Dostęp do

haseł z każdego miejsca

Hasła można przechowywać lokalnie, w pamięci USB, telefonie komórkowym, w firmowej sieci lub np. na serwerze FTP. Tym samym, można mieć stały dostęp do haseł - z każdego miejsca i o każdej porze!

Przedsiębiorstwom oferujemy dodatkowy moduł serwera Password Depot, który umożliwia współdzielenie haseł w ramach zespołu przy zachowaniu indywidualnych praw dostępu do plików z hasłami. Więcej informacji o Password Depot Enterprise Server (informacje dostępne tylko w języku angielskim).

Rozbudowane dodatkowe funkcje ...

Program Password Depot jest wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, których nie ma żaden inny manager haseł. Ponadto, można konfigurować szczegółowe ustawienia programu, tak aby dostosować go do indywidualnych przyzwyczajeń i upodobań.

Generator silnych haseł

do tworzenia haseł, których nie da się złamać

Wbudowany generator haseł tworzy hasła, których praktycznie nie da się złamać. Zamiast haseł, takich jak „123456”, czy „qwerty”, dających się złamać w kilka minut, można teraz stosować hasła takie jak np. „g\/:1bmVuz/z7ew 5T$x_sb}@ i” (których złamanie wymaga bardzo długiego czasu, nawet przy użyciu najnowszych superkomputerów).

Dołączanie zewnętrznych plików

do bazy danych

Poufnych dokumentów ani innych tajnych danych nie należy zapisywać na dysku twardym bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dostęp do takich danych można zabezpieczyć hasłem. Dzięki temu zostaną zaszyfrowane i będą bezpiecznie przechowywane wraz z hasłem użytkownika.

Kopie bezpieczeństwa

przechowywane lokalnie lub w Internecie

Program umożliwia tworzenie kopii bezpieczeństwa pliku hasła, albo lokalnie na komputerze, albo na serwerze FTP (także z użyciem protokołu SFTP) lub na zewnętrznych dyskach twardych. Częstotliwość tworzenia kolejnych kopii bezpieczeństwa może być definiowana przez użytkownika. Oczywiście, kopie bezpieczeństwa są także szyfrowane.

Generowanie zaszyfrowanych

samorozpakowujących się plików

Zaszyfrowane, samorozpakowujące się pliki: opcjonalnie program może tworzyć zaszyfrowane, samorozpakowujące się pliki, dzięki którym można odszyfrować plik zabezpieczony hasłem nie mając zainstalowanego programu Password Depot.

Hasła, karty EC lub karty kredytowe

numery licencyjne oprogramowania, tożsamości, informacje ...

Oprócz haseł program Password Depot chroni i przechowuje także dane kart kredytowychoraz kart EC, numery licencyjne oprogramowania, tożsamości oraz informacje (w postaci formatowalnych dokumentów).