Σεμινάριο: Δημιουργία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας

Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας είναι σημαντικά για την αποφυγή απώλειας δεδομένων. Το Password Depot δεν είναι μόνο σε θέση να αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας σε διαφορετικό κατάλογο στον ίδιο υπολογιστή, αλλά και σε απομακρυσμένο διακομιστή FTP ή σε φάκελο δικτύου, για παράδειγμα. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι - σε περίπτωση απώλειας του φυσικού σας υπολογιστή - τα δεδομένα σας μπορούν να ανακτηθούν από άλλη τοποθεσία.

Αυτό το βίντεο σας δείχνει πώς να δημιουργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σας.

Δείτε επίσης: Password Depot Online Help.