Σεμινάριο: Χαρακτηριστικά

Ξεκινήστε μια μικρή περιήγηση σε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Password Depot. Για το σκοπό αυτό, έχουμε ετοιμάσει διάφορα βίντεο για εσάς - επιλέξτε ένα θέμα για το οποίο θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες (η διάρκεια του βίντεο εμφανίζεται στη δεξιά στήλη):

Θέμα Χρόνος εκτέλεσης
> Δημιουργία νέου αρχείου: Πώς να δημιουργήσετε νέες βάσεις δεδομένων. 00:00:39
> Προσθήκη νέων καταχωρήσεων: Πώς να προσθέσετε νέες εγγραφές σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων. 00:00:39
> Χρησιμοποιώντας την επάνω μπάρα: Πώς να χρησιμοποιήσετε την άνετη επάνω μπάρα. 00:00:57
> Αυτόματη συμπλήρωση web φορμών με χρήση πρόσθετων: Πώς να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης. 00:01:47
> Προσθήκη κωδικών πρόσβασης από ένα πρόγραμμα περιήγησης: Πώς να προσθέσετε νέες καταχωρήσεις απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης στη βάση δεδομένων σας. 00:00:48
> Αυτόματη συμπλήρωση μέσω ενός κουμπιού: Πώς να συμπληρώσετε εναλλακτικά τις συνδέσεις μέσω ακολουθιών συμπλήρωσης. 00:00:52
> Χρήση της γεννήτριας κωδικών πρόσβασης: Πώς να δημιουργήσετε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. 00:01:17
> Κρυπτογραφημένα συνημμένα αρχεία: Πώς να προσθέσετε αρχεία στις καταχωρήσεις σας. 00:00:40
> Αλλαγή του ελέγχου ταυτότητας: Πώς να αλλάξετε τον έλεγχο ταυτότητας της βάσης δεδομένων σας. 00:01:00
> Δημιουργία αρχείων αντιγράφων ασφαλείας: Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. 00:00:55
> Ανοίξτε το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας: Πώς να ανοίξετε τα αντίγραφα ασφαλείας σας. 00:00:37
> Μεταφορά κωδικών πρόσβασης σε κινητές συσκευές: Πώς να μεταφέρετε τις βάσεις δεδομένων σας στο smartphone σας. 00:01:33
> Δημιουργία φακέλου: Πώς να δημιουργήσετε φακέλους για τους κωδικούς σας. 00:00:26

Δεν συμπεριλήφθηκε το θέμα που επιθυμούσατε; Τότε συμβουλευτείτε τη Βάση Γνώσεων ή την Ηλεκτρονική Βοήθεια του Password Depot ή του Password Depot Enterprise Server.