Handleiding: Back-upbestanden maken

Back-upbestanden zijn belangrijk om gegevensverlies te voorkomen. Password Depot kan niet alleen reservekopieën opslaan in een andere map op dezelfde computer, maar bijvoorbeeld ook op een externe FTP-server of een netwerkmap. Dit heeft als voordeel dat - in geval van verlies van uw fysieke computer - uw gegevens vanaf een andere locatie kunnen worden opgehaald.

Deze video laat zien hoe je reservekopieën maakt.

Zie ook: Back-ups en Back-ups maken in de Password Depot Online Help.