visar hur du gör dina säkerhetskopior.

Se även nedan: Säkerhetskopior och skapa säkerhetskopior i Password Depots onlinehjälp.